logo BIP

Podstawowe informacje

Na Państwa telefony czekamy
od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 19:00
tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

Infolinia

tel. 71 78 22 322

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
(Centrum Biznesu GRAFIT),

Przyjmujemy klientów

w poniedziałek, wtorek, środę i piątek

od godziny 8.00 do 15.00;

w czwartek od godziny 8.00 do 16.30.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Wyszukaj

log osenior plus godło polski flaga polski

7 listopada 2016 roku we Wrocławiu rozpoczął działalność Dzienny Dom „Senior-Wigor”. Dom seniora został utworzony przez Gminę Wrocław dzięki środkom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Prowadzenie domu zostało zlecone na drodze otwartego konkursu Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu. W 2016 roku projekt zmienił nazwę na "Senior+". W 2021 otrzymał dalsze finansowanie. 

Dzienny Dom "Senior+"

Oferta Dziennego Domu „Senior+” jest  skierowana do nieaktywnych zawodowo mieszkańców Wrocławia w wieku 60 lat i więcej, w tym do osób cierpiących na schorzenia otępienne we wczesnej i umiarkowanej fazie.

Projekt „Senior+”  jest odpowiedzią na rosnącą liczbę seniorów, w tym seniorów z chorobami o charakterze otępiennym. Osoby starsze często zamieszkują samotnie, a ich sytuacja zdrowotna i ekonomiczna nie pozwala im na czynne uczestnictwo w kulturze i innych formach życia społecznego, przez co narażone są na społeczne wykluczenie. W szczególnej sytuacji są seniorzy, u których występują schorzenia neurodegeneracyjne objawiające się m.in. otępieniami (np. choroba Alzheimera). Wraz z pogarszająca się sprawnością umysłową wycofują się oni z dotychczasowych aktywności i życia towarzyskiego. Postępująca choroba pogłębia niesamodzielność, co jest obciążające dla rodzin chorującego. Wczesna interwencja w postaci stymulacji poprzez kontakty społeczne, treningi umysłu czy aktywność ruchową daje szansę na opóźnienie postępu choroby a tym samym samodzielne funkcjonowanie seniora.

Działania Dziennego Domu „Senior+” zostały zaprojektowane tak, aby służyły aktywizacji seniorów z problemami otępiennymi i bez nich, samopomocy, integracji ze społecznością lokalną i  wzmacnianiu sił witalnych uczestników.

Oferta Domu obejmuje m.in.:

 • wsparcie opiekunki socjalnej,
 • pomoc pielęgniarską,
 • wsparcie psychologiczne,
 • zajęcia rekreacyjne służące aktywnemu odpoczynkowi i wzmacnianiu więzi społecznych,
 • ćwiczenia rehabilitacyjno-gimnastyczne z elementami kinezyterapii,
 • treningi umysłu dostosowane do potrzeb grupy z problemami otępiennymi oraz bez nich,
 • zajęcia artystyczne: taneczne, plastyczne, etc. - wg potrzeb i zainteresowań seniorów,
 • spotkania międzypokoleniowe, dyskusje, wyjścia do miejsc kultury,
 • codzienny obiad dwudaniowy,
 • spotkania psychoedukacyjne i wsparcie dla rodzin osób z chorobami otępiennymi.

Wszystkie zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.

Dom działa w dni powszednie w godzinach 8:00 - 16:00.

Dom „Senior+” znajdują się w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 31-33 we Wrocławiu. Jest to wyremontowany w najwyższym standardzie budynek o łącznej powierzchni 326m2, przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.  Seniorzy mają do dyspozycji liczne pomieszczenia, w tym salę spotkań/jadalnię, kawiarenkę, salę telewizyjną, pokój odpoczynku, gabinet pielęgniarski, salę ćwiczeń, kuchnię, toalety, a także przyległy do budynku teren zielony.

Historia Dziennego Domu "Senior+"

Dzienny Dom "Senior+" rozpoczął działalność 7 listopada 2016 roku jako Dzienny Dom „Senior-WIGOR”. Dom seniora został utworzony przez Gminę Wrocław dzięki środkom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior–WIGOR” na lata 2015-2020. Prowadzenie Domu zostało zlecone na drodze konkursu Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu.

20 grudnia 2016 roku na podstawie uchwały Rady Ministrów program „Senior-WIGOR” zmienił nazwę na ProgramwWieloletni „Senior +” na lata 2015-2020. W ramach tego programu Wrocław uzyskał z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotację na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior +" w latach 2017 – 2020.

W 2021 roku w ramach Programu wieloletniego „Senior+”na lata 2021-2025 Wrocław pozyskał dalsze dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania placówki
"Senior+” z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość zadania w 2016 r: 90 700,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 50 200,00 zł

Wartość zadania w 2017 r: 250 524,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 48 708,00 zł

Wartość zadania w 2018 r: 302 520,00  zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 90 000,00 zł

Wartość zadania w 2019 r: 305 820,00  zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 90 000,00 zł

Wartość zadania w 2020 r: 351 000,00  zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 100 800,00 zł

Wartość zadania w 2021 r: 351 000,00  zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 119 616,00 zł

Wartość zadania w 2022 r: 371 000,00  zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 108 864,00 zł.

 

 • Procedura skierowania do DDPS / Senior+ oraz - jak skorzystać Domu Senior Plus.
 1. Osoba, która zwraca się z prośbą do MOPS o wydanie skierowania do uczestnictwa w zajęciach Dziennego Domu Pomocy Społecznej w chwili zgłoszenia do Ośrodka  powinna wiedzieć, czy w DDPS, do którego chce uczęszczać są wolne miejsca,
 2. Po ustaleniu, że w wybranym Dziennym Domu Pomocy Społecznej są wolne miejsca, osoba zainteresowana zgłasza się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej i składa wniosek o wydanie skierowania do DDPS. Pracownik socjalny ustala z klientem termin wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz przekazuje informacje dotyczące dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji administracyjnej, które osoba zainteresowana powinna dostarczyć podczas sporządzania wywiadu.

Dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji administracyjnej w sprawie skierowania do Dziennego Domu Pomocy Społecznej:

 1. Wypełniony przez lekarza POZ druk zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wydanego w celu stwierdzenia zasadności skierowania do DDPS,
 2. Potwierdzenie dochodu osoby zainteresowanej za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 3. Potwierdzenie stałych miesięcznych wydatków poniesionych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku ( czynsz, energia elektryczna, gaz, telefon, leki)
 1. Podczas sporządzania wywiadu środowiskowego  pracownik MOPS ustala sytuację socjalno – bytową oraz rodzinną osoby zainteresowanej . Pracownik socjalny odbiera od klienta 3 oświadczenia  oraz wypełniony zakres usług świadczonych w wybranym DDPS. Po ustaleniu sytuacji życiowej oraz na podstawie zebranej dokumentacji pracownik socjalny ustala miesięczną odpłatność za pobyt osoby zainteresowanej w DDPS, na którą klient musi wyrazić zgodę.
 2. Po dokonaniu oceny sytuacji osoby zainteresowanej przez pracownika socjalnego wywiad środowiskowy zostaje przekazany do podjęcia decyzji administracyjnej.
 3. Podjęta decyzja administracyjna zostaje w formie pisemnej przekazana do osoby zainteresowanej oraz do Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
 4. W decyzji administracyjnej osoba zainteresowana znajdzie informacje dotyczące  okresu na który zostało wydane skierowanie do DDPS a także wysokość odpłatności za miesięczny pobyt w wybranym przez siebie Dziennym Domu Pomocy Społecznej.
Załączniki:
Pobierz plik (Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia .pdf)ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA[DDP / DD"Senior+"]304 kB05-10-2021
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij