logo BIP

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Zespoły Terenowej Pracy Socjalnej

Na terenie Wrocławia funkcjonuje sześć Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej, czyli terenowych oddziałów ośrodka. Większość spraw związanych z ubieganiem się o pomoc finansową i socjalną można załatwić przez pracowników w poszczególnych ZTPS. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy (z wyłączeniem skierowań do domów pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, dofinansowaniem do turnusów rehabilitacyjnych) powinny nawiązać kontakt z pracownikiem socjalnym z zespołu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania.

Zadania zespołów:

 • rozpoznawanie środowiska lokalnego i identyfikowanie w nim osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 • kwalifikowanie do różnorodnych form pomocy: w postaci pracy socjalnej, świadczeń usługowych, rzeczowych i finansowych;
 • reprezentowanie w razie potrzeby interesów klienta pomocy społecznej w urzędach i instytucjach;
 • mobilizowanie zasobów tkwiących w jednostkach, rodzinach, grupach i społecznościach lokalnych w celu zwiększenia możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów i zapobiegania powstawaniu nowych.
 • informowanie klientów pomocy społecznej oraz przedstawicieli instytucji funkcjonujących w środowisku lokalnym o prawach i uprawnieniach wynikających z systemu pomocy społecznej, o możliwościach udzielania pomocy oraz możliwościach współpracy w pomaganiu potrzebującym osobom i rodzinom;
 • weryfikacja dokumentacji zebranej w celu przyznania (lub odmowy przyznania) usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych;
 • przyznawanie pomocy usługowej w zakresie uzależnionym od potrzeb osoby zainteresowanej.

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1

pl. Św. Macieja 4tel. 71 78 22 486, 71 78 22 422
faks: 71 78 22 422
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik: Agnieszka Gaweł-Karwatka

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 2

ul. Średzka 42
tel. 71 34 92 859
Kierownik: Sylwia Kuczyńska

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 3

ul. Nowowiejska 102
tel. 71 78 23 569
Kierownik: Dorota Sieńkowska-Czyż

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 4

ul. Oficerska 9A
tel./fax 71 78 22 450
Kierownik: Elżbieta Wnęk

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 5

ul. Kniaziewicza 29
tel. 71 34 30 924
Kierownik: Amelia Lasota

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 6

ul. Kamieńskiego 190
tel. 501 020 640
Kierownik: Katarzyna Kopycka

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Kierownik: Katarzyna Majchrzak
tel. 71 78 22 341

Pl. Solidarności 1/3/5, III piętro, pokój 316
tel. 71 78 22 360, 71 7822 362
tel. 71 78 22 363
Godziny pracy: 8.00 – 15.00

Dział Usług Opiekuńczych

ul. Hubska 30-32
tel./fax: 71 76 57 913
Kierownik: Magdalena Tomicka-Paluszczak
Zastępcy: Agnieszka Pszczółkowska i Magdalena Krawczyk

Obszary działania:

 • realizacja polityki dotyczącej świadczenia na terenie Gminy usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • weryfikacja faktycznej realizacji usług;
 • nadzór nad stanem wpływów należności z tytułu odpłatności za zrealizowane usługi opiekuńcze i podejmowanie czynności windykacyjnych zmierzających do uzyskania zaległej odpłatności;
 • analiza możliwości uzyskiwania dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację zadań lub projektów związanych z zakresem zadań Działu;
 • współpraca z pracownikami organizacji pozarządowych w zakresie realizacji usług opiekuńczych;
 • rejestrowanie i ewidencjonowanie osób korzystających z pomocy społecznej;
 • informowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli środowiska lokalnego o dostępnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Dział Pieczy Zastępczej

ul. Strzegomska 6
tel./fax 71 78 64 195
Kierownik: Agnieszka Kowalska

Sekcja Rodzinnej Pieczy Zastępczej (SRPZ)

lp.

nazwisko i imię pracownika

nr pokoju

nr telefonu

adres e-mail

Zakres zadań

1.

Nowak Ewa

306

71 76 69 299
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kierownik SRPZ

2.

Skałecka Katarzyna

306

71 78 22 372
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

listy wypłat,
noty księgowe

3.

Andrzejewska Emilia

317

71 78 22 311
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze zawodowe,
rodzinne domy dziecka

4.

Furman Adrian

318

71 78 22 371
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze:
Krzyki (Ł-Pi)
Śródmieście (Gr-L)

5.

Grzesiak Karolina

305

71 78 49 602
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze:
Śródmieście (Ł-Ż)

6.

Jasińska Joanna

317

71 78 22 311
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze:
Fabryczna (P-Ż)

7.

Łabaz Barbara

317

71 78 22 311
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze:
Krzyki (A-Kri)

8.

Mazur Wioletta

318

71 78 22 371
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze:
Psie-Pole (Popf-Ż)
Stare Miasto (A-N)
Śródmieście (A-Gp)

9.

Mende-Chmielarz Anna

317

71 78 22 311
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze:
Fabryczna (A-Kał)
Stare Miasto (O-Sm)

10.

Zając Małgorzata

305

71 78 49 602
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze:
Psie-Pole (A-Popę)

11.

Zwierzchowska Agata

305

71 78 49 602
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze:
Krzyki (Pj-Ż)
Stare Miasto (Sn-Ż)

12.

Żmijewska-Kołtun Beata

305

71 78 49 602
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze:
Fabryczna (Kam-O)
Krzyki (Krj-L)

Obszary działania :

 • prowadzenie postępowań i opracowywanie decyzji administracyjnych dla rodzin zastępczych, RDD, pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej;
 • przygotowywanie porozumień w przypadku umieszczenia w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia dzieci pochodzących z innych powiatów;
 • wystawianie not księgowych i obsługa rozliczeń;
 • prowadzenie postępowań i opracowywanie decyzji dotyczących ustalenia odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
 • wydawanie skierowań do zawodowych form pieczy rodzinnej - przygotowywanie i realizacja umów w zakresie zawodowej pieczy zastępczej;
 • realizowanie procedur dotyczących dzieci pozostawionych przez matki bezpośrednio po urodzeniu.

Sekcja Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (SIPZ)

lp.

nazwisko i imię pracownika

nr pokoju

nr telefonu

zakres zadań

1.

Sobol Anna

307

71 76 69 399
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kierownik SIPZ

2.

Chrzan Olimpia

307

71 78 22 314
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dziecięcy Dom" przy ul. Parkowej 2 we Wrocławiu
oraz
Placówka nr 4 przy ul. Kamieńskiego 253/1 we Wrocławiu wchodząca w skład Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania

3.

Kosowicka Grażyna

312

71 78 22 313
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Placówka nr 3 przy ul. Legnickiej 21/9 we Wrocławiu
Placówka nr 9 przy ul.Legnickiej 21/10 we Wrocławiu
Placówka nr 10 przy ul. Borowskiej 181-187/1 we Wrocławiu
Placówka nr 11 przy ul. Borowskiej 181-187/2 we Wrocławiu
Placówka nr 12 przy ul. Gazowej 22/3 we Wrocławiu
Placówka nr 13 przy ul. Kołłątaja 31/3 we Wrocławiu
Placówka nr 14 przy ul. Podwale 67/8 i 8a we Wrocławiu
wchodzące w skład Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania

4.

Latoszewska Agnieszka

307

71 78 22 314
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Placówka nr 1 przy ul. Lekcyjnej 29 we Wrocławiu
Placówka nr 2 przy ul. Poleskiej 15/31 we Wrocławiu
Placówka nr 5 przy ul. Lekcyjnej 29/1 we Wrocławiu
Placówka nr 6 przy ul. Litewskiej 72/1 we Wrocławiu
Placówka nr 7 przy ul. Kamieńskiego 253/2 we Wrocławiu
wchodzące w skład Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania
Towarzystwo Nasz Dom Oddział we Wrocławiu:
Placówka przy ul. Storczykowej 43 we Wrocławiu
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu socjalizacyjnego:
"Tęcza" przy ul. Marcina Lutra 6/1 we Wrocławiu
"Opoka" przy ul. Marcina Lutra 6/2 we Wrocławiu

5.

Majewska Alicja

312

71 78 22 313
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

realizowanie postanowień dotyczących umieszczania dzieci w pieczy zastępczej
oraz sprawy wychowanków usamodzielniających się z placówek:
- Towarzystwo Nasz Dom
- "Tęcza", "Opoka"
- SIEMACHA Spot 24/7
sprawy wychowanków usamodzielniających się z:
- Zakładów Poprawczych
- MOS
- MOW
sprawy wychowanków pochodzących z innych powiatów usamodzielniających się na terenie Miasta Wrocław

6.

Motak Magdalena

312

71 78 22 313
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

realizowanie postanowień dotyczących umieszczania dzieci w pieczy zastępczej
oraz sprawy wychowanków usamodzielniających się z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania

7.

Rutkowska Barbara

312

71 78 22 313
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rodzinny Dom Dziecka nr 1, ul. Sokola 28/30 m 5 we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 3, ul. Dróżnicza 48 B we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 4, ul. Pocztowa 17/8 we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 7, ul. Polanowicka 74B we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 13, ul. Maślicka 10b/23 we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 15, ul. Bałuckiego 11/3 we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 16, ul. Objazdowa 2/4/2 we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 18, ul. Główna 14 we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 20, ul. Kasztelańska 9/10 we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 21, ul. Włościańska 38B we Wrocławiu

Placówki opiekuńczo-wychowawcze SIEMACHA Spot 24/7:
przy ul. Obornickiej 20/2 we Wrocławiu
przy ul. Maślickiej 8a/23 we Wrocławiu
przy ul. Dworcowej 8/3 we Wrocławiu
przy ul. Hercena 14/3 we Wrocławiu

Obszary działania :

 • wydawanie skierowań, gromadzenie i przekazywanie dokumentacji dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • realizowanie postanowień sądowych o umieszczeniu dzieci w pieczy, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w zakresie stosowania ustawy o pomocy społecznej dla usamodzielnianych wychowanków;
 • prowadzenie postępowań i opracowywanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń dla pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 • prowadzenie postępowań, opracowywanie decyzji dotyczących ustalenia odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 • nadzór i koordynowanie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Sekcja Decyzyjno-Administracyjna (SDAM)

lp.

nazwisko i imię pracownika

nr pokoju

nr telefonu

zakres zadań

1.

Jurga Paweł

313

71 78 22 315
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kierownik SDAM
postępowania administracyjne,
zatwierdzanie decyzji administracyjnych

2.

Gębka Alicja

314

71 78 22 410
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

porozumienia z innymi powiatami (dzieci pochodzące z miasta Wrocław),
alimenty z powództwa MOPS

3.

Kasprowicz Katarzyna

316

71 78 64 195
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

obsługa kancelarii Działu Pieczy Zastępczej

4.

Matuszewska Magdalena

311

71 78 22 335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

postępowania administracyjne,
zatwierdzanie decyzji administracyjnych

5.

Sacharewicz Iwona

316

71 78 64 195
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

obsługa kancelarii Działu Pieczy Zastępczej

6.

Trzmiel Anna

314

71 78 22 410
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

porozumienia z innymi powiatami (dzieci pochodzące z miasta Wrocław),
alimenty  z powództwa MOPS

Obszary działania :

 • wydawanie rozstrzygnięć w zakresie postępowań prowadzonych w dziale;
 • obsługa porozumień zawieranych w przypadku umieszczenia dzieci pochodzących z Wrocławia na terenie innych powiatów oraz w sprawach odpłatności za Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze;
 • dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej;
 • prowadzenie rejestrów dotyczących pieczy zastępczej;
 • obsługa korespondencji wpływającej i wychodzącej z działu, archiwizacja dokumentów;
 • kierowanie usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej do mieszkań wspomaganych.

Zespół Realizacji Zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

ul. Wysoka 6
tel. 71 78 22 366, tel./fax 71 78 22 412
Kierownik: Monika Jopek

Obszary działania :

 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań związanych z pełnieniem pieczy zastępczej;
 • udzielanie wsparcia specjalistycznego oraz poradnictwa pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, okresowej oceny rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz stała współpraca z sądem w tym zakresie;
 • sporządzanie na zlecenie sądu opinii o kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 • pozyskiwanie, prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • organizowanie szkoleń oraz poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 • zapewnienie pomocy prawnej oraz wsparcia wolontariuszy;
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 • organizowanie opieki nad dziećmi, w przypadku, gdy rodzinny dom dziecka lub rodzina zastępcza okresowo nie może jej sprawować.

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ

Ul. Namysłowska 8
tel. 71 78 22 354
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik: Natalia Siekierka
Zastępca kierownika: Ewa Kietla
tel. 71 78 22 424

Zespół Świadczeń

Kierownik Zespołu: Karolina Koper
tel. 71 78 22 424

Do zadań Zespołu Świadczeń należy w szczególności: przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; sporządzanie list wypłat i wydawanie zaświadczeń

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta: poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach od 7.30 – 15.00,  w czwartek w godzinach od 7.30 do 16.30. tel.:  71 79 99 274.

OBSŁUGA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

ZAKRESY LITEROWE

PRACOWNIK MERYTORYCZNY

TELEFON

1.

A - BARAŻ

Marzena Ciastek-Muzyczka

71 78 23 503

2.

BARB - BIR

Izabela Papierowska

71 78 22 352

3.

BIS - BUCZ

Dorota Ziętek

71 78 23 579

4.

BUD - CICHA

Magdalena Zagórska

71 78 23 579

5.

CICHE - DĄBK

Elżbieta Toczyńska 

71 78 23 579

6.

DĄBR - DUK

Małgorzata Soroczyńska

71 78 22 325

7.

DUL - FRO

Magdalena Jakielaszek

71 78 23 502

8.

FRU - GOŁĄ

Anna Niedzielska

71 78 23 505

9.

GOŁĘ - GUT

Dorota Krzanowska

71 78 22 325

10.

GUZ - JAG

Ewa Bardadyn

71 78 23 503

11.

JAH - JO

Barbara Deksymer - Karcz

71 78 23 503

12.

JÓ - KASP

Lidia Orłowska

71 78 23 579

13.

KASR - KOCH

Anna Powietrzyńska

71 79 99 287

14.

KOCI - KOTA

Ewa Michalska

71 79 99 287

15.

KOTE - KRÓLA

Magdalena Bylica

71 78 23 505

16.

KRÓLE - KURY

Anna Błaszczyk

71 78 23 579

17.

KURZ - LISA

Krystyna Kozłowska

71 78 23 505

18.

LISE - MAJER

Gabriela Szmitka

71 78 23 502

19.

MAJES - MATUSI

Edyta Wojtal

71 78 22 325

20.

MATUSZ - MILE

Magdalena Sirecka-Wołodko

71 78 22 352

21.

MILI - NAN

Anna Pańczyszyn

71 79 99 287

22.

NAP - OLEK

Justyna Gabriel

71 78 23 502

23.

OLEN - PAV

Marta Domagała

71 78 23 502

24.

PAW - PIOTROWSKA

Agnieszka Michalska

71 78 22 352

25.

PIOTROWSKI - PRZYG

Magdalena Wójtowicz

71 78 23 507

26.

PRZYJ - ROZM

Bożena Idźkowska

71 78 22 352

27.

ROZN - SERE

Agnieszka Czeszejko

71 78 23 502

28.

SERN - SN

Aleksandra Krzyżanowska

71 78 22 352

29.

SO - STOI

Katarzyna Brylewska

71 78 22 325

30.

STOK - SZEW

Agnieszka Liczkowska

71 79 99 287

31.

SZI - ŚN

Anna Lis

71 78 23 507

32.

ŚP - TW

Jadwiga Cichosz

71 78 23 502

33.

TY - WĘ

Anna Dissel

71 78 22 325

34.

WI - WOLB

Anna Nakoneczna

71 78 23 505

35.

WOLF - ZAN

Agnieszka Zając

71 78 22 325

36.

ZAP - ŻŻ

 

71 78 22 325

Zespół Realizacji Świadczeń

Kierownik Zespołu: Beata Dąbrowska
tel. 71 78 23 546

Do zadań Zespołu Realizacji Świadczeń należy w szczególności:

 • prowadzenie postępowań z zakresu stosowania ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń oraz z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tel. 71 78 22 353,
 • nadzór nad realizacją wypłat dla świadczeniobiorców,
 • realizacja programów: 2 plus 3 i jeszcze więcej oraz Karta Dużej Rodziny.

Zespół Dłużników Alimentacyjnych

Do zadań Zespołu należy prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych

Tel. 71 78 22 368

Dział Pomocy Instytucjonalnej

Kierownik: Dorota Iwaniec
ul. Strzegomska 6, I piętro, pokoje 113-121
tel. 71 78 22 344, 71 78 22 343

Dział Wsparcia Mieszkańców

tel. 71 77 25 994
tel. 71 78 22 322 wew. 2

Kierownik: Teresa Szymańda
ul. Hubska 30/32
tel. 71 78 23 576
Godziny urzędowania od 7.30 - 15.30.
Klienci przyjmowani są w godzinach od 7.30 do 15.00.

Zespół Świadczeń na Rzecz Mieszkańców

tel.  71 78 22 346; 71 78 22 348

Zespół wykonuje zadania wynikające z ustaw:

 • o dodatkach mieszkaniowych
 • o systemie oświaty (stypendia i zasiłki szkolne)
 • o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • Prawo ochrony środowiska

Do zadań zespołu należy:

 • prowadzenie postępowań, kompletowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego oraz wypłata świadczeń;
 • prowadzenie postępowań, kompletowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz wypłata świadczeń;
 • prowadzenie postępowań, kompletowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji o przyznaniu jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu oraz wypłata świadczenia;
 • wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Dział Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Kierownik: Izabela Pawłowska

tel. 71 78 23 591, 71 79 64 088

ul. Rydygiera 43a, Wrocław

Od 1 września 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu funkcjonuje nowa komórka – Dział Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Pracownicy Działu będą ściśle współpracować z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, co pozwoli na spójną i efektywną realizację zadań wynikających z nowych przepisów o przemocy domowej. Nowy dział liczy 31 pracowników, którzy w swojej codziennej pracy koncentrują się na rozpoznawaniu problemów i pomocy osobom z doświadczeniem przemocy. Pracownicy socjalni są członkami grup diagnostyczno-pomocowych odpowiedzialnych za realizację procedury „Niebieskie Karty”.  Dział zajmuje się również przyjmowaniem zgłoszeń podejrzenia występowania przemocy domowej i podejmowaniem w związku z nimi działań. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, przez pocztę tradycyjną i elektroniczną. Pracownicy ściśle współpracują z wrocławską Policją, podejmują wspólne działania z organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi, przedstawicielami oświaty i ochrony zdrowia.

Siedziba główna mieszcząca się przy ul. Rydygiera 43a oraz pracownicy sekcji ds. organizacyjno - technicznych są wspólni dla Działu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Zespołu Interdyscyplinarnego. Pracownicy terenowi mają swoje miejsca pracy w Zespołach Terenowej Pracy Socjalnej w całym mieście.

Klub Integracji Społecznej Wrocław

Kierownik - Wioletta Bodnar

tel. 71 30 84 451

ul. Skoczylasa 8

tel. 733 084 453

Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Kierownik - Kamila Kołakowska
tel. 71 78 22 341

Zastępca Kierownika - Magda Sudomirska 
tel. 71 78 22 342
oraz 
tel./fax 71 78 22 339, 78 22 342, 78 22 357

Obszary działania:

 • rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.
 • udzielanie osobom niepełnosprawnym świadczeń finansowych z funduszu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych do:
 • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
 • turnusów rehabilitacyjnych
 • przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
 • realizowanie innych programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • nadzór merytoryczny nad Warsztatami Terapii Zajęciowej we Wrocławiu oraz nad Środowiskowymi Domami Samopomocy we Wrocławiu.
 • pomoc niematerialna w postaci kierowania do Środowiskowych Domów Samopomocy na podstawie decyzji administracyjnej.

Dział Wsparcia Rodziny

Kierownik - Katarzyna Janas

ul. Hubska 30-32, 50-502 Wrocław
tel./fax 71 78 23 590, 78-23 592, 78 23 593

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Dział Wsparcia Rodziny oferuje:

 • pomoc wrocławskim rodzinom oraz wsparcie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w realizacji zadań,
 • konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i psychiatryczne dla klientów ośrodka,
 • specjalistyczne poradnictwo dla osób z dysfunkcjami słuchu oraz koordynuje prace asystentów, którzy wspierają rodziny z trudnościami wychowawczymi

Dział bierze udział w opracowywaniu strategii i programów ośrodka, wspiera pracowników socjalnych i asystentów rodzin, koordynuje zadania wykonywane przez asystentów rodzin, nadzoruje i koordynuje praktyki i wolontariat a także wskazuje kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów osób ubezwłasnowolnionych.

Prowadzi konsultacje oraz szkolenia dla pracowników, wdraża nowe osoby, zajmuje się ewaluacją pracy i wspiera przy planowaniu nowych systemowych form wsparcia.

              Wsparcie Rodzin: 71 78 22 388, 71 78 18 965, 71 78 18 909,

              Pomoc Psychologiczna: 71 78 22 437,  71 36 77 628, 71 78 23 590, 71 78 22 441 

 • Wsparcie dla osób ubezwłasnowolnionych - wskazywanie kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów.

              Adres: ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław

              Tel.: 71 78 22 356

 • Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

               Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

               Adres: Rydygiera 43a, 50 – 248 Wrocław,

               Tel.: 71 78 23 591,

                E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

                WWW: zi.mops.wroclaw.pl

Zespół ds. Osób w Kryzysie Bezdomności i Uchodźców

Kierownik: Monika Mildyn

ul. Zachodnia 3

tel. 71 78 23 584

 • diagnozowanie sytuacji bytowej, zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej i materialnej osób bezdomnych i uchodźców przebywających w obrębie miasta.
 • udzielanie pomocy w postaci pracy socjalnej, świadczeń finansowych i rzeczowych osobom bezdomnym i uchodźcom.
 • kierowanie do schronisk i noclegowni.

W dziale tym załatwia się wszystkie formalności związane z przyznaniem świadczeń pieniężnych i rzeczowych ze środków pomocy społecznej osobom bezdomnym i uchodźcom.
Podstawę prawną przy przyznawaniu świadczeń stanowi ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach.

Pensjonat dla Osób Starszych i z Niepełnosprawnościami

tel. 71 35 27 428, 51-124 Wrocław,
ul. Henryka Michała Kamieńskiego 190
Kierownik - Małgorzata Palinger

Do zadań Pensjonatu należy w szczególności:

 • zapewnianie mieszkania jedno lub dwu pokojowego z kuchnią i łazienką dla osób w wieku poprodukcyjnym zdolnych do samoobsługi 
 • organizowanie odpłatnych imprez okolicznościowych, wycieczek, wieczorków tanecznych.
 • odpłatne zapewnianie gorącego posiłku ww. osobom;
 • integracja osób starszych ze środowiskiem lokalnym przy współpracy z Radą Osiedla i ZTPS-y 
 • prowadzenie mieszkań interwencyjnych dla osób kierowanych przez ZTPS-y
 • informowanie osób zainteresowanych i przedstawicieli środowiska lokalnego o dostępnych w MOPS formach pomocy i zasadach ich przyznawania.

Dzienny Dom Pomocy Pogodna Jesień

Ul. Litewska 20
51-354 Wrocław
Telefony kontaktowe: 71 78 23 500 - 506
Kierownik: Albert Bielatowicz

Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00. – 16.00.
Zajęcia z Seniorami, w trakcie których zapewniony jeden posiłek  (obiad dwudaniowy).
Odpłatność za pobyt zgodnie z Uchwałą RM nr: XLV/1365/10 z 21.01.2010 r. ustalana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
Placówka nie świadczy usług pielęgnacyjnych. 

Dzienny Dom Pomocy Na Ciepłej

ul. Ciepła 15b
50-524 Wrocław
tel. 71 79 93 040
Kierownik: Albert Bielatowicz

Nadodrzańskie Centrum Wsparcia

ul. Rydygiera 43 abcd i 45a
50-248 Wrocław

Dział Spraw Pracowniczych

Kierownik - Hanna Domańska
ul. Strzegomska 6
pok. 209-212
tel. 71 78 22 305
tel. 71 78 22 308
tel/fax 71 78 22 307

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij