logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj


Projekt „Aktywni bez barier” (nr RPDS.09.01.02-02-0008/17) realizowany w partnerstwie przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Wrocławskie (Lider) i Gminę Wrocław/Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej (Partner)

 Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.


Wartość projektu:

2 845 896,35 zł


Okres realizacji projektu:

od 01.09.2017r. do 31.10.2019r.

Skrócony opis projektu:

Projekt „Aktywni bez barier” skierowany jest do 90 osób bezdomnych (18K i 72M) biernych zawodowo  lub bezrobotnych, które zamieszkują na terenie jednej z gmin należącej do ZIT WroF (Gmina Wrocław, Gmina Jelcz - Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Gmina Oborniki Śląskie). Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 90 osób bezdomnych,  a także nabycie i wzmocnienie kompetencji społecznych tych osób prowadzących do samodzielności i aktywności społecznej. Projekt zakłada 2 edycje trwające do 12 miesięcy obejmujące następujące formy wsparcia:

I i II ETAP - Zajęcia grupowe - aktywizujące podnoszące kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy,  oraz treningi kompetencji rynku pracy (czas trwania ok. 3 – 4 m-cy)

 • zajęcia integracyjne - 32h
 • zajęcia edukacji i profilaktyki zdrowotnej - 32h
 • trening pracy zespołowej - 38h
 • trening kompetencji społ. i osobistych niezbędnych na rynku pracy - 42h
 • warsztaty poruszania się po rynku pracy: 9h
 • kurs komputerowy: 150h
 • warsztaty z pracodawcami: 9h

III ETAP  - Szkolenia zawodowe (czas trwania max.2 m-ce, w zależności od szkolenia)

 • realizowane w wymiarze 150 h, dobierane indywidualnie, zgodnie z diagnozą przeprowadzoną przez doradcę zawodowego i lekarza medycyny pracy

IV ETAP  - Staże zawodowe (czas trwania max. 6 m-cy)

 • realizowane u pracodawców w wymiarze 8 godzin dziennie w dni robocze, przez okres 6 m -cy , dobierane indywidualnie, zgodnie z diagnozą przeprowadzoną przez doradcę zawodowego
  i lekarza medycyny pracy

V ETAP  - Wsparcie aktywnej integracji (czas trwania max. 12 m-cy)

W ramach tego zadania oprócz możliwości udziału w warsztatach usamodzielnienia ekonomicznego
i mieszkaniowego zaplanowano:  

WSPARCIE SPECJALISTYCZNE

Uczestnicy na każdym z etapów projektu mają zapewnione wsparcie specjalistów:

 • psychologa
 • doradcy zawodowego
 • prawnika
 • akompaniatora
 • terapeuty

WSPARCIE  TOWARZYSZĄCE

Uczestnikom biorącym udział w poszczególnych formach wsparcia przysługuje :

 • bilet miesięczny – Urbancard
 • posiłek
 • ubezpieczenie NNW
 • stypendium szkoleniowe z tytułu uczestnictwa w kursie komputerowym - (za 150 h – ok. 930 zł netto)
 • stypendium z tytułu z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zawodowym (za 150 h – ok. 930 zł netto)
 • stypendium stażowe (za każdy miesiąc ok. 1560 zł netto)
 • możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i działaniach środowiskowych (m.in. wspólne wyjścia do kina, teatru, koncerty, pikniki)

Etapy rekrutacji:

Rekrutacja  do projektu odbywa się w sposób ciągły i  będzie się składać z następujących etapów:

 • złożenie wypełnionego wniosku o uczestnictwo w projekcie wraz z niezbędnymi oświadczeniami,

BIURO PROJEKTU

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie

 1. Bogedaina 5 , 50 -514 Wrocław

telefon:   570 363 622, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa : www.bratalbert.wroclaw.pl

 

Informacji o projekcie udzielają również pracownicy Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

 1. Zachodnia 3 , 53-643 Wrocław

tel. 71/ 78-23-584, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

        

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij