logo BIP

PODSTAWOWE INFORMACJE

W OKRESIE PANDEMII OCZEKUJEMY
NA PAŃSTWA TELEFONY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZINY 7.30 DO 19:00.
Kontakt: tel. 71 78 22 300 do 03

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

 

kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

 

Infolinia

tel. 71 78 22 322

 

Świadczenia rodzinne
i Program Rodzina 500+

tel. 71 79 99 274

tel. 71 78 22 326 (wypłaty)

 

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

 

KARTA RODZINA PLUS
i KARTA DUŻEJ RODZINY

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Strzegomska 6, pokój 26

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00. 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ
DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
                  

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

Wychowanie liczniejszej rodziny we Wrocławiu jest ogromną inwestycją społeczną. Polityka wobec rodziny, budowana w oparciu o ideały społecznej solidarności spowodowała, że w roku 2019 zdecydowaliśmy się na wprowadzenie świadczenia „Wsparcie na starcie”. To świadczenie z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu. Świadczenie jest wypłacane jednorazowo, bez względu na dochód rodziny ubiegającej się o nie. Świadczenie wynosi 2.000 zł i przysługuje na każde urodzone dziecko również na dziecko adoptowane.

Ważne:
 • Wnioskodawca musi mieszkać na terenie Gminy Wrocław.
 • Prawo do otrzymania świadczenia przysługuje: matce, ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka oraz opiekunowi faktycznemu.
 • Świadczenie nie przysługuje na dane dziecko w przypadku, gdy zostało ono umieszczone w pieczy zastępczej.
 • Świadczenie przyznane zostanie dzieciom urodzonym po dniu 31 grudnia 2018r. pod warunkiem, że urodziły się żywe.
Jak się ubiegać:
 • Wniosek o przyznanie świadczenia trzeba złożyć w terminie do 12 miesięcy od dnia urodzenia dzieci.
 • W przypadku gdy wniosek dotyczy dzieci objętych opieką prawną, opieką faktyczną albo dzieci przysposobionych – w terminie do 12 miesięcy od dnia objęcia dzieci opieką albo przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez nie 18. roku życia.
 • Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Do wniosku należy dołączyć:
 • Dane dotyczące wnioskodawcy, w tym: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, serię i numer dowodu tożsamości, adres zamieszkania.
 • Oświadczenie o zamieszkaniu w Gminie Wrocław.
 • Kserokopie skróconych aktów urodzenia dzieci.
 • Kserokopie odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dzieci, bądź zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dzieci.
 • Kserokopie odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dzieci.
Gdzie należy złożyć wniosek:

Dział Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Biuro Obsługi Klienta
ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu Grafit)

Godziny pracy BOK :
poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach od 7.30 -15.00,
czwartek w godzinach od 7.30 do 16.00.

tel.: (71) 79-99-274

Mogą o niego Państwo pytać w ośrodku pomocy społecznej a także pobrać jego wersję elektroniczną poniżej

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek Wsparcie na Starcie.pdf)Wsparcie na Starcie [Wniosek w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci]120 kB16-04-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij