logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Wychowanie liczniejszej rodziny we Wrocławiu jest ogromną inwestycją społeczną. Polityka wobec rodziny, budowana w oparciu o ideały społecznej solidarności spowodowała, że w roku 2019 zdecydowaliśmy się na wprowadzenie świadczenia „Wsparcie na starcie”. To świadczenie z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu. Świadczenie jest wypłacane jednorazowo, bez względu na dochód rodziny ubiegającej się o nie. Świadczenie wynosi 2.000 zł i przysługuje na każde urodzone dziecko również na dziecko adoptowane.

Ważne:
 • Wnioskodawca musi mieszkać na terenie Gminy Wrocław.
 • Prawo do otrzymania świadczenia przysługuje: matce, ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka oraz opiekunowi faktycznemu.
 • Świadczenie nie przysługuje na dane dziecko w przypadku, gdy zostało ono umieszczone w pieczy zastępczej.
 • Świadczenie przyznane zostanie dzieciom urodzonym po dniu 31 grudnia 2018r. pod warunkiem, że urodziły się żywe.
Jak się ubiegać:
 • Wniosek o przyznanie świadczenia trzeba złożyć w terminie do 12 miesięcy od dnia urodzenia dzieci.
 • W przypadku gdy wniosek dotyczy dzieci objętych opieką prawną, opieką faktyczną albo dzieci przysposobionych – w terminie do 12 miesięcy od dnia objęcia dzieci opieką albo przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez nie 18. roku życia.
 • Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Do wniosku należy dołączyć:
 • Dane dotyczące wnioskodawcy, w tym: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, serię i numer dowodu tożsamości, adres zamieszkania.
 • Oświadczenie o zamieszkaniu w Gminie Wrocław.
 • Kserokopie skróconych aktów urodzenia dzieci.
 • Kserokopie odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dzieci, bądź zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dzieci.
 • Kserokopie odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dzieci.
Gdzie należy złożyć wniosek:

Dział Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Biuro Obsługi Klienta
ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu Grafit)

Godziny pracy BOK :
poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach od 7.30 -15.00,
czwartek w godzinach od 7.30 do 16.00.

tel.: (71) 79-99-274

Mogą o niego Państwo pytać w ośrodku pomocy społecznej a także pobrać jego wersję elektroniczną poniżej

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek Wsparcie na Starcie.pdf)Wsparcie na Starcie [Wniosek w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci]120 kB16-04-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij