logo BIP

Formy pomocy

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Zespół ds. Osób w Kryzysie Bezdomności i Uchodźców

Osoby w kryzysie bezdomności mogą uzyskać pomoc w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w placówkach dofinansowanych przez MOPS, a prowadzonych przez różne organizacje.

adres: ul. Zachodnia 3, pok. 1-8, 53-643 Wrocław, tel. 71 78 23 584

Jaką pomoc możesz u nas uzyskać

 • skierowania do placówek pomagającym osobom w kryzysie bezdomności
 • praca socjalna czyli wsparcie naszego pracownika
 • pomoc finansową, czyli zasiłki stałe, okresowe i celowe (także specjalne),
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • potwierdzanie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • Realizacja Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności oraz Indywidualnych Programów Integracyjnych dla Cudzoziemców Objętych Ochroną Międzynarodową

Osoby w kryzysie bezdomności mogą przez całą dobę skorzystać z bezpłatnej infolinii 0 800 292 137 i uzyskać informacje o formach pomocy na terenie Wrocławia.

Placówki pomocowe dla osób w kryzysie bezdomności

Schroniska, ośrodki wsparcia i noclegownie

 1. Dom Socjalny dla Mężczyzn – ośrodek wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom”, ul. Obornicka 58A, 50-225 Wrocław, tel. 71 32 90 806
 2. Schronisko im. Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet – prowadzone przez TPBA Koło Wrocławskie, 51-168 Wrocław ul. Sołtysowicka 21F, tel. 71 35 54 466
 3. Schronisko im. Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn – prowadzone przez TPBA Koło Wrocławskie, ul. Bogedaina 5, 50-514 Wrocław, tel. 71 33 67 007, bezpłatna infolinia: 0 800 292 137
 4. Noclegownia im. Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn – prowadzona przez TPBA Koło Wrocławskie, ul. Małachowskiego 15, 50-084 Wrocław, tel. 71 71 73 425
 5. Schronisko im. Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn w Szczodrem – prowadzone przez TPBA Koło Wrocławskie, ul. Trzebnicka 28, 55-090 Długołęka, tel. 71 39 98 612
 6. Ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie prowadzony przez Stowarzyszenie „Nadzieja”, ul. Pieszycka 32, 50-537 Wrocław, tel. 71 39 25 912
 7. Dom Ciepła – ośrodek wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie „Plus Minus”, ul. Reymonta 8, 50-225 Wrocław, tel. 71 32 91 039,
 8. Ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie- prowadzony przez Stowarzyszenie „Pierwszy Krok” ul. Jedności Narodowej 187a, 54-310 Wrocław, tel. 71 34 20 068,
 9. Centrum Wsparcia – ośrodek wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Lelewela 23/2, ul. Prosta 46/7, Wrocław, tel. 71 34 12 897
 10. Dom dla kobiet – ośrodek wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy „Akson”, ul. Gliniana 28/30, 50-525 Wrocław, tel. 71 36 71 415
 11. Dom dla Matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – ośrodek wparcia prowadzony przez Stowarzyszenie „Misja Dworcowa”, ul. Pomorska 16b, 50-217 Wrocław, tel.71 32 10 550
 12. Dom Integracji – ośrodek wsparcia prowadzony przez Fundację „Homo Sacer”, ul. Kilińskiego 36/5, 50-264 Wrocław, tel. 531 261 278
 13. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy- prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy „Akson”, ul. Bora-Komorowskiego 31, 51-210 Wrocław, tel. 71 73 60 682

Ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności, ul. Gajowicka 62 we Wrocławiu,tel. 530 712 650. Ogrzewalnia jest czynna w okresie jesienno-zimowym.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (dla rodzin z doświadczeniem przemocy), ul. Rydgiera 43A, tel. 71 79 64 085 - całodobowy

 • do placówek pomocowych przyjmowane są osoby trzeźwe i samoobsługowe
 • o przyjęciu do placówki decyduje opiekun dyżurujący/kierownik w placówce

Jadłodajnie

 1. Caritas Centrum Socjalne Archidiecezji Wrocławskiej, ul. Słowiańska 17, 50-234 Wrocław, tel. 71 37 21 986
 2. Jadłodajnia przy Klasztorze Franciszkanów,  Al. Kasprowicza 26, 51-349 Wrocław, tel. 71 32 735 93
 3. Fundacja „Sancta Familia”, ul. Monte Cassino 64,51-681 Wrocław, tel. 71 34 83 230
 4. Fundacja Weźpomóż.pl ul. Poznańska 48 (teren dawnej jednostki wojskowej) - podstawowe pakiety żywnościowe w formie paczki oraz odzież.

Odzież

 1. Polski Czerwony Krzyż, ul. Bujwida 34, 50-368 Wrocław, tel. 71 32 80 254
 2. Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Dubois 11/13, 50-208 Wrocław, tel. 71 32 87 073
 • odzież wydawana jest we wtorki w godz. 10.00-14.00
 • porady prawne w czwartek 10.00-14.00

Łaźnie

 1. ul. Katedralna 7, 50-328 Wrocław, tel. 71 32 71 316.  Łaźnia jest czynna w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 6.00-14.00 (łaźnia damsko-męska).
 2. ul. Małachowskiego 15, 50-422 Wrocław, tel. 71 71 73 425. Łaźnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00 (łaźnia męska).

Punkt informacyjny dla cudzoziemców

WroMigrant – Punkt Informacji dla migrantów i uchodźców w Przejściu Dialogu (Przejście Świdnickie)

Konsultacje osobiste
poniedziałek – sobota 12.00-16.00
ul. Świdnicka 19 (przejście podziemne)

Konsultacje zdalne (mailowo i telefonicznie)
poniedziałek – piątek 9.00-17.00
+48 71 772 49 50
+48 538 579 517

Poradnie Zdrowia Psychicznego:

 1. Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego ul. Wybrzeże J.Conrada-Korzeniowskiego18, budynek „
 2. N. Rejestracja tel. 519 618 183 lub 519 319 462 tel. 71 77 66 240
 3. Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Bulwar Ikara 30, tel. 71 31 11 658
 4. Centrum Zdrowia Psychicznego ul. Ostrowskiego 13 C, tel. 71 36 99 060

Poradnie uzależnień

 1. Fundacja „Salida” ul. Jedności Narodowej 153/1 tel. 71 30 70 149 lub 668 351 313
 2. Wrocławski Ośrodek Terapii Uzależnień ul. Korzeniowskiego 18, budynek U,  tel. 71 77 66 253/300/301
 3. KARAN, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Centrum Interwencji Kryzysowej, Traugutta 119/1, tel. 71 34 91 556
 4. Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych ul. Wszystkich Świętych 2, tel. 71 32 66 730
 5. Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna we Wrocławiu, ul.  Trzebnicka 17, tel. 71 78 06 745
 6. Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna dla Młodzieży we Wrocławiu, Roosevelta 18a, tel. 71 78 89 309

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

 1. pl. Dominikański 6, pon.-pt. godz. 11.00-19.00
 2. ul. Szczytnicka 47, pon.-pt. godz.8.00-20.00
 3. ul. Rydygiera 43, pon.-pt. godz.8.00-20.00
 4. ul. Wiosenna 14,pon.-pt. godz.12.00-16.00
 5. Stowarzyszenie Prawników LEGE ARTIS, pon.-pt. godz. 9.00-17.00 tel. 513-548-180
 6. Stowarzyszenie Biuro Porad Obywatelskich, ul. Karola Szajnochy 12, tel. 71 34 48 439

Bezpłatne zdjęcia do dowodu osobistego

Raz w miesiącu Fundacja SALIDA tel. 71 30 70 149 lub 668 351 313 ul. Jedności Narodowej 153/1 Wrocław

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij