logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

zdjęcie ludzi stojących twarzą do słońca. środku osoba na wózku inwalidzkim, logo mops, logo Ministerstwa Rodziny i Godło RP, napis Opieka Wytchnieniowa – 2024 r.

Opieka Wytchnieniowa – 2024 r.

Zapraszamy opiekunów osób z niepełnosprawnościami do skorzystania z usługi opieki wytchnieniowej. Program jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2024 jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

KomPas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu od 15 lutego 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku realizuje projekt KomPAS.
napis czyste powietrze zdrowy wybór

„Czyste powietrze”, "Ciepłe mieszkanie" – wniosek o wydanie zaświadczenia

W związku z programem „Czyste Powietrze” 2.0. oraz "Ciepłe mieszkanie" udostępniamy dla Państwa w wersji elektronicznej - do pobrania - zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
logo funduszu europejskiego, flaga Polski, flaga UE

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19_

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

„Koperta życia” dla Wrocławian

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu rozpoczął projekt społeczny o nazwie „Koperta życia” skierowany do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych. Jego celem jest uświadomienie mieszkańcom, jak ważne jest posiadanie w widocznym miejscu szczegółowych informacji dotyczących ich stanu zdrowia. Informacji, które mogą być wykorzystane przez służby medyczne w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.

Wsparcie na Starcie

„Wsparcie na starcie” to świadczenie utworzone przez Gminę Wrocław dla  jej mieszkańców. To świadczenie z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu. Świadczenie jest wypłacane jednorazowo, bez względu na dochód rodziny ubiegającej się o nie. Świadczenie wynosi 2.000 zł i przysługuje na każde urodzone dziecko również na dziecko adoptowane.
zmien piec logo

Lokalny Program Osłonowy

Lokalny Program Osłonowy to wsparcie osób ponoszących zwiększone koszty wynikające ze zmiany pieca na ogrzewanie ekologiczne oraz zachęcenie mieszkańców Wrocławia do dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania.

WROMIK 2020 – informator dla osób z niepełnosprawnościami

WROMIK 2020 Wrocławski Informator Możliwości i Korzyści dla osób z niepełnosprawnościami – wydanie drugie
Projekty i programy

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Od 2015 roku Gmina Wrocław/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu realizuje zadanie publiczne w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
logo senior plus

Dzienny Dom „Senior +"

7 listopada 2016 roku we Wrocławiu rozpoczął działalność Dzienny Dom „Senior-WIGOR”. Dom seniora został utworzony przez Gminę Wrocław dzięki środkom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Prowadzenie domu zostało zlecone na drodze otwartego konkursu Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu. W 2016 roku projekt zmienił nazwę na "Senior+". W 2021 otrzymał dalsze finansowanie.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij