logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

napis aststentura logo mops

Codzienne wsparcie osób z niepełnosprawnościami – program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Zapraszamy do skorzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej, czyli wsparcia w codziennych czynnościach i życiu społecznym. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Zapraszamy do skorzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej, czyli wsparcia w codziennych czynnościach i życiu społecznym. Projekt ”Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Czym jest asystentura?

Asystentura jest to wsparcie przez wykwalikowanego opiekuna osoby z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz w życiu społecznym. Projekt ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb. Umożliwia również zaangażowanie osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe i inne.

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać we wsparcia asystenta w ramach programu współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Co zyska osoba mająca wsparcie asystenta?

 • możliwość korzystania z pomocy asystenta
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz zachętę do podejmowania aktywności i realizowania prawa do niezależnego życia
 • przeciwdziałanie dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu, umożliwienie uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności
 • większe wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Usługi będą świadczone przez asystentów zatrudnionych przez osiem organizacji pozarządowych:

 • Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski
 • Fundację Promyk Słońca
 • Stowarzyszenie Ostoja
 • Wrocławskie Stowarzyszenie Głuchych Nadzieja
 • Klub Kibiców Niepełnosprawnych
 • Fundację Imago
 • Fundacje Eudajmonia
 • Stowarzyszenie Bonitum.

 

Kryteria – kto może skorzystać ze wsparcia?

Program adresowany jest do dzieci oraz dorosłych mieszkańców Wrocławia.

Dzieci

Wsparcie asystenta mogą uzyskać dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami lub orzeczeniem równoważnym. Wśród wskazań znajduje się konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność codziennego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji.

Dorośli

Wsparcie asystenta przysługuje osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Spełnienie kryteriów będzie weryfikowane w czasie rekrutacji za pomocą odpowiednich dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności) oraz oświadczeń składanych przez osoby ubiegające się o wsparcie.

 

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
 • karta zgłoszeniowa
 • ewentualny wyrok sądu o ubezwłasnowolnieniu
 • dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad osoba ubezwłasnowolnioną

Usługi będą świadczone po przyznaniu decyzji o objęciu wsparciem, maksymalnie do końca grudnia 2021 r. Liczba przyznanych godzin wsparcia będzie zależeć od potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz od możliwości organizacyjnych organizacji świadczących usługi.

 

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością spełnia podane wyżej kryteria powinna skontaktować się z jedną z organizacji, które udzielają pomocy asystentów.

Fundacja Eudajmonia

 • telefon: 698 679 799
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • adres: ul. Borówkowa 5, 59-101 Polkowice

Osobą do kontaktu jest Sylwia Miaśkiewicz

http://www.eudajmonia.pl/

Polski Związek Niewidomych

 • telefon: 71 32 13 202, 514 164 476
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • adres: ul. Grunwaldzka 128, 50-355 Wrocław

Osobą do kontaktu jest Natalia Koffer

http://dolnoslaski.pzn.org.pl/

Fundacja Promyk Słońca

 • telefon: 698 679 799
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • adres: ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław

Osobą do kontaktu jest Anna Jeżowska-Siwek

https://www.promykslonca.pl/

Stowarzyszenie Ostoja

 • telefon: 510 264 940
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • adres: ul. Stawowa 1a, 50-015 Wrocław

Osobami do kontaktu są Wioletta Piętal-Pyrek i Małgorzata Musiałowicz

http://www.ostoja.org.pl 

Wrocławskie Stowarzyszenie Głuchych Nadzieja

 • telefon: 537 803 269
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • adres: Ruska 46A / lok. 407/409, 50-079 Wrocław

Osobą do kontaktu jest Izabela Wielgus

Klub Kibiców Niepełnosprawnych

 • telefon: 792 930 094
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • adres: ul. Modra 8/3, 54-151 Wrocław

Osobą do kontaktu jest Michał Fitas

https://www.kkn.wroclaw.pl 

Fundacja Imago

 • telefon: 509 771 751
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.@fundacjaimago.pl

Osobą do kontaktu jest Martyna Rangno

Osobą do kontaktu jest Agnieszka Pawłowska

adres: ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław

https://fundacjaimago.pl/

Stowarzyszenie Bonitum

 • telefon: 71 39 02 884
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • adres: ul. Komuny Paryskiej 28, 50-451 Wrocław

Osobą do kontaktu jest: Agnieszka Madej-Ługowska

https://www.bonitum.org

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - 2022 r.

Codzienne wsparcie osób z niepełnosprawnościami – program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Zapraszamy do skorzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, czyli wsparcia w codziennych czynnościach i życiu społecznym, który będzie  realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program ”Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” -edycja 2022 jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej .

Czym jest asystentura?

Asystentura jest to wsparcie przez wykwalifikowanego opiekuna osoby z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz w życiu społecznym. Projekt ma na celu zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz zwiększenie szans na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia . Umożliwia zaangażowanie osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe, sportowe i inne.

  Osoby z niepełnosprawnością  mogą skorzystać ze wsparcia asystenta w ramach programu współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Co zyska osoba mająca wsparcie asystenta?

 • możliwość korzystania z pomocy asystenta
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz zachętę do podejmowania aktywności i realizowania prawa do niezależnego życia
 • przeciwdziałanie dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu, umożliwienie uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności
 • większe wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizacja usługi będzie świadczona przez asystentów zatrudnionych w organizacjach  pozarządowych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.

 Kryteria – kto może skorzystać ze wsparcia?

Program adresowany jest do dzieci oraz dorosłych mieszkańców Wrocławia.

Dzieci

Wsparcie asystenta mogą uzyskać dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami lub orzeczeniem równoważnym. Wśród wskazań znajduje się konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność codziennego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji.

Dorośli

Wsparcie asystenta przysługuje osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Spełnienie kryteriów będzie weryfikowane w czasie rekrutacji za pomocą odpowiednich dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności) oraz oświadczeń składanych przez osoby ubiegające się o wsparcie.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
 • karta zgłoszeniowa
 • ewentualny wyrok sądu o ubezwłasnowolnieniu
 • dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną

Usługi będą świadczone po przyznaniu decyzji o objęciu wsparciem, maksymalnie do końca grudnia 2022 r. Liczba przyznanych godzin wsparcia będzie zależeć od potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz od możliwości organizacyjnych organizacji świadczących usługi.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością spełnia podane powyżej kryteria powinna skontaktować się z Działem Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub jedną z organizacji, które będą świadczyć usługi asystencji osobistej.

Okres realizacji projektu

maj 2022 r. – grudzień 2022 r.

Wszelkie informacje można też uzyskać w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 6, tel. 71 78 22  417, pokój 111.

Świadczenie usług asystenta współfinansowane jest przez Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w ramach Programu ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Program jest kontynuacją realizacji usługi asystencji osobistej finansowanej w ramach poprzednich edycji tego Programu (tj. 2019 ‒ 2020) oraz Programu „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Budżet przeznaczony na realizację zadania w 2022 r. : 

Całkowita wartość zadania: 2 492 860,00 zł, w tym: 2 167 704,00 zł dotacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i 325 156,00  zł wkładu Gminy Wrocław

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij