logo BIP

MOPS informacja

W OKRESIE PANDEMII NA PAŃSTWA TELEFONY W SEKRETARIACIE

OCZEKUJEMY DO GODZINY 19:00. (PN.-PT.)

Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6
Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03
fax (071) 78-22-405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
   obsługa klientów:
   pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
   we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
   w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

WyszukajRemont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomaganym we Wrocławiu

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS 06.01.02-02-0001/17-00 z dnia 22.09.2017r.

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej
Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Podziałanie 6.1.2  Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w postaci trzech mieszkań wspomaganych, związanych z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. Z realizacji projektu wynikać będzie szereg korzyści, które obejmować będą zarówno sferę ekonomiczną,  jak i społeczną. Przede wszystkim wpłynie na poprawę jakości usług publicznych ograniczających wykluczenie społeczne oraz poprawę funkcjonowania infrastruktury społecznej.

Projekt polega na przebudowie, remoncie i wyposażeniu infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania o charakterze wspomaganym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezdomności, przemocy, wychodzenia z pieczy zastępczej. Wsparcie będzie powiązane z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej, mającej na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

  • Wkład własny: 85 773,17 PLN
  • Kwota dofinansowania: 486 047,99 PLN
  • Całkowita wartość projektu: 571 821,16 PLN


Jednostki Gminy zaangażowane w realizację projektu:  

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.