logo BIP

PODSTAWOWE INFORMACJE

W OKRESIE PANDEMII OCZEKUJEMY
NA PAŃSTWA TELEFONY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZINY 7.30 DO 19:00.
Kontakt: tel. 71 78 22 300 do 03

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

 

kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

 

Infolinia

tel. 71 78 22 322

 

Świadczenia rodzinne
i Program Rodzina 500+

tel. 71 79 99 274

tel. 71 78 22 326 (wypłaty)

 

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

 

KARTA RODZINA PLUS
i KARTA DUŻEJ RODZINY

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Strzegomska 6, pokój 26

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00. 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ
DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
                  

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj


 
1

Informacja na temat projektu SEMINARIUM NA ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „WROCŁAW MIASTEM AKTYWNYCH” 2009

Seminarium odbyło się  we Wrocławiu, 8 grudnia br. w godz. 10:00 -14:00.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie).
W ramach projektu 453 mieszkańców Wrocławia skorzystało z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy.
Celem naszych działań było zwiększenie szans na integrację społeczną i zawodową osób w wieku aktywności zawodowej, nie pozostających w zatrudnieniu, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W trakcie pracy wykorzystywaliśmy indywidualne programy usamodzielnienia i kontrakty socjalne.
Nasi klienci uzyskali niepowtarzalną szansę na podwyższenie kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych, m.in. dzięki takim instrumentom aktywnej integracji jak:
treningi komunikacji, autoprezentacji, motywacji, asertywności, terapie psychologiczne, turnusy rehabilitacyjne, udział w grupach wsparcia oraz w kursach zawodowych.

  1
 
  2
„Wrocław Miastem Aktywnych” 2009
Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „ALFA” oraz Fundacja Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki.

O Projekcie
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Miejski Ośrodek Pomoc Społecznej we Wrocławiu realizuje projekt systemowy „Wrocław Miastem Aktywnych”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
Do uczestnictwa w Projekcie zostały zaproszone osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i zatrudnione, w wieku aktywności zawodowej z terenu Wrocławia.
W ramach projektu przewiduje się zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, w tym:
• aktywizacje zawodową (np. Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej, zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym)
• aktywizację zdrowotną (np. badania lekarskie, turnusy rehabilitacyjne itp.),
• aktywizację społeczną (np. warsztaty asertywności, warsztaty skutecznej komunikacji, warsztaty radzenia sobie ze stresem z elementami relaksacji itp.)
• aktywizację edukacyjną (np. kursy językowe, komputerowej oraz kursy zawodowe)
 
Cel Projektu.
Celem projektu „Wrocław Miastem Aktywnych” jest zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także:
- wzrost poczucia własnej wartości i motywacji do zmiany,
- wzrost umiejętności psychospołecznych,
- zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
- wzrost motywacji do podjęcia leczenia,
- podnoszenie kompetencji zawodowych.

O projekcie.
Pierwszy kwartał 2009 roku to działania skupione na procesie rekrutacji oraz udział  uczestników w Punktach Aktywizacji Społeczno – Zawodowej.   Celem tych ostatnich było udzielanie porad i pomoc w wyborze najbardziej adekwatnych form wsparcia. Pierwszy kwartał 2009 roku to również początek realizacji - przez Stowarzyszenie ALFA - instrumentów aktywnej integracji (warsztaty kompetencji społecznych).
 
W drugim kwartale tego roku, rozpoczął się Program Aktywności Lokalnej, którego głównym celem jest integracja edukacyjna, kulturalna, sportowa, ekologiczna i turystyczna środowiska lokalnego. Prowadzenie działań aktywizujących osoby z problemami w kwestiach opiekuńczo - wychowawczych lub dotyczących rodziny w kryzysie, zwłaszcza rodzin niepełnych lub wielodzietnych to zadania Programu. Dyżury specjalistów od godz. 16:00 – 19:00 w ramach Programu Aktywności Lokalnej:
- specjalista ds. narkomanii (poniedziałek)
- specjalista pracy z rodziną (wtorek, środa)
- specjalista prawnik (czwartek)
- dzielnicowy komisariatu policji Wrocław – Psie Pole (piątek)
Ponadto nadal realizowane są instrumenty aktywnej integracji oraz rozpoczęły się zajęcia z niepełnosprawnymi, które prowadzi Fundacja Przyjazny Dom. 
   
Wszystkie typy wsparcia przewidziane w projekcie zapewniają kompleksową pomoc klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nauka dbania o własne zdrowie, wzrost kompetencji społecznych czy nowe umiejętności zawodowe, (które za zadanie mają zwiększyć szanse na zatrudnienie) to wsparcie jakie można otrzymać będąc uczestnikiem projektu „Wrocław Miastem Aktywnych”.


Oprócz działań na rzecz aktywnej integracji, planowana jest również szeroko rozumiana promocja projektu. Do najważniejszych działań możemy zaliczyć: propagowanie idei projektu „Wrocław Miastem Aktywnych”, przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak: ulotki, plakaty, notesy itp., prezentacja multimedialna, broszura upowszechniająca rezultaty projektu oraz film promocyjny.
Na zakończenie projektu odbędzie się seminarium upowszechniające zarówno idee Europejskiego Funduszu Społecznego jak i działania oraz rezultaty osiągnięte w Projekcie „Wrocław Miastem Aktywnych”.
 
Zarządzanie Projektem.
Nad prawidłową i sprawną realizacją projektu czuwa kierownik projektu, jego asystent, księgowa projektu, specjalista ds. finansowo-księgowych, referent ds. monitoringu i ewaluacji oraz referent ds. administracyjno-biurowych. Biuro projektu stale współpracuje z: koordynatorami terenowymi, specjalistą ds. zamówień publicznych, prawnikiem oraz specjalistą ds. promocji i informacji. Biuro Projektu „Wrocław Miastem Aktywnych” mieści się przy pl. Solidarności 1/3/5, pok. 245 (IIp.), tel./fax 71 784 96 05.

Uwaga!
Rekrutacja została zakończona. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapisów na listy rezerwowe w Zespołach Terenowej Pracy Socjalnej na terenie Wrocławia.
 
Zapraszamy na stronę internetową:
www.efs.gov.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij