logo BIP

PODSTAWOWE INFORMACJE

W OKRESIE PANDEMII OCZEKUJEMY
NA PAŃSTWA TELEFONY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZINY 7.30 DO 19:00.
Kontakt: tel. 71 78 22 300 do 03

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

 

kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

 

Infolinia

tel. 71 78 22 322

 

Świadczenia rodzinne
i Program Rodzina 500+

tel. 71 79 99 274

tel. 71 78 22 326 (wypłaty)

 

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

 

KARTA RODZINA PLUS
i KARTA DUŻEJ RODZINY

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Strzegomska 6, pokój 26

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00. 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ
DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
                  

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

1

Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia - kluczowego elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznym MOPS - rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we WrocławiuProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu:
Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia - kluczowego elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznym MOPS - rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we Wrocławiu 

Nr projektu:
RPDS.09.01.00-02-206/09

Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPDS.09.01.00-02-206/09-00 z dnia 20.05.2010r. 

OPIS:
Efektem realizacji Projektu będzie modernizacja i adaptacja oficyn budynków przy ulicy Rydygiera 43ab, 43cd i 45a, które zostaną przeznaczone na działalność Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia. Utworzenie Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia ma na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym i ekonomicznym na wrocławskim Nadodrzu oraz ograniczenie marginalizacji i degradacji przestrzennej tej części Miasta.  
W ramach prac związanych z rewitalizacją budynków przy ul. Rydygiera 43ab, 43cd i 45a przewiduje się m.in. osuszenie i zaizolowanie przed wodą ścian piwnicznych budynków oraz ścian przy gruncie, wykonanie prac renowacyjnych elewacji ceglanej wraz z odtworzeniem detalu ceglanego oraz odpowiednim zaizolowanie cieplnym, wykonanie prac konstrukcyjnych (m.in. nowe schody w klatkach schodowych, nowe stropy, nowa więźba dachowa), wymiana i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, teletechnicznych, grzewczych i wentylacyjnych oraz wykonanie kolektorów słonecznych – wspólny system dla 3 budynków. 
Kondygnacje piwniczne będą wykorzystane jako pomieszczenia techniczne i magazynowe. Poddasza będą wyremontowane i odnowione wraz z dojściem do nich klatki schodowej. W ramach inwestycji przewiduje się zagospodarowanie terenu przyległego do budynków umożliwiające bezkolizyjne wejście do nich bądź dojazd samochodem. Teren zostanie ogrodzony i oświetlony, a przyległy obszar będzie spełniał funkcje rekreacyjne (zieleń, montaż małej architektury). W ramach projektu planowany jest również zakup podstawowego wyposażenia placówki Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia. 
W wyniku realizacji niniejszego projektu możliwe będzie:
1.    W  budynku przy ul. Rydygiera 43ab
Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego (kondygnacja 1 - parter budynku), hostelu dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, który będzie stanowił etap przejściowy do czasu usamodzielnienia (kondygnacja 2 i 3). 
2.    W budynku przy ul. Rydygiera 43cd
Utworzenie placówki, która będzie spełniała funkcję Klubu Samopomocy (m.in. prowadzone będzie poradnictwo prawne, socjalne, prowadzone będą grupy samopomocowe - na kondygnacji 1 parteru) oraz ośrodka interwencji kryzysowej, w tym dla osób niepełnosprawnych (kondygnacja 2 i 3). 
3.    W budynku przy ul. Rydygiera 45a
Utworzenia placówki, która będzie spełniała funkcję ośrodka interwencji kryzysowej dla kobiet z dziećmi o charakterze interwencyjnym. 

Cel projektu:
Celem ogólnym Projektu jest przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, nasilającym się na terenie Obszaru Wsparcia. Rewitalizacja kompleksu budynków wpłynie na poprawę ładu przestrzennego i poprawę walorów estetycznych. Ponadto otworzy również szerokie możliwości prowadzenia działalności społecznej i przyczyni się do rozwoju możliwości udzielania pomocy społeczności lokalnej. 

Produktami inwestycji będą:
Rzeczywista wyremontowana powierzchnia netto budynku – 2 048,9 m2 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania (zgodnie z umową o dofinansowanie z dn. 20.05.2010 r.):
Łączna wartość inwestycji:
  4 799 988,13 PLN  (całkowita wartość projektu).
Kwota dofinansowania: do  2 753 851,98 PLN  (57,59 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych).

Termin realizacji (zgodnie z umową o dofinansowanie z dn. 20.05.2010 r.)
Termin rozpoczęcia: 
 31.08.2010 r.
Termin rozpoczęcia rzeczowego:  01.06.2010 r.
Termin zakończenia rzeczowego:   30.11.2012 r. 
Termin zakończenia finansowego:   31.12.2012 r. 

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych:
W trakcie przygotowania procedury przetargowej.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij