logo BIP

MOPS informacja

W OKRESIE PANDEMII NA PAŃSTWA TELEFONY W SEKRETARIACIE

OCZEKUJEMY DO GODZINY 19:00. (PN.-PT.)

Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6
Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03
fax (071) 78-22-405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy przy ul.Strzegomskiej 6 czynne od pn.do pt.

w godzinach 10:00 - 14:00 

Uwaga! za wyjątkiem ostatniego dnia miesiąca -

kasy czynne od 10:00-12:00

INFOLINIA

  tel. 71 782 23 22

Świadczenia rodzinne, 500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
 Obsługa klientów w okresie pandemii:

Przyjmujemy klientów od poniedziałku

do piątku od godziny 8.00 do 15.00. !

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                  

SIEDZIBA ZESPOŁU:

Wrocław 53-661 Pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro
Obsługa klientów pokój nr 316, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.
Informacja telefoniczna: 071 78 22 360, 071 78 22 362, 071 78 22 363

Adres e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

zestaw: znak Funduszy Europejskich, barwy RP, logo Dolnego Śląska, znak Unii Europejskiej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, w imieniu Gminy Wrocław, w okresie od 01.03.2019 r. do 31.12.2021 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje projekt pod nazwą

„TRAMPOLINA–mieszkania wspomagane”.

Projekt odpowiada na trudną sytuację osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością. 

Adresaci projektu:

Wsparciem obejmiemy co najmniej 66 osób, które korzystają ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Będą to osoby bezdomne a także zagrożone bezdomnością: wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą i osoby pozbawione miejsca zamieszkania z powodu doświadczanej przemocy domowej (w szczególności matki z dziećmi). Osoby te, pozbawione dachu nad głową, doświadczają zrywania więzi społecznych, problemów natury prawnej i administracyjnej, a docelowo izolacji społecznej i trwałej bezdomności. Poza brakiem miejsca zamieszkania doświadczają też różnorodnych deficytów o charakterze osobistym.  Wynikają one m.in. z dotychczasowego sposobu życia i uniemożliwiają samodzielne poradzenie sobie z napotkanymi problemami.

Cele projektu i działania:

Głównym założeniem projektu jest umożliwienie ww. osobom wyjście z sytuacji w jakiej się znajdują, poprzez pobyt w 7 mieszkaniach wspomaganych/ treningowych uruchomionych we Wrocławiu. W mieszkaniach prowadzone będą usługi wspierające aktywność uczestników, tj. praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne (np. psychologiczne) oraz liczne treningi dostosowane do indywidualnych potrzeb (m.in. trening umiejętności społecznych, kulinarnych, załatwiania spraw urzędowych, zarządzania finansami, spędzania wolnego czasu, autoprezentacji, samoobrony, wzmacniający kompetencje rodzicielskie).

Wsparcie realizowane będzie w 2 turach (w każdej turze 7 grup):

1 tura: III 2019 – VIII 2020 /XII 2020                2 tura: IX 2020 / I 2021 - XII 2021

Spodziewane efekty realizacji projektu:

Udział w projekcie umożliwi uczestnikom płynne i bezpieczne przejście od pobytu w zinstytucjonalizowanej placówce (schronisku dla bezdomnych, domu dziecka, ośrodku interwencji kryzysowej, itp.) do samodzielnego zamieszkania i życia. Poprzez wspólne zamieszkiwanie i udział w wybranych formach wsparcia, uczestnicy nabędą i rozwiną umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. M.in. nauczą się jak nawiązywać i podtrzymywać relacje z innymi ludźmi, jak samodzielnie rozwiązywać trudności życiowe/ emocjonalne/ rodzinne, jak planować i wykorzystywać czas wolny, jak zarządzać gospodarstwem domowym. Bardzo ważne będzie wzbudzenie i utrwalenie w uczestnikach poczucia odpowiedzialności za własne życie oraz realnego postrzegania rzeczywistości i umiejętności poruszania się w niej.

Finansowanie:

Wartość projektu: 1 788 840,00 zł.

Wysokość dofinansowania: 1 699 398,00 zł , w tym z Unii Europejskiej 1 520 514,00 zł.

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja trwa przez cały okres realizacji projektu. W przypadku braku miejsc w mieszkaniach, przewidziano wpisywanie kandydatów na listy rezerwowe. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze projektu. Poniżej dokumenty rekrutacyjne do pobrania.

Biuro projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny (Zespół ds. Aktywizacji i Integracji)

ul. Hubska 30-32, 50-502 Wrocław    (budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych, posiada windę na poziomie 0).

telefon:  71/ 78-23-573, 71/ 78-49-605

Koordynator projektu: Paulina Kukiz

 DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA DOLE ARTYKUŁU

Załączniki:
Pobierz plik (1_1. Ankieta rekrutacyjna.pdf)1_1. Ankieta rekrutacyjna.pdf[ ]504 kB08-03-2019
Pobierz plik (1_2. Wniosek o przyznanie lokalu.pdf)1_2. Wniosek o przyznanie lokalu.pdf[ ]135 kB08-03-2019
Pobierz plik (1_3. Odmowa podania danych.pdf)1_3. Odmowa podania danych.pdf[ ]157 kB08-03-2019
Pobierz plik (1_4. Informacja dla kandydata.pdf)1_4. Informacja dla kandydata.pdf[ ]311 kB08-03-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij