logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

logotypy projektu kompas flaga UE flaga RP herb Dolnego Śląska logo programu regionalnego UE

W każdej z edycji projektu „KomPAS” realizujemy jeden Program Aktywności Społecznej kierowany do 10 kobiet - ofiar przemocy. Wdraża go Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 4 MOPS (1 edycja) oraz ZTPS 6 (2 edycja). 

1 edycja trwa od maja 2021 roku do kwietnia 2022 roku, 2 od maja 2022 roku do czerwca 2023 roku.

 

Co to jest Program Aktywności Społecznej dla ofiar przemocy

Program Aktywności Społecznej (PAS) dla ofiar przemocy to zespół różnych form pomocy, dobranych tak, aby uzyskać oczekiwaną zmianę w życiu uczestniczek projektu. Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez rozwój i wzmocnienie określonych kompetencji (umiejętności).

Jakie kompetencje (umiejętności) rozwijamy i dlaczego

Ofiary przemocy to osoby, które przez wiele lat żyją w stresujących warunkach. Trudne przeżycia powodują spadek poczucia własnej wartości i wycofanie z życia społecznego, obywatelskiego, kulturalnego.

W projekcie podnosimy umiejętności, które pozwolą im na wyjście z sytuacji przemocy, usamodzielnienie się, powrót do życia społecznego. Należą do nich:

- umiejętności osobiste (np. porozumiewanie się z innymi ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialności, odporność na stres),

- praktyczne umiejętności życiowe (samodzielność, obsługa tabletu, smartfonu),

- umiejętności społeczne (rozumienie uczuć i potrzeb własnych oraz innych osób, wyrażanie własnych potrzeb i zaspokajanie ich, stawianie granic, budowanie i utrzymywanie relacji z innymi ludźmi),

- e-kompetencje (korzystanie z Internetu, mediów społecznościowych, obsługa poczty elektronicznej, komunikatorów).

Jakie formy wsparcia (usługi aktywnej integracji) realizujemy

Aby rozwinąć wspomniane umiejętności opracowaliśmy, w oparciu o wiedzę i długoletnie doświadczenie, zestaw pomocnych form wsparcia. Oto ich krótka charakterystyka:  

INTENSYWNA PRACA SOCJALNA (REALIZOWANA METODĄ TOWARZYSZENIA)

Usługa polega na indywidualnym, regularnym kontakcie z pracownikiem socjalnym.

Pracownik wspiera uczestniczki w dokonywaniu zmian małymi krokami. Podstawą jest wspólnie ustalony plan działania. Praca jest pogłębiona, oparta na zaufaniu, budowaniu bezpiecznej, otwartej i bliskiej relacji. Pracownik słucha, doradza, wspiera, ale nie wyręcza. Pomaga uczestniczce odbudować szacunek do siebie, pobudza w niej potrzebę zmiany  obecnych warunków życia. Podtrzymuje i rozwija umiejętności zdobyte na treningach. Utrzymuje stały kontakt z wykorzystaniem tabletu.

Kontakt może mieć charakter osobistego spotkania, rozmowy telefonicznej lub przy użyciu Internetu: komunikatorów lub poczty elektronicznej.

Wymiar godzinowy: średnio 4 godziny zegarowe miesięcznie na uczestnika.

 

ROZWÓJ OSOBISTY – TRENINGI

Trening wzmacnia kompetencje takie jak: poczucie własnej wartości, rozumienie uczuć i potrzeb swoich oraz innych osób, obowiązkowość, poczucie wpływu na własne życie i motywacja do zmiany, budowanie relacji w grupie.

Podczas zajęć wspieramy zachowania aktywne (udział w dyskusjach, ćwiczeniach i zadaniach), otwartość, nawiązywanie kontaktu z innymi, przyjazne komunikowanie się, słuchanie innych, wykonywanie poleceń, dbanie o swój komfort i potrzeby.

Trening w formie zajęć grupowych. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach indywidualnych i zespołowych, dyskusjach, wykładach, projekcjach filmowych, wyjściach edukacyjnych, warsztatach rękodzieła, spotkaniach wirtualnych, on-line przy użyciu tabletów.

Wymiar godzinowy: 48 godzin dydaktycznych.

 

E - KOMPETENCJE – TRENINGI

W tym zadaniu skupiamy uwagę jest na kształtowaniu umiejętności związanych z obsługą tabletu i korzystania z Internetu. Podczas treningu uczestnicy uczą się:  

 1. Korzystać z Internetu, tzn.
 • wyszukać pożądane informacje,
 • sprawdzić i korzystać z oferty instytucji i placówek, np. przychodni, MOPS, kina, domu kultury, siłowni,
 • porównać ceny produktów i robić zakupy,
 • sprawdzać rozkłady jazdy MPK, doładować URBANCARD,
 • korzystać z internetowego radia, telewizji, prasy, portali z muzyką, filmami, itp.),
 • założyć i korzystać z profilu zaufanego (konto pacjenta, mObywatel).
 1. Obsługi komunikatorów internetowych.
 2. Obsługi poczty elektronicznej (m.in. zakładanie skrzynki pocztowej, logowanie, wysyłanie i odbieranie wiadomości).
 3. Użytkowanie mediów społecznościowych (zakładanie konta, nawiązywanie kontaktów, komunikowanie się, zasady bezpieczeństwa).

 

W ramach treningu uczestniczki otrzymują tablety wyposażone w Internet, z których korzystają podczas nauki, a także w ramach pozostałych form wsparcia oraz prywatnie, w domu. W ten sposób rozwijają zdobyte umiejętności oraz uczestniczą w życiu społecznym np. w ramach mediów społecznościowych.

Wymiar godzinowy: 16 godzin dydaktycznych.

 

ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – TRENINGI

Celem treningu jest przełamanie lęku przed nowymi sytuacjami społecznymi i zadaniami, budowanie nawyku udziału w życiu społecznym, kulturalnym i obywatelskim.

Na zajęciach uwagę skupiamy na budowaniu relacji, pracy w zespole, rozwiązywaniu konfliktów, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami, wywieraniem wpływu, delegowaniu zadań, planowaniu.

Trening w formie zajęć grupowych. Uczestniczki biorą udział w ćwiczeniach indywidualnych i zespołowych, wyjściach do instytucji kultury i organizacji społecznych, wydarzeniach lokalnych np. festynach, imprezach charytatywnych. Przeprowadzą też Inicjatywę Społeczną, tj. działanie na rzecz społeczności lokalnej, dotyczący ważnego społecznie tematu (nagranie filmu o tematyce przemocy).

Wymiar godzinowy: 32 godziny dydaktyczne.

 

WenDo - TRENING PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

WenDo to trening samoobrony fizycznej i psychicznej. Nauczy uczestniczki jak bronić siebie i dzieci przed zagrożeniem fizycznym jak i w sytuacji przemocy psychicznej, emocjonalnej. Jak wyznaczać i  bronić własnych granic osobistych. Wyzwoli w nich poczucie mocy, wpływu na własne życie, pewność siebie, pozytywną energię.

Trening w formie 7 – dniowego wyjazdu, realizowany przez certyfikowanych trenerów WenDo.

 

NOWA JA - TRENING SAMOAKCEPTACJI

W tym treningu będziemy pracować nad podniesieniem samooceny, poczucia własnej wartości i samoakceptacji uczestniczek. Pomożemy im poczuć się atrakcyjnie a przez to pewnie. Podczas zajęć nauczą się jak dbać swój wygląd: jak się ubierać, malować, czesać aby czuć się dobrze z samą sobą.

Spotkania wskażą jak spełniać własne oczekiwania związane z wyglądem i zachowaniem, wzmocnią zaufanie i szacunek do siebie. Pomogą uczestniczkom docenić własną niepowtarzalność i poznać swoje potrzeby, unikać niekorzystnych porównań z innymi i realizować własne cele.

Wzrost pewności siebie wywoła zmianę zachowań na bardziej otwarte i aktywne społecznie.

Wymiar godzinowy: 16 godzin dydaktycznych.

 

GRUPA WSPARCIA

Grupa wsparcia jest bardzo ważną częścią pracy z ofiarami przemocy ponieważ ma terapeutyczny charakter. Podczas spotkań uczestniczki mówią o swoim wstydliwym problemie – w bezpiecznych warunkach, wśród osób, u których znajdują zrozumienie i wsparcie. W ten sposób rozładowują emocje, wymieniają się doświadczeniami, motywują wzajemnie do zmiany.

Udział w spotkaniach buduje poczucie przynależności społecznej, pozwala na lepsze funkcjonowanie w  świecie.

Wymiar godzinowy: 60 godzin dydaktycznych.

 

PORADNICTWO INDYWIDUALNE

W ramach PAS udostępniamy wsparcie psychologa, prawnika oraz innych specjalistów, w zależności od potrzeb uczestniczek. Pozwoli to rozwiązać problemy, które przeszkadzają im normalnie funkcjonować i brać udział w życiu społecznym.  

Wymiar godzinowy: średnio 4 godziny zegarowe na osobę.

 

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE

Jest to wsparcie dodatkowe, które umożliwia uczestniczkom udział w zajęciach, podnosi ich komfort i bezpieczeństwo.

W czasie zajęć zapewniamy:

 • opiekę nad dzieckiem lub inną osobą zależną,
 • poczęstunek,
 • ubezpieczenie NNW,
 • środki ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące, itp.,
 • zwrot kosztów dojazdu.

 

ZASIŁKI FINANSOWE

Uczestniczki w trudnej sytuacji skorzystają z pomocy finansowej w formie zasiłków.

 

Jak realizujemy PAS i badamy efekty

W projekcie stosujemy podejście indywidualne, tzn. bierzemy pod uwagę potrzeby i możliwości oraz sytuację życiową każdej uczestniczki. Badamy je przed rozpoczęciem udziału w projekcie, następnie wspólnie z uczestniczką sporządzamy plan jej udziału w projekcie i wyznaczymy cele do osiągnięcia.

Z każdą podpisujemy kontrakt socjalny.

Zajęcia prowadzi doświadczona kadra MOPS, która dopasowuje program i sposób prowadzenia zajęć do różnych potrzeb uczestniczek. Pozwoli to osiągnąć indywidualne cele.

Aby uzyskać jak najlepszą zmianę w życiu uczestniczek, na bieżąco sprawdzamy postępy w rozwijaniu umiejętności. Służą temu specjalnie opracowane narzędzia i dokumenty, m.in. Model Kompetencji.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację PAS

I edycja: zastępca Kierownika ZTPS nr 4, Jolanta Orszulak. Telefon: 71 78 22 449, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

II edycja: zastępca Kierownika ZTPS nr 6, Katarzyna Kopycka, tel. 506 381 533, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij