logo BIP

PODSTAWOWE INFORMACJE

W OKRESIE PANDEMII OCZEKUJEMY
NA PAŃSTWA TELEFONY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZINY 7.30 DO 19:00.
Kontakt: tel. 71 78 22 300 do 03

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

 

kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

 

Infolinia

tel. 71 78 22 322

 

Świadczenia rodzinne
i Program Rodzina 500+

tel. 71 79 99 274

tel. 71 78 22 326 (wypłaty)

 

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

 

KARTA RODZINA PLUS
i KARTA DUŻEJ RODZINY

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Strzegomska 6, pokój 26

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00. 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ
DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
                  

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

Logo programu 2+3 i jeszcze wiecej oraz wizerunek wydawanej rodzinom karty

Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych został przyjęty do realizacji Uchwałą nr XXXV/2333/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 4 poz. 41)

Realizatorami projektu są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski Wrocławia, organizacje pozarządowe, inne zainteresowane instytucje, osoby prawne i fizyczne.

Informacja telefoniczna:

71 78 23 595, 71 78 23 594

Uwaga:

Karta Dużej Rodziny i karta  Rodzina Plus wrocławskiego Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „Dwa plus trzy i jeszcze więcej" są odrębnymi kartami  i nie można używać ich zamiennie. Każdy z tych Programów ma inną ofertę, przed skorzystaniem ze zniżek należy się upewnić, czy posiadacie Państwo właściwą Kartę.

Opis Programu

Cele:

 • promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku Rodziny Wielodzietnej; 
 • umocnienie rodziny i wsparcie jej funkcji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Rodzin Wielodzietnych;
 • poprawa warunków życia i wzmocnienie kondycji Rodzin Wielodzietnych;
 • zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z Rodzin Wielodzietnych.

Ważnym elementem Programu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, przełamanie niekorzystnego stereotypu wiążącego wielodzietność z ubóstwem i patologią. Dlatego, w odniesieniu do rodzin posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci do 18 lat lub 25 lat w przypadku dzieci uczących się, autorzy Programu wprowadzili określenie Rodzina Plus, mające pozytywną konotację.

Program adresowany jest do:

 • rodzin wielodzietnych posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat lub 25 lat w przypadku dzieci uczących się
 • rodzin mieszkających wspólnie we Wrocławiu lub rozliczających podatek od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia (z wyłączeniem I Urzędu Skarbowego przy ul. Klimasa 4)
 • samotnych rodziców/opiekunów prawnych, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Formy pomocy

W celu zapewnienia sprawnej realizacji wielopodmiotowych działań w ramach oferty Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych, wprowadzona została Karta Rodzina Plus. Za okazaniem ważnej Karty uczestnicy Programu mogą korzystać z wielu zniżek, udogodnień i bezpłatnych wejść. Pełną ofertę można zobaczyć w artykule Oferta Programu.

Zapisy do programu

Adres biura

Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny
ul. Strzegomska 6 pok. 26 (parter),

Godziny pracy:

od pn. do pt. w godzinach od 8:00 do 15:00

Kontakt:

tel./fax 71 78 23 595, 71 78 23 594

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wiesława Gdeczyk - Główny Specjalista Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty
 • PESELE wszystkich członków rodziny,
 • oświadczenie o kontynuowaniu nauki w przypadku dzieci  powyżej osiemnastego roku życia,
 • rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka - stosowny dokument potwierdzający fakt umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej,
 • w przypadku cudzoziemców, dokument potwierdzający prawo do przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • w przypadku dzieci niepełnosprawnych powyżej osiemnastego roku życia - orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku rodzin zamieszkałych poza Wrocławiem, w których przynajmniej jeden rodzic/opiekun rozlicza podatek od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym na terenie Wrocławia należy dostarczyć pierwszą stronę zeznania rocznego za ostatni rok lub zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego we Wrocławiu,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych - dotyczy osób powyżej szesnastego roku życia,
 • deklaracja uczestnictwa w Programie.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij