logo BIP

Formy pomocy

MOPS informacja

W OKRESIE PANDEMII NA PAŃSTWA TELEFONY W SEKRETARIACIE

OCZEKUJEMY DO GODZINY 19:00. (PN.-PT.)

Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6
Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03
fax (071) 78-22-405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy przy ul.Strzegomskiej 6 czynne od pn.do pt.

w godzinach 10:00 - 14:00 

Uwaga! za wyjątkiem ostatniego dnia miesiąca -

kasy czynne od 10:00-12:00

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
   obsługa klientów:
   pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
   we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
   w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

Wyszukaj

Artykuły 119 – 136 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej zawierają szereg uprawnień żołnierzy i ich rodzin. Cześć z tych uprawnień realizują gminy.

Komu przysługuje świadczenia?

Osoby mieszkające na terenie Wrocławia mogą starać się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o:

  • ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej które mogliby uzyskać w okresie odbywania służby wojskowej dla żołnierza rezerwy / osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe;
  • uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego;
  • pokrycie opłat związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego przez żołnierza uznanego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego.

Gdzie można złożyć wniosek?

W Dziale Wsparcia Mieszkańców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu w pokoju 206 (II piętro) w budynku
przy ul. Hubskiej 30-32
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

Wymagane dokumenty:

Ustalenie i wypłata świadczenia rekompensującego:

  • wniosek o wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy / osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe (pobierz druk);
  • oryginał zaświadczenia o odbyciu ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki wojskowej w dniu zwolnienia żołnierza z ćwiczeń
  • zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi wydane przez:

- naczelnika urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą;

- pracodawcę – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby (pobierz druk);

- wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej.

W przypadku pozostałych uprawnień wniosek wraz uzasadnieniem i zgromadzoną dokumentacją (zależne od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy).

Prosimy pamiętać, że:

  • podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;
  • pracownik MOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Dodatkowe informacje:

Przyznanie i wypłata świadczeń następuje na podstawie decyzji. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerami 71 78 22 348.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 ze zm.)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018 r. poz. 881)
Załączniki:
Pobierz plik (ZAŚWIADCZENIE O KWOCIE DZIENNEGO UTRACONEGO WYNAGRODZENIA.doc)Zaświadczenie[Zaświadczenie o wynagrodzeniu]27 kB18-05-2018
Pobierz plik (Wniosek - wojsko nowy RODO.doc)Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy[Wniosek]58 kB07-11-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.