logo BIP

Formy pomocy

MOPS informacja

W OKRESIE PANDEMII NA PAŃSTWA TELEFONY W SEKRETARIACIE

OCZEKUJEMY DO GODZINY 19:00. (PN.-PT.)

Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6
Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03
fax (071) 78-22-405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy przy ul.Strzegomskiej 6 czynne od pn.do pt.

w godzinach 10:00 - 14:00 

Uwaga! za wyjątkiem ostatniego dnia miesiąca -

kasy czynne od 10:00-12:00

INFOLINIA

  tel. 71 782 23 22

Świadczenia rodzinne, 500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
 Obsługa klientów w okresie pandemii:

Przyjmujemy klientów od poniedziałku

do piątku od godziny 8.00 do 15.00. !

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                  

SIEDZIBA ZESPOŁU:

Wrocław 53-661 Pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro
Obsługa klientów pokój nr 316, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.
Informacja telefoniczna: 071 78 22 360, 071 78 22 362, 071 78 22 363

Adres e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj


Pomoc finansowa dla osób usamodzielnianych


Świadczenia pieniężne dla wychowanków, którzy opuścili  rodzinną pieczę  zastępczą przed 1 stycznia 2012 r
. (z
asady przyznawania świadczeń reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej [Dz.U. z 2009 r., nr 175, poz. 1362 ze zm.] oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45 ze zm.)

 

Podstawą ustalenia wysokości świadczeń jest kwota 1.647 zł.

Osobie pełnoletniej opuszczającej  rodzinę zastępczą przysługuje pomoc pieniężna na:

  • kontynuowanie nauki – przyznawane na dany rok nauki, w wysokości  494,10 zł miesięcznie (30% podstawy) nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
  • usamodzielnienie - przyznawane jednorazowo na zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej osoby usamodzielnianej, wysokość pomocy uzależniona jest od długości pobytu  w rodzinie zastępczej, w której wychowanek przebywał:

      a)   w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

1647 zł ( 100% podstawy) - dla osób przebywających w pieczy zastępczej poniżej 2 lat,

-  3294 zł ( 200% podstawy) – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

4941 zł ( 300% podstawy) – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat;

 

b) w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niespokrewnioną z dzieckiem i zawodową niespokrewnioną z dzieckiem wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

- 1647 zł ( 100% podstawy) - dla osób przebywających w pieczy zastępczej poniżej 2 lat,

- 3294 zł ( 200% podstawy) – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

- 6588 zł ( 400% podstawy) – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat;

  •  zagospodarowanie - przyznawane jednorazowo, w formie rzeczowej, pomoc ta wynosi maksymalnie 4941 zł (300% podstawy), w przypadku usamodzielnianych wychowanków niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym pomoc ta zawsze jest równa kwocie 4941 zł. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej przyznawana w powiecie osiedlenia się osoby usamodzielnianej.


Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium uprawniającym do pomocy wynosi:

  • dla osoby usamodzielnianej samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 954 zł, tj. 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (kryterium wynosi: 477 złotych)
  • dla osoby usamodzielnianej żyjącej w rodzinie, której  dochód na osobę nie przekracza kwoty 702 zł, tj. 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (kryterium wynosi: 351 złotych).

Na podstawie art. 240. ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osoby, którym  odmówiono prawa do pomocy na kontynuowanie nauki z powodu niespełnienia w/w kryterium dochodowego, nabywają prawo do tej pomocy, jeżeli spełniają warunki do jej przyznania określone w powyższej ustawie. Świadczenia pieniężne dla wychowanków, którzy opuścili  rodzinną pieczę  zastępczą po  1 stycznia 2012 r. (zasady przyznawania świadczeń reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2012 roku.)

 

Osobie pełnoletniej opuszczającej  rodzinę zastępczą lub  rodzinny dom dziecka,  która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną) lub przez okres co najmniej 1 roku (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową, rodzinny dom dziecka)  przysługuje pomoc pieniężna na:

  • kontynuowanie nauki - w wysokości 526 zł miesięcznie, jest przyznawana na czas nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia
  • usamodzielnienie - przyznawane jednorazowo na zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej osoby usamodzielnianej; przysługuje usamodzielnianym wychowankom, których dochód nie przekracza 1200 zł; wysokość pomocy uzależniona jest od długości pobytu i formy opieki zastępczej, w której wychowanek przebywał:

a) w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza rodzinę spokrewnioną z dzieckiem, kwota pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wynosi 3470 zł,

b)  w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

- 1735 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 1 roku do 2 lat,
- 3470 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

- 6939 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat.

  • zagospodarowanie - przyznawane jednorazowo w wysokości 1577 zł (3154 zł - w przypadku pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności) w szczególności na materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu, wyposażenia mieszkania, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny lub mogący służyć do podjęcia zatrudnienia; przysługuje usamodzielnianym wychowankom, których dochód nie przekracza 1200 zł. Pomoc na zagospodarowanie  przyznawana jest w powiecie osiedlenia się osoby usamodzielnianej. 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij