logo BIP

Formy pomocy

Podstawowe informacje

Na Państwa telefony czekamy
od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 19:00
tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

Infolinia

tel. 71 78 22 322

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
(Centrum Biznesu GRAFIT),

Przyjmujemy klientów

w poniedziałek, wtorek, środę i piątek

od godziny 8.00 do 15.00;

w czwartek od godziny 8.00 do 16.30.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Wyszukaj

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać świadczenia? 

 • wniosek o przyznanie pomocy (do pobrania na dole strony);
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;
 • postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej;
 • dokument potwierdzający miejsce zameldowania dziecka przed   umieszczeniem w pieczy zastępczej (dzieci pochodzące z Wrocławia - Dział Ewidencji Ludności,  ul. G. Zapolskiej 4);
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli posiada);
 • informacja o numerze rachunku bankowego, na który ma być przekazywane świadczenie.

O jakie świadczenia i dodatki mogą wnioskować rodzina zastępcza i prowadzący rodzinny dom dziecka?

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka:

 • 785,00 zł miesięcznie - w przypadku  dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej; 
 • 1189,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Dodatek w kwocie 239 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania:

 • dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Świadczenia fakultatywne (ich przyznanie zależne jest od okoliczności oraz możliwości finansowych ośrodka):

 • na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo (wniosek do pobrania na dole strony);
 • na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo;
 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (wniosek do pobrania na dole strony);
 • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (dotyczy tylko rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych);
 • świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego - raz w roku (dotyczy rodzin zastępczych zawodowych).

Świadczenia dodatkowe dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka:

 • na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka,
 • na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka;
 • na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

Ważna informacja o dodatku wychowawczym

Od 1 czerwca 2022 r. wnioski o przyznanie dodatku wychowawczego (500 zł miesięcznie - tzw. „500+”) muszą Państwo składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Z kim się kontaktować

W sprawach związanych z decyzjami obowiązującymi do 31 maja 2022 r. prosimy, aby kontaktowali się Państwo z nami, tj. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

W sprawach dodatków wychowawczych po 1 czerwca 2022 r. prosimy, aby kontaktowali się Państwo z ZUS.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem prowadzącym sprawę w MOPS.

Pomoc finansowa dla osób usamodzielnianych

Osobie pełnoletniej opuszczającej  rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres:

 • co najmniej 3 lat (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną);
 • co najmniej 1 roku (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową, rodzinny dom dziecka)

przysługuje pomoc pieniężna na:

kontynuowanie nauki

W wysokości 595 zł miesięcznie, jest przyznawana na czas nauki, nie dłużej jednak niż do 25. roku życia (wniosek do pobrania na dole strony);

usamodzielnienie

Przyznawana jednorazowo na zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej osoby usamodzielnianej (wniosek do pobrania na dole strony). Wysokość pomocy zależy od okresu pobytu i formy opieki zastępczej, w której wychowanek przebywał, tj.:

 • w przypadku opuszczenia rodziny zastępczej spokrewnionej kwota pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wynosi 3921 zł;
 • w przypadku opuszczenia rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej, rodzinnego domu dziecka:
 • 1961 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej od 1 roku do 2 lat,
 • 3921 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej od 2 do 3 lat,
 • 7839 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej powyżej 3 lat.

zagospodarowanie

Przyznawane jednorazowo w wysokości 1782 zł (3563 zł - w przypadku pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności) w szczególności na materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu, wyposażenia mieszkania, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny lub mogący służyć do podjęcia zatrudnienia.

Pomoc na zagospodarowanie przyznawana jest przez powiat na terenie którego osoba usamodzielniana osiedliła się z zamiarem stałego pobytu.

Harmonogramy wypłat dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę

HARMONOGRAM WYPŁAT DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH 2023 r.
Terminy wypłat
Miesiąc Dzielnica Termin wypłaty
Styczeń Śródmieście, Stare Miasto 25
Fabryczna 26
Krzyki, Psie Pole 27
Luty Śródmieście, Stare Miasto 22
Fabryczna 23
Krzyki, Psie Pole 24
Marzec Śródmieście, Stare Miasto 27
Fabryczna 28
Krzyki, Psie Pole 29
Kwiecień Śródmieście, Stare Miasto 24
Fabryczna 25
Krzyki, Psie Pole 26
Maj Śródmieście, Stare Miasto 24
Fabryczna 25
Krzyki, Psie Pole 26
Czerwiec Śródmieście, Stare Miasto 26
Fabryczna 27
Krzyki, Psie Pole 28
Lipiec Śródmieście, Stare Miasto 24
Fabryczna 25
Krzyki, Psie Pole 26
Sierpień Śródmieście, Stare Miasto 23
Fabryczna 24
Krzyki, Psie Pole 25
Wrzesień Śródmieście, Stare Miasto 25
Fabryczna 26
Krzyki, Psie Pole 27
Październik Śródmieście, Stare Miasto 25
Fabryczna 26
Krzyki, Psie Pole 27
Listopad Śródmieście, Stare Miasto 22
Fabryczna 23
Krzyki, Psie Pole 24
Grudzień (zastrzegamy zmianę tego terminu) Śródmieście, Stare Miasto 13
Fabryczna 14
Krzyki, Psie Pole 15

 

HARMONOGRAM WYPŁAT DLA KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ 2023 r.
Terminy wypłat
Miesiąc Termin wypłaty
Styczeń 26
Luty 23
Marzec 28
Kwiecień 25
Maj 25
Czerwiec 27
Lipiec 25
Sierpień 24
Wrzesień 26
Październik 26
Listopad 23

Grudzień
(zastrzegamy zmianę tego terminu)

14
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij