logo BIP

Formy pomocy

Podstawowe informacje

Na Państwa telefony czekamy
od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 19:00
tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

Infolinia

tel. 71 78 22 322

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
(Centrum Biznesu GRAFIT),

Przyjmujemy klientów

w poniedziałek, wtorek, środę i piątek

od godziny 8.00 do 15.00;

w czwartek od godziny 8.00 do 16.30.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Wyszukaj

DZIAŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ

kierownik Działu – Agnieszka Kowalska, pokój 304, tel. 71 78 49 601 (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Dział Pieczy Zastępczej wykonuje zadania przy pomocy:

 • Sekcji Rodzinnej Pieczy Zastępczej

kierownik Sekcji – Ewa Nowak, pokój 306, tel. 71 76 69 299 (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 • Sekcji Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej

kierownik Sekcji – Anna Sobol, pokój 307, tel. 71 76 69 399 (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 • Sekcji Decyzyjno-Administracyjnej

kierownik Sekcji – Paweł Jurga , pokój 313, tel. 71 78 22 315 (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Do zadań Sekcji Rodzinnej Pieczy Zastępczej należy w szczególności:

 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawach pomocy pieniężnej udzielanej rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka, rodzinom pomocowym oraz usamodzielnianym wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej;
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka;
 • przygotowywanie list wypłat i innej dokumentacji związanej z realizacją świadczeń;
 • wydawanie zaświadczeń w zakresie realizowanych zadań;
 • prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Sekcja Rodzinnej Pieczy Zastępczej (SRPZ)

lp.

nazwisko i imię pracownika

nr pokoju

nr telefonu
adres e-mail

Zakres zadań

1.

Nowak Ewa

306

71 76 69 299
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kierownik SRPZ

2.

Skałecka Katarzyna

306

71 78 22 372
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

listy wypłat
noty księgowe

3.

Andrzejewska Emilia

317

71 78 22 311
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze zawodowe
rodzinne domy dziecka

4.

Chaikh-Ali Kamila

318

71 78 22 371
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze:
Fabryczna (Kam-O)
Krzyki (Krj-L)

5.

Grondkowska Magdalena

318

71 78 22 371
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze:
Krzyki (Ł-Pi)
Śródmieście (Gr-L)

6.

Grzesiak Karolina

305

71 78 49 602
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze:
Śródmieście (Ł-Ż)

7.

Jasińska Joanna

317

71 78 22 311
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze:
Fabryczna (P-Ż)

8.

Mazur Wioletta

318

71 78 22 371
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze:
Psie-Pole (Popf-Ż)
Stare Miasto (A-N)
Śródmieście (A-Gp)

9.

Mende-Chmielarz Anna

305

71 78 49 602
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze:
Fabryczna (A-Kał)
Stare Miasto (O-Sm)

10.

Pietraszewska Agnieszka

317

71 78 22 311
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze:
Krzyki (A-Kri)

11.

Zając Małgorzata

305

71 78 49 602
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze:
Psie-Pole (A-Popę)

12.

Zwierzchowska Agata

305

71 78 49 602
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze:
Krzyki (Pj-Ż)
Stare Miasto (Sn-Ż)

 Do zadań Sekcji Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej należy w szczególności:

 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawach pomocy pieniężnej udzielanej na rzecz dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawach świadczeń przyznawanych usamodzielnianym wychowankom instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz opuszczającym zakłady poprawcze, ośrodki wychowawcze, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej;
 • przygotowywanie list wypłat i innej dokumentacji związanej z realizacją świadczeń;
 • nadzór i koordynacja pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym typu rodzinnego, zwanych dalej RDDz;
 • dokonywanie, w porozumieniu z dyrektorami RDDz, ocen sytuacji dzieci przebywających w RDDz oraz współpraca w tym zakresie z sądem, szkołami i innymi instytucjami.

Sekcja Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (SIPZ)

lp.

nazwisko i imię pracownika

nr pokoju

nr telefonu

zakres zadań

1.

Sobol Anna

307

71 76 69 399
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kierownik SIPZ

2.

Chrzan Olimpia

307

71 78 22 314
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dziecięcy Dom" przy ul. Parkowej 2 we Wrocławiu
oraz
Placówka nr 4 przy ul. Kamieńskiego 253/1 we Wrocławiu wchodząca w skład Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania

3.

Kosowicka Grażyna

312

71 78 22 313
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Placówka nr 3 przy ul. Legnickiej 21/9 we Wrocławiu
Placówka nr 9 przy ul.Legnickiej 21/10 we Wrocławiu
Placówka nr 10 przy ul. Borowskiej 181-187/1 we Wrocławiu
Placówka nr 11 przy ul. Borowskiej 181-187/2 we Wrocławiu
Placówka nr 12 przy ul. Gazowej 22/3 we Wrocławiu
Placówka nr 13 przy ul. Kołłątaja 31/3 we Wrocławiu
Placówka nr 14 przy ul. Podwale 67/8 i 8a we Wrocławiu
wchodzące w skład Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania

4.

Latoszewska Agnieszka

307

71 78 22 314
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Placówka nr 1 przy ul. Lekcyjnej 29 we Wrocławiu
Placówka nr 2 przy ul. Poleskiej 15/31 we Wrocławiu
Placówka nr 5 przy ul. Lekcyjnej 29/1 we Wrocławiu
Placówka nr 6 przy ul. Litewskiej 72/1 we Wrocławiu
Placówka nr 7 przy ul. Kamieńskiego 253/2 we Wrocławiu
wchodzące w skład Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania
Towarzystwo Nasz Dom Oddział we Wrocławiu:
Placówka przy ul. Storczykowej 43 we Wrocławiu
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu socjalizacyjnego:
"Tęcza" przy ul. Marcina Lutra 6/1 we Wrocławiu
"Opoka" przy ul. Marcina Lutra 6/2 we Wrocławiu

5.

Majewska Alicja

312

71 78 22 313
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

realizowanie postanowień dotyczących umieszczania dzieci w pieczy zastępczej
oraz
sprawy wychowanków usamodzielniających się z placówek:
- Towarzystwo Nasz Dom
- "Tęcza", "Opoka"
- SIEMACHA Spot 24/7
sprawy wychowanków usamodzielniających się z:
- Zakładów Poprawczych
- MOS
- MOW
sprawy wychowanków pochodzących z innych powiatów usamodzielniających się na terenie Miasta Wrocław

6.

Motak Magdalena

312

71 78 22 313
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

realizowanie postanowień dotyczących umieszczania dzieci w pieczy zastępczej
oraz
sprawy wychowanków usamodzielniających się z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania

7.

Rutkowska Barbara

312

71 78 22 313
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rodzinny Dom Dziecka nr 1, ul. Sokola 28/30 m 5 we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 3, ul. Dróżnicza 48 B we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 4, ul. Pocztowa 17/8 we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 7, ul. Polanowicka 74B we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 13, ul. Maślicka 10b/23 we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 15, ul. Bałuckiego 11/3 we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 16, ul. Objazdowa 2/4/2 we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 18, ul. Główna 14 we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 20, ul. Kasztelańska 9/10 we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 21, ul. Włościańska 38B we Wrocławiu

Placówki opiekuńczo-wychowawcze SIEMACHA Spot 24/7:
przy ul. Obornickiej 20/2 we Wrocławiu
przy ul. Maślickiej 8a/23 we Wrocławiu
przy ul. Dworcowej 8/3 we Wrocławiu
przy ul. Hercena 14/3 we Wrocławiu

Do zadań Sekcji Decyzyjno-Administracyjnej należy w szczególności:

 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, na podstawie upoważnień;
 • obsługa korespondencji wpływającej oraz wychodzącej z Działu;
 • bieżąca współpraca z innymi jednostkami samorządowymi w zakresie realizacji porozumień dotyczących finansowania pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej;
 • dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci, których pobyt w pieczy zastępczej jest finansowany przez Miasto;
 • realizacja wszelkich zadań związanych z ponoszeniem opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, umieszczonych przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej;
 • nadzór i koordynacja zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w obszarze pieczy zastępczej;
 • wydawanie skierowań do mieszkań usamodzielnienia.

Sekcja Decyzyjno-Administracyjna (SDAM)

lp.

nazwisko i imię pracownika

nr pokoju

nr telefonu

zakres zadań

1.

Jurga Paweł

313

71 78 22 315
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kierownik SDAM
postępowania administracyjne,
zatwierdzanie decyzji administracyjnych

2.

Gębka Alicja

314

71 78 22 410
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

porozumienia z innymi powiatami (dzieci pochodzące z miasta Wrocław),
alimenty z powództwa MOPS

3.

Gromnicka Katarzyna

316

71 78 64 195
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

obsługa kancelarii Działu Pieczy Zastępczej

4.

Matuszewska Magdalena

311

71 78 22 335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

postępowania administracyjne,
zatwierdzanie decyzji administracyjnych

5.

Sacharewicz Iwona

316

71 78 64 195
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

obsługa kancelarii Działu Pieczy Zastępczej

6.

Trzmiel Anna

314

71 78 22 410
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

porozumienia z innymi powiatami (dzieci pochodzące z miasta Wrocław),
alimenty z powództwa MOPS

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij