logo BIP

Formy pomocy

Podstawowe informacje

W sprawach pilnych oczekujemy na Państwa telefony
od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 19:00
tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

Infolinia

tel. 71 78 22 322

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu GRAFIT)

Biuro Obsługi Klienta, parter.

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności na podstronie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wyszukaj

  

W ramach programu AKTYWNY SAMORZĄD Moduł II realizowana jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Dawniej program ten nosił nazwę: STUDENT i STUDENT II. W Module II można starać się o dofinansowanie kosztów edukacji na następujących poziomach:

 • szkoła policealna,
 • kolegium,
 • szkoła wyższa:
 • studia pierwszego stopnia,
 • studia drugiego stopnia,
 • jednolite studia magisterskie,
 • studia podyplomowe lub doktoranckie (szkoła doktorska) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym /dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym (w tym również za pośrednictwem internetu),
 • przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje w sprawie programu są zamieszczone na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.

 

SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2022/23

Termin przyjmowania wniosków w ramach refundacji minionego roku szkolnego/akademickiego 2021/2022:

 • od 19 września 2022 r. do 30 września 2022 r.

Termin przyjmowania wniosków w ramach semestru zimowego roku szkolnego/akademickiego 2022/2023:

 • od 19 września 2022 r. do 10 października 2022 r.

 

Wytyczne do złożenia wniosku.

Informujemy, że wnioski na semestr zimowy roku akademickiego 2022/23 można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej
System Obsługi Wsparcia (SOW).

 

UWAGA!

W każdym semestrze obowiązują inne wzory załączników. Nie należy używać załączników z poprzednich semestrów! 

 

Do WNIOSKU O DOFINANSOWANIE w platformie SOW należy dołączyć następujące (obowiązujące w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23) załączniki w formie czytelnego skanu:

Zał. nr 7 – aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Załączniki do pobrania, wypełnienia i dołączenia do wniosku:

Zał. nr 3 - TABELA semestrów

Zał. nr 4 - oświadczenie wnioskodawcy (KONIECZNY PODPIS !!!)

Zał. nr 5 - oświadczenie pracodawcy (wyłącznie do osób zatrudnionych)

Zał. nr 6 - zaświadczenie z uczelni

 

Wytyczne do uzyskania dodatku.

Po ZAKOŃCZENIU semestru, bądź uzyskaniu jego zaliczenia
należy dołączyć (poprzez SOW) do złożonego wcześniej
WNIOSKU O DOFINANSOWANIE wypełniony przez szkołę/uczelnię

Zał. nr 1 – potwierdzenie zaliczenia/uczęszczania,

na podstawie którego zostaje wypłacony dodatek.

 

Wytyczne do rozliczenia otrzymanego dofinansowania.

Po otrzymaniu dofinansowania (czesne i/lub dodatek - o ile przysługuje) należy złożyć WNIOSKI  O ROZLICZENIE:

 • oddzielnie o rozliczenie otrzymanego za dany semestr dofinansowania
  do czesnego, dołączając jako załącznik dokument potwierdzający dokonaną opłatę za całe czesne (faktura VAT lub inny dokument księgowy potwierdzający wpłatę),
 • oddzielnie o rozliczenie otrzymanego dodatku, dołączając wypełniony
  zał. nr 2 - rozliczenie dodatku (KONIECZNY PODPIS !!!)                  
Załączniki:
Pobierz plik (P-Zał. nr 1 - potwierdzenie zaliczenia, uczęszczania.pdf)Zał. nr 1 - potwierdzenie zaliczenia, uczęszczania[Zał. nr 1 - potwierdzenie zaliczenia, uczęszczania]200 kB15-09-2022
Pobierz plik (P-Zał. nr 2 - rozliczenie dodatku (KONIECZNY PODPIS !!!).pdf)Zał. nr 2 - rozliczenie dodatku (KONIECZNY PODPIS !!!)[Zał. nr 2 - rozliczenie dodatku (KONIECZNY PODPIS !!!)]160 kB15-09-2022
Pobierz plik (P-Zał. nr 3 - TABELA semestrów.pdf)Zał. nr 3 - TABELA semestrów[Zał. nr 3 - TABELA semestrów]118 kB15-09-2022
Pobierz plik (P-Zał. nr 4 - oświadczenie wnioskodawcy (KONIECZNY PODPIS !!!).pdf)Zał. nr 4 - oświadczenie wnioskodawcy (KONIECZNY PODPIS !!!)[Zał. nr 4 - oświadczenie wnioskodawcy (KONIECZNY PODPIS !!!)]376 kB15-09-2022
Pobierz plik (P-Zał. nr 5- oświadczenie pracodawcy (wyłącznie dla osób zatrudnionych).pdf)Zał. nr 5- oświadczenie pracodawcy (wyłącznie dla osób zatrudnionych)[Zał. nr 5- oświadczenie pracodawcy (wyłącznie dla osób zatrudnionych)]373 kB15-09-2022
Pobierz plik (P-Zał. nr 6 - zaświadczenie z uczelni.pdf)Zał. nr 6 - zaświadczenie z uczelni[Zał. nr 6 - zaświadczenie z uczelni]381 kB15-09-2022
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij