logo BIP

PODSTAWOWE INFORMACJE

W OKRESIE PANDEMII OCZEKUJEMY
NA PAŃSTWA TELEFONY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZINY 7.30 DO 19:00.
Kontakt: tel. 71 78 22 300 do 03

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

 

kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

 

Infolinia

tel. 71 78 22 322

 

Świadczenia rodzinne
i Program Rodzina 500+

tel. 71 79 99 274

tel. 71 78 22 326 (wypłaty)

 

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

 

KARTA RODZINA PLUS
i KARTA DUŻEJ RODZINY

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Strzegomska 6, pokój 26

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00. 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ
DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
                  

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

MOPS Wrocław

W projekcie "PAS-ja" zbliżamy się do finału realizacji I tury. Zgodnie z założeniami i harmonogramem, udział w projekcie uczestnicy zakończyli organizacją inicjatyw społecznych – wydarzeń o ukierunkowanych na rozwój i integrację społeczności lokalnych Wrocławia.

Przeprowadzenie Inicjatyw było ostatnim etapem treningów aktywności społecznej, które miały na celu przygotować uczestników do organizacji wydarzeń lokalnych, wyzwolić potrzebę angażowania się w sprawy lokalne, przełamać obawy przed pełnym uczestnictwem w życiu społecznym. Włączając się w przeprowadzenie inicjatyw, często będąc ich pomysłodawcami, współtwórcami i głównymi organizatorami, uczestnicy wykorzystali wiedzę, umiejętności i energię, pozyskane także w ramach innych form wsparcia „PAS-ji”.

Inicjatywy były okazją do sprawdzenia się uczestników w działaniu a także do zaistnienia w społeczności lokalnej i poczucia się jej integralną częścią. Z raportów podsumowujących poszczególne inicjatywy wyłania się optymistyczny obraz zmian, jakie zaszły w uczestnikach I tury projektu. Dzięki udziałowi w projekcie zyskali pewność siebie, poczucie wpływu na swoje życie oraz otaczającą rzeczywistość, poczucie więzi grupowej. Pozostaje nam mieć nadzieję, że efekty te utrzymają się jak najdłużej i przyniosą długofalową zmianę.

 

Oto krótkie podsumowanie każdej inicjatywy społecznej I tury projektu "PAS-ja" !

 

  1. Program Aktywności Lokalnej "PAS-ja na Przedmieściu Świdnickim” (ZTPS 1)

Uczestnicy PAL zorganizowali inicjatywę społeczną pn. „Stop przemocy wobec zwierząt”, której tematem było humanitarne traktowanie zwierząt. Okazją do przeprowadzenia akcji był osiedlowy festyn z okazji Dnia Dziecka, który odbył się 30 maja 2019r. w Centrum Koncertowym A2 przy ul. Góralskiej 5 we Wrocławiu. W ramach inicjatywy uczestnicy projektu rozdawali ulotki informacyjne ze schroniska przy ul. Ślazowej oraz prowadzili stoisko, przy którym wykonywali ekologiczne torby oraz przypinki z kolorową grafiką i przesłaniem inicjatywy. Jeden z uczestników projektu w przebraniu psa pełnił rolę animatora i stanowił ogromną atrakcję dla najmłodszych.

 

 


 

  1. Program Aktywności Lokalnej "PAS-ja na Leśnicy” (ZTPS 2)

Inicjatywa miała miejsce 8.06.2019r podczas festynu Partnerskiego z Okazji 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia przy ul. Trzmielowickiej 28 we Wrocławiu. Festyn jest dużą cykliczną imprezą osiedlową organizowaną rokrocznie przez Partnerstwo lokalne Leśnicy. Impreza odbywała się na kilku poligonach, a uczestnicy mogli skorzystać z wielu rozmaitych atrakcji. Były nimi występy artystyczne, wystawy, konkursy, wykonywanie tatuaży, zwierzaków z balonów, układanie kompozycji florystycznych, zamek dmuchany, fotobudka, ścianka wspinaczkowa, strzelanie z łuku, konkursy z bulami, turnieje piłki nożnej, siatkowej, badmintona. Można było zwiedzać strzelnice wojskowe, trenażer „Śnieżnik”, swój sprzęt prezentowała Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna.

 Uczestnicy projektu "PAS-ja" w ramach inicjatywy społecznej zorganizowali podczas festynu stoisko, na którym prowadzili konkursy oraz gry i zabawy animacyjne, z wykorzystaniem edukacyjnych i towarzyskich gier planszowych i materiałów animacyjnych (lina do przeciągania, chusta Klanzy, worki do skakania, etc.). Każdy z uczestników miał przydzieloną rolę i zadania do wykonania. Możliwość wzięcia udziału w tak dużym przedsięwzięciu w roli organizatorów wyzwoliła w uczestnikach projektu poczucie satysfakcji i dumy.

 

 

 

  1. Program Aktywności Lokalnej "PAS-ja na Ołbinie” (ZTPS 3)

Inicjatywa została przeprowadzona 15.06.2019r. w parku Tołpy podczas partnerskiego festynu osiedlowego "Wkręć się w lato". Uczestnicy włączyli się w przygotowanie atrakcji oferowanych podczas pikniku przez MOPS. Podczas pikniku wykonywali przypinki z logotypem Ołbina, którymi obdarowywali uczestników pikniku. Wspierali także pracowników MOPS podczas wykonywania zabaw animacyjnych.

Udział w pikniku był okazją do praktycznego sprawdzenia umiejętności, które nabywali podczas uczestnictwa w treningach prowadzonych w ramach projektu, takich jak: praca w zespole, otwartość na drugiego człowieka, planowanie i organizowanie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

 

  

 

  1. Program Aktywności Lokalnej "PAS-ja na Wielkiej Wyspie” (ZTPS 3)

Uczestnicy PAL „PAS-ja na Wielkiej Wyspie” przeprowadzili inicjatywę w dwóch częściach.

Pierwszą była organizacja sprawnościowo-edukacyjnej gry terenowej podczas pikniku rodzinnego, który odbył się 08.06.2019r z inicjatywy Sz. Podst. nr 36, Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Chopina 9a oraz MOPS.

Uczestnicy najpierw zaplanowali całe przedsięwzięcie (podział zadań, organizacja przestrzeni) a następnie wykonali zadania, które przypadły im w udziale. Każdy uczestnik opiekował się innym stanowiskiem gry i czuwał nad prawidłowym wykonaniem zadania przez dzieci i dorosłych biorących udział w zabawie. W grze wzięło udział pięćdziesiąt pięć osób, znaczna większość stanowiła dzieci w wieku wczesnoszkolnym.  Zabawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, osoby po ukończeniu gry wyrażały duży entuzjazm i radość z udziału w zabawie. Natomiast uczestnicy „PAS-ji”, którzy pełnili rolę organizatorów, mieli okazję poczuć, że są wartościowymi członkami społeczności lokalnej, którzy mogą i potrafią dać coś od siebie innym.

 

Drugą część inicjatywy, przeprowadzono 25.06.2019r w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Chopina 9A we Wrocławiu. Uczestnicy projektu samodzielnie zaprojektowali i przygotowali wystawę własnych zdjęć wykonanych podczas treningu fotograficznego w projekcie „PAS-ja”. Uczestnicy wyselekcjonowali zdjęcia, odpowiednio je skomponowali i oprawili w przygotowane wcześniej ramy. Każdą fotografię opatrzyli cytatami „mistrzów Fotografii”. Przygotowane ramy wspólnie zawiesili w galerii znajdującej się w CAL. Po urządzeniu ekspozycji wystawę udostępniono osobom goszczącym w CAL.  

Przygotowanie wystawy własnych prac fotograficznych przyniosło uczestnikom duże zadowolenia, pozwoliło im poczuć się artystami. Wytworzyło się w nich poczucie, iż fotografia jest pasją, którą można wykonywać wszędzie, w każdych warunkach atmosferycznych, nawet przy niedużym nakładzie finansowym. Bowiem jak mawiał klasyk „najlepszy aparat to ten, który masz przy sobie” (Ch. Jarvis).

 

  

 

  1. Program Aktywności Lokalnej "PAS-ja aktywnego życia” (ZTPS 4)

Przeprowadzenie inicjatywy polegało na opracowaniu i wydaniu książki pt. "PAS-ja aktywnego życia" dokumentującej udział uczestników w projekcie, a następnie zorganizowaniu spotkania autorskiego poświęconego prezentacji tej książki.

 

Książka opisuje zmiany, jakie zaszły w uczestnikach dzięki udziałowi w poszczególnych treningach. Aby zachować spójność tekstu i stylistyki książkę pisała jedna osoba, ale głosem wszystkich uczestników. Na zakończenie poszczególnych spotkań treningowych uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami: co zasługuje na szczególną uwagę i o czym warto napisać w książce? jakimi emocjami z zajęć warto się podzielić? jakie ilustracje zamieścić? Wypowiadali się na temat powstających kolejnych fragmentów tekstu. Od samego początku czuli się odpowiedzialni za powstającą publikację, mieli świadomość uczestniczenia w jej tworzeniu i bycia współautorami.

 

Drugą częścią inicjatywy było zorganizowanie 24.06.2019r spotkania prezentującego wydaną książkę. Uczestnicy projektu włączyli się w jego przygotowanie: opracowanie planu spotkania, listy niezbędnych rzeczy i zadań do wykonania, zaproszenie gości, przygotowanie sali.

W wydarzeniu – obok wszystkich uczestników PAL - udział wzięli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawiciele partnerów PAL "PAS-ja aktywnego życia". Po powitaniu gości przedstawiciele ZTPS 4 MOPS zaprezentowali koncepcję książki, a także jej walory i cele, a następnie uroczyście wręczyli egzemplarz książki każdemu uczestnikowi projektu. Uczestnicy projektu wraz osobami prowadzącymi treningi przeczytali na forum wybrane wcześniej fragmenty książki. Część oficjalną uroczystości zakończyła zainicjowana i przygotowana przez uczestników prezentacja fraszek o nich samych oraz osobach prowadzących treningi. Autorką fraszek była jedna z uczestniczek projektu. Pomysłowo oprawione teksty zostały wręczone bohaterom żartobliwych wierszy. Uczestnicy samodzielnie przygotowali część artystyczną, byli jej autorami. Przygotowali też wystawę zdjęć wykonanych podczas treningu fotograficznego, którą mogli obejrzeć goście spotkania. Wybrane fotografie znalazły również swoje miejsce w książce. Na koniec uczestnicy zaaranżowali podziękowania dla siebie nawzajem i prowadzących treningi.

 

Osoby zainteresowane wypożyczeniem książki prosimy o kontakt telefoniczny: 71/ 78 22 450 lub 71/ 78 22 449

 

  

 

  1. Program Aktywności Lokalnej "PAS-ja na Przedmieściu Oławskim i Księżu” - wystawa. (ZTPS 5)

 

25.04.2019r. w PrzedPokoju H13 przy ul.Hercena 13 odbył się wernisaż wystawy pt. "Wrocławskie tramwaje moimi oczami" Pana Jakuba Plączkowskiego, jednego z uczestników projektu w PAL "PAS-ja na Przedmieściu Oławskim i Księżu”. Było to wydarzenie nieplanowane w ramach projektu, zainicjowane spontanicznie przez "współPALowiczów" Pana Jakuba, urzeczonych Jego talentem i pasją. Pan Jakub od wielu lat interesuje się tematyką komunikacji miejskiej we Wrocławiu a swoje zainteresowanie przekłada na kartki papieru. Powstają w ten sposób niesamowite ilustracje wrocławskich tramwajów. Pomysłodawcami wernisażu i wystawy prac plastycznych Pana Jakuba byli uczestnicy projektu. Oni także w znacznym stopniu przyczynili się do ich organizacji: wspierali głównego bohatera wydarzenia, wymieniali się pomysłami organizacyjnymi, byli i czuli się gospodarzami wernisażu. Poza uczestnikami projektu i pracownikami MOPS wystawę uświetnili swoją obecnością przedstawiciele wrocławskiego MPK: ówczesny Wiceprezes MPK, Pan Krzysztof Balawejder oraz Rzecznik MPK, Pan Aleksander Łoś.

 

  

 

  1. Program Aktywności Lokalnej "PAS-ja na Przedmieściu Oławskim i Księżu” - festyn (ZTPS 5)

Kolejną inicjatywą PAL w "PAS-ja na Przedmieściu Oławskim i Księżu” był festyn osiedlowy z okazji Dnia Dziecka, który miał miejsce 29.05.2019r na terenie zielonym za siedzibą ZTPS 5  MOPS, przy ul. Kniaziewicza 29.

Jest to impreza cykliczna, dla najmłodszych mieszkańców Przedmieścia Oławskiego i Księża i ich rodzin organizowana przez partnerów lokalnych, w tym MOPS. Ma m.in. na celu integrację mieszkańców poprzez wspólną zabawę. W ramach wydarzenia uczestnicy festynu współzawodniczą w konkursach sportowych, turniejach rodzinnych, uczestniczą w warsztatach manualnych.

W przygotowanie całego wydarzenia w 2019r. duży wkład włożyli uczestnicy projektu „PAS-ja” (PAL "PAS-ja na Przedmieściu Oławskim i Księżu”), w ramach zaplanowanej w projekcie inicjatywy społecznej. Uczestnicy projektu brali udział w organizacji imprezy na wszystkich jej etapach, wykorzystując liczne umiejętności i doświadczenia zdobyte podczas projektu. Wspólnie z przedstawicielami MOPS tworzyli plan wydarzenia oraz listę zasobów i potrzeb, a także opracowali listę zadań oraz dokonali podziału pomiędzy poszczególne osoby. Dzięki umiejętnościom zdobytym w trakcie treningu manualnego samodzielnie poprowadzili stanowisko z odlewami z gipsu, współprowadzili warsztaty skręcania zwierzaków z balonów, malowania twarzy, brali czynny udział w konkursach i turniejach sportowych. Dzięki wcześniejszemu treningowi fotograficznemu doskonale wywiązali się z powierzonego im zadania stworzenia dokumentacji fotograficznej z festynu.

 

 

 

  1. Program Aktywności Lokalnej "PAS-ja na Polance” (ZTPS 6)

Inicjatywą społeczną, w której przygotowanie i przeprowadzenie włączyli się uczestnicy projektu "PAS-ja" w ramach PAL "PAS-ja na Polance” była „Biesiada Pokoleniowa” zorganizowana 23.06.2019 r. na wałach przeciwpowodziowych nad Odrą przy ul. Zawalnej we Wrocławiu. Głównymi organizatorami był MOPS, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i Rada Osiedla Karłowice Różanka. Celem biesiady było łączenie pokoleń, wymiana doświadczeń poprzez zabawę, eliminowanie różnic oraz nieporozumień międzypokoleniowych oraz zaangażowanie lokalnej społeczności we wspólne działanie poprzez uczczenie „Święta Kupały”.

Uczestnicy projektu z dużą pasją i zaangażowaniem włączyli się w realizację zaplanowanego przedsięwzięcia, wykonując sumiennie powierzone im wcześniej zadania. Już od samego początku imprezy wraz z mieszkańcami osiedla pletli wianki i wykonywali dekorację stołów biesiadnych. Z dużym zapałem pomagali przy zapewnieniu atrakcji dzieciom. Były nimi animacje typu: doczepiane plecione warkocze z kolorowych włosów syntetycznych, farbowanie włosów lakierami, malowanie buziek, skręcanie zwierząt z balonów, zabawy na „dmuchańcach” czy upamiętnienie swej obecności na imprezie w fotobudce. Wraz z członkami Zespołu "Ekogórale", który umilał czas muzyką na żywo, uczestnicy projektu zachęcali gości imprezy do wspólnego śpiewania pieśni biesiadnych. Zwieńczeniem inicjatywy, było wspólne puszczanie na Odrze wcześniej wykonanych wianków. Uczestnicy projektu po zakończonej imprezie wyrażali ogromne zadowolenie z pokonania swoich słabości i zrealizowania w pełni zaplanowanych przez siebie działań. Uznanie dla zaangażowanej postawy uczestników wyrażali także przedstawiciele partnerów wydarzenia.

 

 

 

  1. Program Aktywności Lokalnej "PAS-ja na Nadodrzu” (ZTPS 7)

Podobnie, jak w przypadku wielu poprzednich PAL, uczestnicy projektu "PAS-ja" w PAL "PAS-ja na Nadodrzu” współorganizowali osiedlowy festyn pn. "Dzień Sąsiada". Impreza odbyła się 17.05.2019r w podwórku przy Ośrodku Wsparcia, ul. Chrobrego 34 A, przy udziale partnerów lokalnych: MOPS, Stowarzyszenia Pomocy Iskierka, Zarządu Zasobu Komunalnego, Komisariatu Policji Wrocław Ołbin, Straży Miejskiej. Coroczny festyn jest okazją do integracji mieszkańców osiedla z uwzględnieniem osób marginalizowanych, poprzez spotkanie, wspólną zabawę i edukację.

W tym roku organizatorzy zapewnili liczne atrakcje, m.in. warsztaty i animacje dla dorosłych dzieci (malowanie buziek, wykonywanie lalek i łapaczy snów, kolorowe pasemka na włosach, ozdabianie farbami toreb i koszulek wg gotowych szablonów, animacje z chustą Klanza i bańkami mydlanymi, fotobudka), rywalizację w tenisa stołowego, słodkie zagadki, ćwiczenia z pierwszej pomocy, znakowanie rowerów, prezentacja patrolu konnego Straży Miejskiej. Prowadzone także były punkty informacyjne przez Straż Miejską, Komisariat Policji Wrocław Ołbin oraz MOPS.

 

Uczestnicy projektu wystąpili podczas imprezy w rolach współorganizatorów. Aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu miejsca imprezy (aranżowali stoiska, ozdabiali teren balonami, itp.), a także w przeprowadzeniu całego wydarzenia. Do ich zadań należały prowadzenie warsztatów manualnych (robienie magnesów, formowanie ozdób z masy solnej, malowanie obrazów pt. „Moi sąsiedzi”) oraz animowanie gier i zabaw dla dzieci. Upiekli także ciasta, które bezpłatnie były wydawane w kawiarence sąsiedzkiej. Wspólnie z prowadzącą zachęcali mieszkańców do karaoke. Zabawa ta cieszyła się ogromną popularnością. Uczestnicy zaprezentowali także publiczności „żywe obrazy” wyreżyserowane w trakcie treningu.

Wspólnie spędzony czas pozwolił uczestnikom projektu "PAS – ja" poczuć się ważnymi partnerami na Osiedlu a także wykorzystać w działaniu pozyskane w projekcie umiejętności planowania zadań w zespole, postępowania wg ustalonego schematu oraz modyfikowania go w razie potrzeby.

 

Ciąg dalszy nastąpi.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij