logo BIP

PODSTAWOWE INFORMACJE

W OKRESIE PANDEMII OCZEKUJEMY
NA PAŃSTWA TELEFONY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZINY 7.30 DO 19:00.
Kontakt: tel. 71 78 22 300 do 03

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

 

kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

 

Infolinia

tel. 71 78 22 322

 

Świadczenia rodzinne
i Program Rodzina 500+

tel. 71 79 99 274

tel. 71 78 22 326 (wypłaty)

 

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

 

KARTA RODZINA PLUS
i KARTA DUŻEJ RODZINY

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Strzegomska 6, pokój 26

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00. 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ
DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
                  

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

Ośrodkiem wsparcia, może być ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz klub samopomocy.

Nowelizacja w/w ustawy, która weszła w życie w maju 2018 r., zaliczyła do ośrodków wsparcia również schroniska dla osób bezdomnych.

Dodatkowo wprowadzono do ustawy o pomocy społecznej przepisy rozróżniające mieszkania chronione na mieszkania treningowe i wspierane.

Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Przedmiotowa uchwała reguluje zasady odpłatności dla osób, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego. Uchwała zawiera nowe stawki odpłatności, które zostały zmienione z uwagi na fakt, iż wcześniejsze stawki zostały określone w 2010 r., tj. 9 lat temu.

 Odstąpienia od ustalenia opłaty za dany okres, w przypadku gdy dana osoba:

  • 1)  wnosi ona opłatę za pobyt pozostałych członków rodziny w domu pomocy społecznej lub placówce;
  • 2)  wystąpią w stosunku do niej nagłe nieprzewidziane okoliczności takie jak długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
  • 3)  małżonkowie, zstępni lub wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
  • 4)  jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Okres przebywania w przedmiotowych placówkach, liczony jest od dnia wpisania osoby do książki meldunkowej do dnia opuszczenia przez nią placówki albo od dnia wpisania osoby na listę uczestników do dnia skreślenia jej z tej listy, z uwzględnieniem wyłącznie dni, w których dana placówka jest otwarta. Wysokość opłaty jest uzależniona od faktycznego trwania pobytu w placówce.

 

Szczegóły w zakładce "Do pobrania" - http://www.mops.wroclaw.pl/do-pobrania/inne-dokumenty

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij