logo BIP

MOPS informacja

W OKRESIE PANDEMII OCZEKUJEMY NA PAŃSTWA TELEFONY W SEKRETARIACIE

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

OD GODZINY 7.30 DO 19:00.

Kontakt: tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

 

kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

 

Infolinia

tel. 71 78 22 322

 

Świadczenia rodzinne
i Program Rodzina 500+

tel. 71 79 99 274

tel. 71 78 22 326 (wypłata)

 

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

 

KARTA RODZINA PLUS
i KARTA DUŻEJ RODZINY

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Strzegomska 6, pokój 26

Obsługa klientów w okresie pandemii:

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00. 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ
DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
                  

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 306

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

MOPS Wrocław

W okresie od XII 2017 do IV 2019 Gmina Wrocław realizowała projekt pn. „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomaganym we Wrocławiu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. W imieniu Gminy Wrocław projekt realizowany był przez Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach projektu uruchomiono cztery mieszkania wspomagane dla osób zagrożonych wykluczeniem, w tym osób doświadczających przemocy oraz młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą. Mieszkania są zlokalizowane w różnych częściach Wrocławia, są w nich przygotowane 24 miejsca dla najbardziej potrzebujących osób, ale chętnych do zmiany swojej sytuacji życiowej. Mieszkania wspomagane są usługą świadczoną w społeczności lokalnej, przygotowującą osoby w nim przebywające, pod opieką   specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Usługa ma charakter okresowy i służy określonym kategoriom osób (w szczególności osobom opuszczającym pieczę zastępczą) w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi wspierające pobyt lub aktywność w mieszkaniu.

W ramach projektu wszystkie mieszkania zostały wyremontowane i wyposażone w niezbędny sprzęt, a pierwsi mieszkańcy wprowadzili się do nich z końcem I kwartału 2019.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć mieszkań wspomaganych ukazujących stan po jak i przed remontem.

W tym samym czasie w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej  zrealizowano drugi projekt pn. „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomaganym we Wrocławiu”, dzięki któremu uruchomiono dodatkowo 3 mieszkania wspomagane dla osób zagrożonych wykluczeniem. Link do projektu http://www.mops.wroclaw.pl/projekty-i-programy/trzy-mieszkania-wspomagane 

W sumie Gmina Wrocław utworzyła i uruchomiła 7 mieszkań wspomaganych, w których od marca 2019 prowadzone są usługi wspierające aktywność uczestników-mieszkańców w ramach projektu pn. „TRAMPOLINA – mieszkania wspomagane”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „TRAMPOLINA – mieszkania wspomagane” znajdują się tutaj http://www.mops.wroclaw.pl/projekty-i-programy/trampolina-mieszkania-wspomagane

 

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij