logo BIP

MOPS informacja

Godziny urzędowania MOPS - od 7.30 -15.30

UWAGA!  KASY przy ul. Strzegomskiej 6 czynne są w godzinach 9:30 – 14:15

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
   obsługa klientów:
   pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
   we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
   w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Wyszukaj

 

Program Aktywności Lokalnej „ Aktywne Centrum Wsparcia”

Projekt jest realizowany od 2014 r. przez pracowników Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców we Wrocławiu i jest częścią projektu systemowego Wrocław Miastem Aktywnych.

„Aktywne Centrum Wsparcia” w latach 2014/2015  jest skierowane do 12 osób w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Odbiorcami projektu są w  szczególności osoby niepełnosprawne - mieszkańcy mieszkań chronionych, należących do Centrum Wsparcia przy ul. Lelewela 23/2 we Wrocławiu.

Założeniem głównym projektu jest zwiększenie szansy na integrację społeczną i aktywne zaistnienie na rynku pracy  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem  naszego projektu jest podniesienie aktywności społecznej uczestników programu i mieszkańców Osiedla Przedmieście Świdnickie poprzez inicjowanie działań środowiskowych. Powyższe założenie chcemy osiągnąć poprzez współpracę z partnerami programu, współorganizowanie i prowadzenie spotkań tematycznych; uczestnictwo w wyjściach kulturalnych; podniesienie kompetencji społecznych i osobistych, w tym wychowawczych; zwiększenie wiedzy z zasad BON TON; podniesienie umiejętności manualnych; poznanie nowych form spędzania czasu wolnego; technik relaksacyjnych; zwiększenie aktywności i integracji ze środowiskiem lokalnym; zwiększenie motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej.

Przewidywane efekty naszych działań są następujące:

 • wzrost poczucia własnej wartości;
 • wzrost samoświadomości o własnych kompetencjach i możliwościach;
 • wzrost aktywności społecznej na Osiedlu Przedmieście Świdnickie;
 • nabycie i odkrycie nowych umiejętności manualnych;
 • wzrost zaangażowania w życie społeczne;
 • podniesienie świadomości uczestników w zakresie kultury i rekreacji.

W ramach I edycji programu przewidujemy zastosowanie następujących instrumentów:

 • warsztat kompetencji społecznych,
 • punkt konsultacji prawnych,
 • trening umiejętności manualnych,
 • warsztat aktywizacji dla osób z niepełną sprawnością,
 • warsztat savoir- vivre,
 • animator lokalny.

Ponadto będziemy zachęcać naszych uczestników oraz ich otoczenie do udziału w działaniach środowiskowych tj.:

 • festyn podwórkowy
 • spotkania społeczne
 • wyjazd integracyjno-edukacyjny.

 

Koordynator PAL 'Aktywne Centrum Wsparcia - Alina Zaborska tel. 071 78 23 587

Animator Lokalny PAL 'Aktywne Centrum Wsparcia' - Agnieszka Strzecha tel. 071 78 23 581

 

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.