logo BIP

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 501-928-501

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00

Wyszukaj

 

Program Aktywności Lokalnej „Aktywny Szczepin”

 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Program Aktywności Lokalnej „Aktywny Szczepin” realizowany jest od 2011 r. przez Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu jest częścią projektu systemowego „Wrocław Miastem Aktywnych”.

W roku 2014 i 2015  Program „Aktywny Szczepin” skierowany jest do 14 mieszkańców dzielnicy Stare Miasto, obecnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, nieaktywnych zawodowo.  W wyniku przeprowadzonych analiz dokumentacji oraz własnych obserwacji uznaliśmy, iż znaczna część osób znajduje się trudnej sytuacji materialno-bytowej, co jest spowodowane brakiem stałej pracy, a jedynym źródłem dochodu są świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej. Trudna sytuacja materialna, jak i rodzinna może przyczyniać się do wykluczenia społecznego.

Założeniem głównym Programu jest podniesienie kompetencji społecznych i osobistych, w tym wychowawczych uczestników, a także podniesienie poziomu kluczowych umiejętności pracowniczych.

Powyższe założenia pragniemy osiągnąć poprzez zorganizowanie bezpłatnych warsztatów:

grupa samopomocowa -  celem powstania grupy wsparcia jest udzielenie wzajemnej pomocy i wsparcia w przezwyciężaniu trudności. Dzięki spotkaniom uczestnicy staną się silniejsi, nauczą się rozwiązywać problemy, wyeliminują poczucie osamotnienia i bezradności oraz poprawią swoją samoocenę.

warsztat aktywizacyjno-kulturalny – celem  warsztatu jest przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz zachęcenie uczestników do wyjścia  poza obręb własnego środowiska  lokalnego. Dodatkowo uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat zasobów kulturowych miasta Wrocławia i zapoznają się z formami integracji ze środowiskiem. 

warsztat kompetencji społecznych - na warsztatach uczestnicy nauczą się dostrzegania własnych atutów, rozwiną umiejętności kompetencji społecznych umożliwiających prawidłowe pełnienie ról społecznych, nauczą się jak radzić sobie w sytuacjach związanych ze stresem i lękiem oraz nabędą  umiejętności zachowań  asertywnych.

trening umiejętności manualnych  - celem treningu jest zapoznanie uczestników z rożnymi technikami plastycznymi oraz sposobu wyrażania siebie w sposób niewerbalny jak również nauka pracy w grupie i wspólnego współdziałania.

Animator Lokalny – spotkania z Animatorem mają na celu pobudzenie aktywności społecznej uczestników poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw społecznych, wypracowanie działań na rzecz społeczności lokalnej osiedla Szczepin oraz wsparcie postaw obywatelskich uczestników.

 

Koordynator PAL ‘Aktywny Szczepin’: Dominika Zdeb  tel. 071 78 22 492

Animator Lokalny PAL ‘Aktywny Szczepin’: Małgorzata Kowalska-Kamenow tel. 071  77 25 984      

                                                      

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.