logo BIP

MOPS informacja

Godziny urzędowania MOPS - od 7.30 -15.30

UWAGA!  KASY przy ul. Strzegomskiej 6 czynne są w godzinach 9:30 – 14:15

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
   obsługa klientów:
   pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
   we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
   w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Wyszukaj


 

Program Aktywności Lokalnej ,,Aktywne Huby’’ przyjęty Uchwałą Rady Miasta Wrocławia realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 5 w ramach projektu systemowego ,,Wrocław Miastem Aktywnych’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Aktywności Lokalnej ,,Aktywne Huby’’ jest realizowany trzeci rok z rzędu.

W tym roku objęliśmy naszymi działaniami 10 osób w wieku aktywności zawodowej z problemem niepełnosprawności i bezrobocia.

Uczestnicy rozpoczynają zajęcia, spotkaniem z animatorem lokalnym w celu zapoznania ich z pełną ofertą Programu.

W ramach Programu będą korzystać, zarówno z instrumentów aktywnej integracji, jak i z działań środowiskowych.

W ramach aktywnej integracji uczestnicy będą mogli skorzystać z:

- warsztatów poruszania się po rynku pracy,

- udziału w grupie samopomocowej,

- treningu umiejętności manualnych,

- treningu z podstaw obsługi urządzeń biurowych,

- warsztatów savoir-vivre z elementami zarządzania gospodarstwem domowym,
- spotkań z animatorem lokalnym.

Wszystkie wymienione wyżej działania będą prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę MOPS oraz przedstawicieli instytucji współpracujących.

Jednocześnie będą prowadzone działania środowiskowe, które mają na celu integrację ze środowiskiem, budowanie partnerstwa, zwiększenie zaufania społecznego. Podejmowane będą wspólne działania na rzecz środowiska lokalnego, w tym organizowane będą festyny i inne inicjatywy lokalne.

Planowane są również spotkania edukacyjno-kulturowe, spotkania społeczne, spotkania edukacyjno-kulturowe, wyjazd edukacyjny, wycieczka edukacyjna.

 

1. Spotkania edukacyjno-kulturowe.

Celem tych spotkań jest  podniesienie świadomości uczestników w zakresie kultury, obyczajów; pokazywanie nowych sposobów funkcjonowania na co dzień poprzez edukację oraz podniesienie wiedzy z zakresu znajomości swojego najbliższego otoczenia, zaczynając od osiedla kończąc na mieście.

W ramach tych działań planowane jest wyjście kulturowe do teatru, a także dzielenie się posiadanymi zasobami (wspomnieniami, zdjęciami, wrażeniami, dokumentami) z innymi uczestnikami.

Planowane rezultaty to wzrost wiedzy na temat osiedla HUBY i okolic, a także Wrocławia; poznanie nowych form spędzania wolnego czasu.

 

2. Spotkania społeczne.

Celem spotkań o tym charakterze jest podniesienie więzi społecznych między         uczestnikami programu.

Zaproszeni goście podzielą się doświadczeniem zawodowym i życiowym. Przewidywanym rezultatem tych działań będzie wzrost zaufania i wzmocnienie więzi między uczestnikami.

 

3. Spotkania edukacyjno-kulturowe.

Ich celem jest podniesienie wiedzy na temat swojego miasta i osiedla.

Będą to wycieczki po Wrocławiu, podczas których uczestnicy poznają część bogatego dziedzictwa kulturowego.

 

4. Wyjazd edukacyjny.

Zorganizowane zostaną dwie wycieczki, mające na celu podniesienie wiedzy na temat okolic Wrocławia oraz wzmocnienie więzi między uczestnikami PAL Aktywne Huby.

 

5. Wycieczka edukacyjna.

Ta wycieczka ma na celu podniesienie wiedzy na temat Wrocławia, wzmocnienie więzi między uczestnikami.

Wycieczka będzie miała miejsce na terenie Wrocławia, a jej rezultatem będzie wzrost wiedzy natemat walorów Wrocławia, integracja uczestników.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.