logo BIP

MOPS informacja

Godziny urzędowania MOPS - od 7.30 -15.30

UWAGA!  KASY przy ul. Strzegomskiej 6 czynne są w godzinach 9:30 – 14:15

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
   obsługa klientów:
   pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
   we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
   w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Wyszukaj

Logo projektu KARnet 15+ i Unii Europejskiej

PROJEKT:  KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej

TYTUŁ PROJEKTU: KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej
OKRES REALIZACJI: 02.07.2012 – 30.06.2015
LIDER: Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kuźnicza 56, 50 – 138 Wrocław
http://www.w-r.com.pl/

PARTNERZY:

ATTESTOR s.c. Ewa Kuzilek-Sekścińska, Ewa Suchożebrska

ul. Bolesława Krzywoustego 15/21, 51-166 Wrocław
http://www.attestor.pl/

Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii "PLUS" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  
ul. Pl. Św. Macieja 5/12, 50-244 Wrocław
http://www.plus.wroc.pl/

Gmina Wrocław / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
http://www.mops.wroclaw.pl/


Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie do VI 2015 r. na terenie Polski nowego modelu współpracy trójsektorowej między podmiotami pomocy i integracji społecznej a przedsiębiorcami, służącego ułatwianiu wchodzenia na rynek pracy młodzieży w wieku 15-25 lat, zagrożonej wykluczeniem  społecznym.

Grupę docelową projektu stanowi młodzież w wieku 15-25 lat, zagrożona wykluczeniem  społecznym, w tym osoby z przerwanymi więziami rodzinnymi, objęte opieką zastępczą (m.in. z Rodzinnych Domów Dziecka, placówek opiekuńczo - wychowawczych, rodzin zastępczych).

Realizacja projektu oraz opracowanie modelu współpracy trójsektorowej zakłada aktywne partnerstwo biznesu z publicznymi i niepublicznymi Instytucjami Pomocy Społecznej.  Wypracowanie i utrzymanie w systematycznym procesie pozytywnej, kompleksowej zmiany, postaw społeczno –zawodowych  osób 15+ zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozwoli skuteczniej niż obecnie wdrażać i utrzymywać młodych ludzi na rynku pracy.

Model KARnet - sieć Klubów Aktywności Rozmaitych, wykorzystujący metodę peer learningu zakłada innowacyjne podejście do rozwiązania problemu poprzez współdziałanie w trzech przenikających się obszarach:
1.rozwoju zainteresowań
2.nadrabianiu zaległości społecznych
3.edukacji do pracy.

Projekt zakłada wyposażanie młodzieży w kompetencje społeczno –zawodowe, które ułatwią im wykorzystywanie ich pasji w procesie świadomego wyboru ścieżki edukacji zawodowej. Przyczyni się to do ograniczenia wypadania młodzieży z systemu edukacji.
Ważnym elementem projektu jest wyposażenie w nowy sposób myślenia o problemach młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tych osób, które sprawują nad młodzieżą bezpośrednią opiekę. Jednocześnie w pracy z młodymi ludźmi wypracowane będą pozytywne wzorce osób o zdrowych podstawach społecznych, a następnie wzorce te wdrażane będą do środowiska zagrożonego wykluczeniem. Nowy model ukierunkowany będzie na wczesne obejmowanie wsparciem młodzieży: niwelowanie  aktywności patologicznych poprzez wykorzystanie ich własnych zasobów , talentów i pasji w procesie wyboru ścieżki kariery.
Aspektem, który istotnie odróżnia nowy model współpracy trójsektorowej od obecnie stosowanych metod jest praca systemowa, wzmacnianie i wykorzystanie kompetencji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz zasobów Instytucji Pomocy Społecznej. Wdrażanie modelu w partnerstwie trójsektorowym umożliwi przełamanie bariery instytucjonalnego, negatywnego wizerunku Ośrodków Pomocy Społecznej, usprawni wzajemną wymianę wiedzy o potrzebach, deficytach, metodach pracy z grupą odbiorców, to zaś zwiększy skuteczność działań przy wykorzystaniu istniejących zasobów. U młodzieży nastąpi trwalsza zmiana postawy: z roszczeniowej na czynny rozwój i poczucie wpływu na własne życie. W celu umacniania pozytywnych postaw w realizację projektu włączona zostanie także młodzież niezagrożona wykluczeniem.

BIURO PROJEKTU:
ul. Kuźnicza 56, 50 – 138 Wrocław
tel. 71/342 20 62
czynne od pon.-pt.: 09.00-17.00


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie  1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. 
 

Loga partnerów projektu KARnet 15+

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.