logo BIP

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 501-928-501

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00

Wyszukaj

logo UE Dolny Śląsk Fundusze Europejskie

Wrocław Miastem @ktywnych

W okresie od września 2016r. do czerwca 2018r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu Gminy Wrocław realizuje projekt pt. „Wrocław Miastem @ktywnych”. Jednostkami współrealizującymi działania projektowe są Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu oraz Wrocławskie Centrum Integracji.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Celem projektu jest aktywna integracja 433 mieszkańców Wrocławia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia i zatrudnienia.

Odbiorcami działań projektu są osoby doświadczające problemów z integracją społeczną i zawodową, korzystające ze wsparcia MOPS, w tym osoby niepełnosprawne oraz wychowankowie pieczy zastępczej. Odpowiedzią na sytuację życiową tych osób są działania realizowane w ramach usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym. Są one wdrażane przy użyciu 2 narzędzi: kontraktów socjalnych i ich odmian oraz Programów Aktywności Lokalnej. Udzielane wsparcie ma charakter zindywidualizowany, odbywa się w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno – zawodowej każdego uczestnika i opracowaną specjalnie dla niego ścieżkę reintegracji.

Objęcie uczestników zindywidualizowanym wsparciem przełoży się na następujące efekty:

  1. 52 uczestników projektu uzyska w ramach projektu kwalifikacje zawodowe,
  2. 114 osób po opuszczeniu projektu będzie poszukiwało pracy,
  3. 84 uczestników projektu po zakończeniu udziału w nim podejmie pracę,
  4. minimum 164 uczestników projektu dokona postępu w procesie aktywizacji społecznej, m.in. poprzez wzmocnienie motywacji do pracy, wzrost pewności siebie i własnych umiejętności, wzrost umiejętności rozwiązywania problemów, poprawę w funkcjonowaniu, poprawę stanu zdrowia, rozpoczęcie/kontynuację nauk itd.

Wartość projektu: 4 000 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 400 000,00 zł

 

baner w stopce

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.