logo BIP

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 501-928-501

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00

Wyszukaj


Celem zadania jest rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie

Cele szczegółowe:

  • Przygotowanie pracowników instytucji pracujących z dziećmi (szkoła, przedszkole, żłobek, przychodnia, OPS itp) do wczesnego reagowania na symptomy przemocy wobec dziecka oraz identyfikacja środowisk zagrożonych przemocą poprzez wdrożenia narzędzi umożliwiających wskazanie dzieci zagrożonych i/lub dotkniętych przemocą w oparciu o analizę czynników ryzyka.
  • Działania dla rodzin, które nie są gotowe na terapię rodzin, a są chętne do bardziej zadaniowej pracy z dzieckiem lub dla rodzin, które poszukują pomocy w ramach terapii rodzin a nie mają możliwości pracy z całą rodziną.                                                          

 

Działania:

 Działania projektu obejmują szeroko rozumianą edukację społeczną poprzez realizację zadań skierowanych zarówno do ogółu mieszkańców Wrocławia, jak i do profesjonalistów, którzy w pracy zawodowej spotykają się z problemem przemocy. Projekt uwzględnia także działania profilaktyczne skierowane do rodzin, w których występuje zagrożenie krzywdzenia dzieci.

 Grupa docelowa:

 Odbiorcami działań projektu są mieszkańcy Wrocławia w tym osoby zagrożone przemocą domową, doświadczające przemocy domowej, stosujące przemoc domową a także przedstawiciele wrocławskich służb i podmiotów działających w obszarze przeciwdziałanie przemocy domowej.

 Realizator projektu:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 105 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

Wkład Miasta: 25 000,00 zł

 

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: czerwiec 2018r.

Termin zakończenia realizacji projektu: grudzień 2018r.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie:  www.wroclaw.pl

Kontakt: 71/ 78 22 356 , 71/ 777 77 60

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.