logo BIP

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 501-928-501

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00

Wyszukaj


Projekt „Start w dorosłość” (nr RPDS.09.01.02-02-0007/17) realizowany w partnerstwie przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Wrocławskie (Lider) i Gminę Wrocław/Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej (Partner)

Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Wartość projektu:

1 346 594,59 zł

Okres realizacji projektu:

od 01.10.2017r. do 28.02.2019r.

Skrócony opis projektu:

Projekt „Start w dorosłość” skierowany jest do 30 osób które opuszczają lub opuściły pieczę zastępczą (12K i 18M) , które jednoczenie są bierne zawodowo  lub bezrobotne i zamieszkują na terenie jednej z gmin należącej do ZIT WroF (Gmina Wrocław, Gmina Jelcz - Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleśnica Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Gmina Oborniki Śląskie).

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 30 osób opuszczających pieczę zastępczą, 
a także nabycie i wzmocnienie kompetencji społecznych tych osób prowadzących do samodzielności
i aktywności społecznej. Projekt zakłada 1 edycję trwającą do 15 miesięcy obejmującą następujące formy wsparcia:

I i II ETAP - Zajęcia grupowe - aktywizujące podnoszące kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy,  oraz treningi kompetencji rynku pracy (czas trwania ok. 3 – 4 m-cy)

 • zajęcia integracyjne - 32h
 • trening przedsiębiorczości i kreatywności - 32h
 • trening pracy zespołowej - 22h
 • trening kompetencji społecznych i osobistych niezbędnych na rynku pracy - 42h
 • warsztaty poruszania się po rynku pracy: 9h
 • kurs komputerowy: 80h
 • kurs językowy: 70h
 • warsztaty z pracodawcami: 20h

III ETAP  - Szkolenia zawodowe (czas trwania max.2 m-ce, w zależności od szkolenia)

 • realizowane w wymiarze 150 h, dobierane indywidualnie, zgodnie z diagnozą przeprowadzoną przez doradcę zawodowego i lekarza medycyny pracy

IV ETAP  - Staże zawodowe (czas trwania max. 9 m-cy)

 • realizowane u pracodawców w wymiarze 8 godzin dziennie w dni robocze, przez okres 6 m-cy , dobierane indywidualnie, zgodnie z diagnozą przeprowadzoną przez doradcę zawodowego
  i lekarza medycyny pracy

V ETAP  - Wsparcie aktywnej integracji (czas trwania max. 15 m-cy)

W ramach tego zadania przewidziano:  

WSPARCIE SPECJALISTYCZNE

Uczestnicy na każdym z etapów projektu mają zapewnione wsparcie specjalistów:

 • psychologa
 • doradcy zawodowego
 • prawnika
 • akompaniatora
 • terapeuty
 • warsztaty aktywnego stylu życia o charakterze integracyjnym (zajęcia ruchowe wzmacniające kondycję fizyczną i propagujące zdrowe odżywanie i przeciwdziałanie uzależnieniom)
 • warsztaty „Praktyczny Dom” obejmujące naukę malowania, wykonania drobnych remontów, robienia mebli z palet, bibelotów, drobnej stolarki itp.

WSPARCIE  TOWARZYSZĄCE

Uczestnikom biorącym udział w poszczególnych formach wsparcia przysługuje :

 • bilet miesięczny – Urbancard
 • posiłek
 • ubezpieczenie NNW
 • stypendium szkoleniowe z tytułu uczestnictwa w kursie komputerowym i językowym
  - (za 150 h – ok. 930 zł netto)
 • stypendium z tytułu z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zawodowym (za 150 h – ok. 930 zł netto)
 • stypendium stażowe (za każdy miesiąc ok. 1560 zł netto)
 • możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i działaniach środowiskowych (m.in. wspólne wyjścia do kina, teatru, koncerty, pikniki)

ETAPY REKRUTACJI
Rekrutacja  do projektu odbywa się w sposób ciągły i  będzie się składać z następujących etapów:

 • złożenie wypełnionego wniosku o uczestnictwo w projekcie wraz z niezbędnymi oświadczeniami,

BIURO PROJEKTU

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

Koło Wrocławskie

 1. Bogedaina 5 , 50 -514 Wrocław

telefon:   570 363 622, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa : www.bratalbert.wroclaw.pl

 

Informacji o projekcie udzielają również pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zespół Koordynacji i Monitoringu Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 1. Młodych Techników 58
  tel. (71) 78-22-319

 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


    

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.