logo BIP

MOPS informacja

Godziny urzędowania MOPS - od 7.30 -15.30

UWAGA!  KASY przy ul. Strzegomskiej 6 czynne są w godzinach 9:30 – 14:15

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
   obsługa klientów:
   pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
   we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
   w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Wyszukaj

W dniu 7 listopada 2016 r. we Wrocławiu rozpoczął swą działalność Dzienny Dom „Senior-Wigor”. DDSW został utworzony przez Gminę Wrocław przy współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR – WIGOR” na lata 2015-2020, Edycja 2016. Prowadzenie Domu zostało zlecone przez Gminę Wrocław Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu - na drodze otwartego konkursu.

Dnia 20 grudnia 2016r. na podstawie uchwały Rady Ministrów program wieloletni „Senior-WIGOR” zmienił nazwę na Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020.

 W ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” Gmina Wrocław w latach 2017 – 2019 uzyskała dotację na „Zapewnienie  Funkcjonowania Dziennego Domu Senior +” z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Oferta Dziennego Domu „Senior +” kierowana jest do mieszkańców Wrocławia w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo, w tym cierpiących na schorzenia otępienne we wczesnej i umiarkowanej fazie.

Utworzenie Domu „Senior +”  jest odpowiedzią na problem rosnącej w społeczności lokalnej liczby seniorów, w tym osób z chorobami o charakterze otępiennym. Osoby starsze często zamieszkują  samotnie, a ich sytuacja zdrowotna i ekonomiczna nie pozwala im na czynne uczestnictwo w kulturze i innych formach życia społecznego, przez co narażone są na społeczne wykluczenie. W szczególnej sytuacji są seniorzy, u których występują schorzenia neurodegeneracyjne objawiające się m.in. otępieniami (np. choroba Alzheimera). Wraz           z pogarszająca się sprawnością umysłową wycofują się oni z dotychczasowych aktywności       i życia towarzyskiego. Postępująca choroba pogłębia niesamodzielność, co jest obciążające dla rodzin chorującego. Wczesna interwencja w postaci stymulacji poprzez kontakty społeczne, treningi umysłu czy aktywność ruchową daje szansę na opóźnienie postępu choroby a tym samym samodzielne funkcjonowanie seniora.

Działania Dziennego Domu „Senior +” zostały zaprojektowane tak, aby służyły aktywizacji seniorów z problemami otępiennymi i bez nich, samopomocy, integracji ze społecznością lokalną i  wzmacnianiu sił witalnych uczestników. Sposób działalności opierał się będzie        na nowatorskiej metodzie Centrów Wsparcia. Oferta Domu obejmuje m.in.:

  •  wsparcie opiekunki socjalnej,
  •  pomoc pielęgniarską,
  •  wsparcie psychologiczne,
  •  zajęcia rekreacyjne służące aktywnemu odpoczynkowi i wzmacnianiu więzi społecznych,
  •  ćwiczenia rehabilitacyjno-gimnastyczne z elementami kinezyterapii,
  •  treningi umysłu dostosowane do potrzeb grupy z problemami otępiennymi oraz bez nich,
  •  zajęcia artystyczne: taneczne, plastyczne, etc. - wg potrzeb i zainteresowań seniorów,
  •  spotkania międzypokoleniowe, dyskusje, wyjścia do miejsc kultury,
  •  codzienny obiad dwudaniowy,
  •  spotkania psychoedukacyjne i wsparcie dla rodzin osób z chorobami otępiennymi.

 

Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę,  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników, w przyjaznej atmosferze.

 

Dzienny Dom „Senior +” działa w dni powszednie w godzinach 8:00 - 16:00.

Pomieszczenia Domu „Senior +” znajdują się w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 31-33 we Wrocławiu. Jest to wyremontowany w najwyższym standardzie budynek o łącznej powierzchni 326m2, przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.               W ramach DDSW seniorzy będą mieli do dyspozycji liczne pomieszczenia, w tym salę spotkań/jadalnię, kawiarenkę, salę telewizyjną, pokój odpoczynku, gabinet pielęgniarski, salę ćwiczeń, kuchnię, toalety, a także przyległy do budynku teren zielony.

 

Wartość zadania w 2016 r: 90 700,00 zł, w tym dotacja MRPiPS: 50 200,00 zł.

Wartość zadania w 2017 r: 250 524,00 zł, w tym dotacja MRPiPS: 48 708,00 zł.

Wartość zadania w 2018 r: 302 520,00  zł, w tym dotacja MRPiPS: 90 000,00 zł.

Wartość zadania w 2019 r: 305 820,00  zł, w tym dotacja MRPiPS: 90 000,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.