logo BIP

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel.: (71) 78-22-322

 

500+

tel.: (71) 79-99-274

tel.: (71) 79-99-287

tel.: (71) 78-22-326 (wypłata)
 

DODATKI MIESZKANIOWE

tel.: (71) 78-22-346

tel.: (71) 78-22-370

Wyszukaj

W związku z wprowadzeniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny informujemy, że wnioski o wydanie karty (Karty Dużej Rodziny) można składać w siedzibie Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny przy ul. Strzegomską 6 pok. 26 (parter) w dni robocze pn. śr. i pt. w godz. 8.00-15.00, we wt. 11.00-15.00, a w czw. 9.00-17.00. 


Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia.

Wymagane od dnia 1 stycznia 2015 roku dokumenty (oryginały lub odpisy) przy składaniu wniosku o przyznanie Karty:

  • w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej  przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.
  • WNIOSEK O WYDANIE KARTY


Więcej informacji:
na stronie: rodzina.gov.pl
lub pod numerem tel. 71 7823594, 71 7823595 (Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny)

Attachments:
Download this file (oświadczenie o nauce.doc)oświadczenie[o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce]28 kB25-04-2017
Download this file (oświadczenie o pozostawaniu w pieczy zastepczej.doc)oświadczenie[ o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka]27 kB25-04-2017
Download this file (Oświadczenie władza rodzicielska.doc)oświadczenie[o tym że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej]27 kB25-04-2017
Download this file (wniosek KDR.pdf)wniosek[o wydanie karty]107 kB25-04-2017
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.