logo BIP

MOPS informacja

Godziny urzędowania MOPS - od 7.30 -15.30

UWAGA!  KASY przy ul. Strzegomskiej 6 czynne są w godzinach 9:30 – 14:15

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
   obsługa klientów:
   pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
   we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
   w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Wyszukaj

W okresie od XII 2017 do IV 2019 Gmina Wrocław realizowała projekt pn. „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomaganym we Wrocławiu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. W imieniu Gminy Wrocław projekt realizowany był przez Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach projektu uruchomiono cztery mieszkania wspomagane dla osób zagrożonych wykluczeniem, w tym osób doświadczających przemocy oraz młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą. Mieszkania są zlokalizowane w różnych częściach Wrocławia, są w nich przygotowane 24 miejsca dla najbardziej potrzebujących osób, ale chętnych do zmiany swojej sytuacji życiowej. Mieszkania wspomagane są usługą świadczoną w społeczności lokalnej, przygotowującą osoby w nim przebywające, pod opieką   specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Usługa ma charakter okresowy i służy określonym kategoriom osób (w szczególności osobom opuszczającym pieczę zastępczą) w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi wspierające pobyt lub aktywność w mieszkaniu.

W ramach projektu wszystkie mieszkania zostały wyremontowane i wyposażone w niezbędny sprzęt, a pierwsi mieszkańcy wprowadzili się do nich z końcem I kwartału 2019.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć mieszkań wspomaganych ukazujących stan po jak i przed remontem.

W tym samym czasie w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej  zrealizowano drugi projekt pn. „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomaganym we Wrocławiu”, dzięki któremu uruchomiono dodatkowo 3 mieszkania wspomagane dla osób zagrożonych wykluczeniem. Link do projektu http://www.mops.wroclaw.pl/projekty-i-programy/trzy-mieszkania-wspomagane 

W sumie Gmina Wrocław utworzyła i uruchomiła 7 mieszkań wspomaganych, w których od marca 2019 prowadzone są usługi wspierające aktywność uczestników-mieszkańców w ramach projektu pn. „TRAMPOLINA – mieszkania wspomagane”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „TRAMPOLINA – mieszkania wspomagane” znajdują się tutaj http://www.mops.wroclaw.pl/projekty-i-programy/trampolina-mieszkania-wspomagane

 

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.