logo BIP

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 501-928-501

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00

Wyszukaj

Założenia i cele Programu  "Dwa plus trzy i jeszcze więcej":

Program wspierania rodzin wielodzietnych opracowano przede wszystkim z uwagi na :
  • niekorzystną sytuację demograficzną Miasta, o czym świadczy zdecydowanie niski wskaźnik dzietności nie  gwarantujący prostej zastępowalności pokoleń,
  • słabą kondycję materialną wrocławskich rodzin wielodzietnych, spośród których aż ponad 22% wymaga wsparcia pomocy społecznej

Cele Programu:
  • promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku Rodziny Wielodzietnej; umocnienie rodziny i wsparcie jej funkcji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Rodzin Wielodzietnych;
  • poprawa warunków życia i wzmocnienie kondycji Rodzin Wielodzietnych;
  • zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z Rodzin Wielodzietnych.
 
Program adresowany jest do wszystkich wrocławskich rodzin. Z Oferty Programu mogą korzystać rodziny wielodzietne posiadające na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat lub 24 lat w przypadku dzieci uczących się. W Programie mogą wziąć udział również samotni rodzice/opiekunowie prawni, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka.
Ważnym elementem Programu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, przełamanie niekorzystnego stereotypu wiążącego wielodzietność z ubóstwem i patologią. Dlatego, w odniesieniu do rodzin posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci do 18 lat lub 24 lat w przypadku dzieci uczących się, autorzy Programu wprowadzili określenie Rodzina Plus, mające pozytywną konotację.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.