logo BIP

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 501-928-501

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00

Wyszukaj

W jakiej wysokości przysługuje świadczenie?

300 zł na dziecko – rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Dla kogo wsparcie?

Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:

 1. Nie ukończył:
 • 20 lat
 • 24 lat – jeśli ma orzeczenie o:
  1. umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
  2. potrzebie kształcenia specjalnego
  3. potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

 1. Uczy się w placówce, takiej jak:
 • szkoła podstawowa
 • dotychczasowe gimnazjum
 • szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna – z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy
 • specjalny ośrodek wychowawczy
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

Program „Dobry Start” nie obejmuje:

 • dziecka w przedszkolu – w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu
 • studentów
Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy wypełnić wniosek (zamieszczony poniżej) i złożyć go
w Dziale Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Sekcję Świadczeń Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wrocław ul. Strzegomska 6, III piętro, pokoje 305, 306, 317, 318 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Kontakt telefoniczny: 71-78-49-602, 71-78-22-372, 71-78-22-311, 71-78-22-371.

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski będzie można składać drogą tradycyjną (papierową) już od 1 sierpnia bieżącego roku.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Attachments:
Download this file (Wniosek - dobry start.pdf)wniosek dobry start dla rodzin zastępczych[wniosek o świadczenie „Dobry Start” do pobrania]85 kB24-07-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.