logo BIP

Formy pomocy

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 501-928-501

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00

Wyszukaj

logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych           

Aktywny  samorząd   2019
            

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w roku ubiegłym Miasto Wrocław przystąpiło do realizacji programu „Aktywny samorząd”. Jednostką organizacyjną Realizatora programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Uwaga Wnioskodawcy!
W 2018 roku, realizowane będą następujące formy wsparcia:

•    Moduł I:
o    Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
o    Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
o    Obszar B Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
o    Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
o    Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
o    Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
o    Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
o    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

•    Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym /wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu, a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.


Wnioski są przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Strzegomska 6,
parter, pokój 25 w godzinach od 7.45 do 14.45. Informacje są udzielane pod numerami tel: 71 78 22 339, 71 78 22 342- dla Modułu I oraz 71 78 22 357- dla Modułu II
Ponadto szczegółowe informacje w sprawie programu są zamieszczone na stronie www.pfron.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd”

Przypominamy, że wnioski składa się w samorządzie powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy, nie zameldowania!

MODUŁ I  - wnioski przyjmowane są od 14 maja 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r. Wnioski na Moduł I będą dostępne od początku maja na niniejszej stronie.
MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym-dawniej program STUDENT

Termin przyjmowania wniosków dla Modułu II:

  • od 18 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. dla wniosków dotyczących semestru letniego roku akademickiego 2018/2019


Informujemy, że w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych obowiązuje system kolejkowego pobierania numerków w celu złożenia wniosku. Numerki są wydawane od 7.45 do 14.45. Składanie uzupełnionych wniosków znacznie skróci czas oczekiwania na jego przyjęcie.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.