zdjęcie dzieci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 6
Informacja:
tel. (71) 78-22-322

31paź
2013

Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Został uruchomiony w październiku 2013 roku w ramach działań całodobowych Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia. OIK kieruje działania o charakterze specjalistycznym    i pomocowym do osób doświadczających przemocy, oraz osób które czasowo znalazły się   w sytuacji kryzysowej.

OIK świadczy pomoc w formie :
•    konsultacji interwencyjnych ( rozmowa wspierającej, porada, udzielenie potrzebnych informacji) (przez telefon, Internet i osobiście)
•    pomocy psychologicznej (wsparcie psychologiczne, diagnoza problemu, terapia)
•    wsparcia socjalnego
•    schronienia

Z konsultacji interwencyjnych może skorzystać każdy kto:

- doświadczył przemocy psychicznej, fizycznej, emocjonalnej czy ekonomicznej
- znajduje się w sytuacji kryzysowej
- ma potrzebę porozmawiania o swoim problemie oraz uzyskania wsparcia

Konsultacje odbywają się przez całą dobę, bez konieczności wcześniejszego  umawiania się,

Z pomocy psychologicznej może skorzystać każdy;
- mieszkańcy gminy Wrocław (osoby zameldowane na terenie Wrocławia lub posiadające ostatni meldunek we Wrocławiu), którzy w wyniku doświadczenia przemocy lub sytuacji kryzysowej potrzebują wsparcia, porady psychologicznej i terapii.
Konsultacje psychologiczne mają charakter indywidualnych spotkań, których termin należy wcześniej ustalić.

O wsparcie w postaci schronienia w Ośrodku i wsparcia socjalnego może ubiegać się :
- mieszkańcy gminy Wrocław (osoby zameldowane na terenie Wrocławia lub posiadające ostatni meldunek we Wrocławiu), której pobyt w aktualnym miejscu zamieszkania nie jest możliwy z powodu zagrożenia życia lub zdrowia
Pobyt w ośrodku jest czasowy, długość pobytu uzależniona jest od indywidualnej sytuacji socjalnej, mieszkaniowej i psychicznej mieszkańca
W trakcie pobytu w OIK mieszkaniec współpracuje z pracownikiem socjalnym, interwentem      i psychologiem w celu powrotu do stanu równowagi psychicznej i życiowej.

W zakresie schronienia Mieszkańcom OIK zapewnia się:

•    zakwaterowanie w umeblowanych pokojach wieloosobowych,
•    możliwość korzystania z pomieszczeń niezbędnych do funkcjonowania, takich jak: toalety, łazienki, aneksy kuchenne, suszarnie,
•    możliwość korzystania z pomieszczeń służących do prowadzenia działań
o charakterze warsztatowym, terapeutycznym i wypoczynkowym,
•    możliwość korzystania z istniejącego wyposażenia pomieszczeń


W zakresie wsparcia socjalnego i specjalistycznego Mieszkaniec OIK otrzymuje:

•    pracę socjalną indywidualnie dopasowaną do sytuacji życiowej,
•    dostęp do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, psychiatrycznego, pedagogicznego, zawodowego, prawnego) stosownie do potrzeb,
•    możliwość uczestnictwa w terapii indywidualnej i grupowej, korzystania z oferty grup wsparcia, grup samopomocowych oraz udziału w grupowym poradnictwie specjalistycznym,

Ponadto Mieszkaniec OIK może:

•    uzyskać wsparcie finansowe, o ile jest do niego uprawniony zgodnie z odrębnymi przepisami.
•    Zostać objęty usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi za które ponosić będzie odpłatność zgodnie z odrębnymi przepisami.
•    Otrzymać środki czystości i artykuły spożywcze do czasu uregulowania sposobu finansowania podstawowych potrzeb bytowych.
•    Korzystać z oferty kulturalno-edukacyjnej  NCWS.

Można kontaktować się z nami przez całą dobę:

Osobiście: ul. Rydygiera 45a (wejście przez portiernię)
Telefonicznie: (71) 796 40 85
GG: 48973264
Skype: oik_wroclaw
e-mail: stop.przemocy@mops.wroc.pl

Pobierz ulotkę
 


Wrocław ZUS Urząd Pracy DWUP EFS Urząd Marszałkowski mcus zaz cirs wcs czas patron eea forum OPS ngo.pl  prom  nadzieja iskierka teatr park wodny 1