zdjęcie dzieci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 6
Informacja:
tel. (71) 78-22-322

23lis
2011

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych


Informujemy, że w dniu 1 grudnia 2011 roku zostanie otwarta całodobowa Ogrzewalnia dla osób bezdomnych prowadzona przez Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodżców MOPS. Placówka będzie usytuowana przy ul. Traugutta 57/59 (Zakon o. Bonifratrów, część szpitalna, wejście od strony ul. Pułaskiego).

Schroniska i noclegownie:
1.. Dom Socjalny dla mężczyzn
    50-225 Wrocław ul. Reymonta 10, tel. (0-71) 329-08-06, Kierownik: Erazm Humienny
2. Schronisko dla kobiet i matek z dziećmi
    53-611 Wrocław ul. Strzegomska 9, tel. (0-71) 355-44-66, Kierownik: Małgorzata Wróblewska
3. Noclegownia dla bezdomnych kobiet
    53-611 Wrocław ul. Strzegomska 9, tel. (0-71) 355-44-66, Kierownik: Łucja Dobrowolska
4. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
    50-514 Wrocław ul. Bogedaina 5, tel. (0-71) 336-70-07, bezpłatna infolinia: 0 800 292 137,
    Kierownik: Dariusz Dobrowolski
5. Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn (otwarta 18.00-8.00)
    50-442 Wrocław ul. Małachowskiego 15, tel. (0-71) 717-34-25, Kierownik: Maciej Gudra
6. Schronisko im. Brata Alberta Szczodre
    ul. Trzebnicka 28, 55-090 Długołęka, tel. (0-71) 399-86-12, Kierownik: Tadeusz Kirejczyk
7. Stowarzyszenie Osób Bezdomnych „Nadzieja”
    50-537 Wrocław ul. Pieszycka 32, tel. (0-71)  392-59-12, Kierownik: Beata Grzybała
8. Stowarzyszenie Bractwa Więziennego
    50-302 Wrocław ul. Jedności Narodowej 187a, tel. (0-71) 321-06-03, tel. kom. 502-345-141
    Kierownik: Jarosław Szymański
9. „Dom Ciepła” dla osób żyjących z wirusem HIV i AIDS
      50-225 Wrocław ul. Reymonta 8, tel. (0-71) 329-10-39, Kierownik: Katarzyna Dębska-Jędrzejczak
10. Stowarzyszenie Pomocy „Pierwszy Krok”, 50-446 Wrocław ul. Pułaskiego 26 of., tel. (0-71) 342-00-68, Kierownik: Grażyna Drobik   

Kuchnie charytaywne:
1. „Caritas” Centrum Socjalne Archidiecezji Wrocławskiej,
    50-234 Wrocław ul. Słowiańska 17, tel. (0-71) 372-19-86
    50-448 Wrocław ul. Worcella 5a, tel. (0-71) 789-93-96 wew. 32
2. Kuchnia przy Klasztorze Franciszkanów, 51-349 Wrocław Al. Kasprowicza 26, tel. (0-71) 327-35-93
3. Parafia Św. Elżbiety, 53-439 Wrocław ul. Grabiszyńska 103, tel. (0-71) 783-37-91
4. Fundacja Sancta Familia, 51-681 Wrocław ul. Monte Cassino 64, tel. (0-71) 348-32-30

Odzież
1. Polski Czerwony Krzyż, 50-368 Wrocław ul. Bujwida 34, tel. (0-71) 328-02-54
2. Polski Komitet Pomocy Społecznej, 50-208 Wrocław, ul. Dubois 11/13, tel. (0-71) 328-70-73
    - odzież wydawana jest w środy w godz. 10.00-14.00
    - porady prawne w czwartek 10.00-14.00

Łaźnia
1. 50-328 Wrocław ul. Katedralna 7, tel. (0-71) 327-13-16
2. 50-422 Wrocław ul. Małachowskiego 15, tel. (0-71) 717-34-25, Kierownik: Maciej Gudra


Bezpłatna infolinia: 0-800-292-137
Pomoc socjalna: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców
53-643 Wrocław ul. Zachodnia 3, pok. 1-8, tel. (0-71) 78-23-584


Wrocław ZUS Urząd Pracy DWUP EFS Urząd Marszałkowski mcus zaz cirs wcs czas patron eea forum OPS ngo.pl  prom  nadzieja iskierka teatr park wodny 1