zdjęcie dzieci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 6
Informacja:
tel. (71) 78-22-322

13lut
2009

Dwa plus trzy i jeszcze więcejtłumaczenie na język migowy


P r o g r a m   P o m o c y  d l a   R o d z i n 
W i e l o d z i e t n y c h

przyjęty

uchwałą nr XXXV/2333/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 roku 
(Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 4 poz. 41)
baner programuProgram wspierania rodzin wielodzietnych opracowano przede wszystkim z uwagi na :
 • niekorzystną sytuację demograficzną Miasta, o czym świadczy zdecydowanie niski wskaźnik dzietności nie  gwarantujący prostej zastępowalności pokoleń,
 • słabą kondycję materialną wrocławskich rodzin wielodzietnych, spośród których aż ponad 22% wymaga wsparcia pomocy społecznej.


Cele Programu:
 • promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku Rodziny Wielodzietnej; umocnienie rodziny i wsparcie jej funkcji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Rodzin Wielodzietnych;
 • poprawa warunków życia i wzmocnienie kondycji Rodzin Wielodzietnych;
 • zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z Rodzin Wielodzietnych.

Program adresowany jest do wszystkich wrocławskich rodzin. Z Oferty Programu mogą korzystać rodziny wielodzietne posiadające na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat lub 24 lat w przypadku dzieci uczących się. W Programie mogą wziąć udział również samotni rodzice/opiekunowie prawni, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka.
Ważnym elementem Programu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, przełamanie niekorzystnego stereotypu wiążącego wielodzietność z ubóstwem i patologią. Dlatego, w odniesieniu do rodzin posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci do 18 lat lub 24 lat w przypadku dzieci uczących się, autorzy Programu wprowadzili określenie Rodzina Plus, mające pozytywną konotację.  F o r m y   p o m o c y 

W celu zapewnienia sprawnej realizacji wielopodmiotowych działań w ramach oferty Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych, wprowadzona została Karta Rodzina Plus. Za okazaniem Karty uczestnicyProgramu mogą korzystać z:


 • bezpłatnego wstępu do Centrum Poznawczego przysługującego max. 4 osobom z danej Rodziny Plus. Za każdą kolejną osobę będzie pobierana opłata w cenie biletu ulgowego. Aktualny cennik oraz godziny otwarcia: www.centrumpoznawcze.pl  

 •  40% zniżki na zamówione fotografie wygenerowane poprzez serwis www.generator.photoid.eu . Odbitki wykonywane są przez firmę RootInnovation sp z o.o. w standardach: legitymacji szkolnej, paszportu, dowodu osobistego, prawa jazdy, dyplomu, świadectwa maturalnego. Informacje o sposobie wykonania zdjęć oraz weryfikacji fotografii znajdują się na stronie www.photoid.eu. Cena wraz z przesyłką pocztową po obliczeniu 40% zniżki dla Rodzin Plus zaczyna się już od 7.79 zł (z VAT) za komplet zdjęć do dokumentu. Oferta ważna do końca roku 2013, podstawą udzielenia zniżek jest wysłanie na e-mail otrzymany podczas zamawiania odbitki numeru zamówienia oraz numeru Karty Rodzina Plus. Usługi będą realizowane na terenie Wrocławia.

 • bezpłatnych przejazdów 2 kl. pociągów osobowych Kolei Dolnośląskich i Przewozów Regionalnych w soboty, niedzielę i święta w granicach miasta Wrocławia (dotyczy stacji z nazwą Wrocław)

 • z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na wszytkich liniach w soboty , niedzielę i święta (od dnia 29 lipca 2011)

 • bezpłatnych badań i zajęć rehabilitacyjnych w Centrach Korekcji Wad Postawy (dzieci od 4 -19 lat):
  1. Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
  •         Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Wieczysta 105
  •         Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Bobrza 27
  •         Szkoła Podstawowa nr 50, ul Obornicka 28
  •         Szkoła Podstawowa nr 72, ul. Trwała 17/19
  •         Wrocławski Park Wodny S.A., ul. Borowska 99
  Rejestracja – Ośrodek „Celmed” tel. 71 342 54 64
  2. Wrocławskie Centrum SPA NZOZ, ul. Teatralna 10-12, tel. 71 348 80 57
  •         Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Zemska 16c, tel. 71 787 97 37
  •         Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Poznańska 26, Tel. 71 355 46 55
  3. Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska ul. Paderewskiego 35, tel. 71 347 33 00
  4. Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna „Pulsantis”, ul. Ostrowskiego 3, tel. 71 339 42 96

  NOWOŚĆ!!!
 •  

  • bezpłatnych szczepień dla dzieci przeciwko grypie, pneumokokom i meningokokom (ograniczona ilość, akcja realizowana w wyznaczonej placówce w okresie jesienno-zimowym)

   

  • preferencji przy rozpatrywaniu wniosków na turnusy rehabilitacyjne (dotyczy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności), o ile wniosek zostanie złożony, w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych MOPS, ul. Strzegomska 6,
  • biletu rodzinnego do Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego w każdy dzień tygodnia w cenie 50 zł dla całej rodziny, niezależnie od ilości dzieci,

 • bezpłatnych basenów udostępnionych przez wybrane szkoły podstawowe (zapisy na  basen w Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny ul. Dąbrowskiego 11/2),
 • ulgowego biletu wstępu na kąpieliska: Morskie Oko, Kłokoczyce, Glinianki we wszystkie dni tygodnia, w cenie 1 zł od osoby,
 • Biletu Rodzinnego do Wrocławskiego Parku Wodnego, bez konieczności dopłat za wstęp dzieci (taryfa ta obejmuje całą rodzinę). Aktualny cennik na stronie internetowej: www.aquapark.wroc.pl
 • ulgowego biletu wstępu na Opatowicką Wyspę Przygody, od poniedziałkudo piątku w cenie 1 zł od osoby. Ulga obowiazuje do godziny 14.00.
 • bezpłatnego wstępu, we wszystkie dni tygodnia, do oddziałów Muzeum Miejskiego - Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, Rynek – Ratusz, Arsenał Miejski i Muzeum Archeologiczne, ul. Cieszyńskiego 9, Pałacu Królewskiego i Cmantarza Żydowskiego
 • bezpłatnego wstępu we wszystkie dni tygodnia do Muzeum Architektury
 • ulgowego biletu wstępu w cenie 17 zł dla rodziców/opiekunów i 10 zł dla dzieci, w III strefie, na spektakle w Teatrze Muzycznym Capitol, odbywające się na Dużej Scenie. Rezerwacja telefoniczna: 071 789 04 52,
 • ulgowych biletów, w cenie 15 lub 20 zł od osoby, na spektakle w Teatrze Lalek, tel. 071 344 76 77, 344 12 16,
 • ulgowych biletów na wybrane spektakle w Teatrze Polskim, rezerwacja telefoniczna: 071-316-07-77-78,
 • ulgowych biletów na wybrane spektakle w Teatrze Współczesnym, rezerwacja telefoniczna: 071 358 89 22,
 • pula ulgowych biletów na wybrane spektakle w Operze Wrocławskiej (tel. 071 370 88 81 i 071 372 43 57)
 • ulgowych biletów (50% zniżki) na koncerty organizowane w Centrum Sztuki Impart, z wyjątkiem festiwali, rezerwacja telefoniczna: 071 341 94 32
 • Filharmonia Wrocławska - pula ulgowych biletów na wybrane koncerty, rezerwacja telefoniczna pod numerami telefonów: 71  792 10 00, 71 342 24 59.
 • ulgowych biletów na rejsy po Odrze (parostatki „Wiktoria” i „Nereida” wypływają z Bulwaru Włostowica na Wyspie Piasek).
 • bezpłatnego wstępu na Wieżę Widokową w BAZYLICE MNIEJSZEJ p.w. św. Elżbiety (KOŚCIÓŁ GARNIZONOWY) przy ul. św. Elżbiety, w sezonie letnim (maj-wrzesień) od poniedziałku do soboty w godz. od 10.00 do 19.00, w niedzielę od 12.00 do 19.00. 
 • bezpłatnych zajęć, rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci, w placówkach kulturalnych, które zgłosiły ofertę do Programu (szczegółowe informacje w Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny, ul. Dąbrowskiego 11/2, tel. 071 782 35 94),
 • Biletu Rodzinnego Podstawowego na zwiedzanie i udział w wystawie w „Ogrodach Doświadczeń. Humanitarium", bez konieczności dopłat za wstęp kolejnych dzieci (taryfa obejmuje całą rodzinę). Aktualny cennik na stronie internetowej: www.humanitarium.pl. Oferta ważna do 30.06.2014 r., w godzinach otwarcia Humanitarium dla klientów indywidualnych. 
 • bezpłatnych warsztatów teatralnych dla dzieci w wieku od 7-13 lat, organizowanych cyklicznie przez Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka przy ul. Kuźniczej 29 a. Zapisy i szczegółowe informacje w godzinach pracy biura WCTD: www.wctd.wroclaw.pl; tel. 71 341 71 02, 662 034 338
 • 50% rabatu na usługi rehabilitacyjne realizowane w Ośrodkach Profilaktyki i Rehabilitacji Creator Sp.z.o.o. przy ul. Lotniczej 37 i Paderewskiego 35  (rabat udzielany jest od cen wyjściowych i nie dotyczy porad lekarskich i badań diagnostycznych). Informacja telefoniczna: 71 362 02 75, 71 362 02 77. Cennik usług rehabilitacyjnych dostępny jest na stronie internetowej: www.creator.wroc.pl Podstawą do udzielenia zniżek jest okazanie ważnej Karty Rodzina Plus
 • 5% zniżki na usługi w Poradniach Ginekologicznych i Położnictwa oraz w Poradniach Specjalistycznych należących do firmy MEDICONCEPT Sp. z o.o.
 • 30 % upustu na grę w kręgle w Klubie CREATOR-STREFIE SPOTKAŃ przy ul. Szybowcowej 23. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna: 71 351 97 24, 71 352 25 75 lub mailowa na adres Klub@creatorklub.pl Podstawą do udzielenia zniżek jest okazanie ważnej Karty Rodzina Plus.
 • 10 % upustu na usługi gastronomiczne w CREATOR-STREFIE SPOTKAŃ przy ul. Szybowcowej 23. Podstawą do udzielenia zniżek jest okazanie ważnej Karty Rodzina Plus.
 • 10% zniżki na leki pełnopłatne, leki wydawane bez recepty, suplementy diety, kosmetyki i inny asortyment dostępny w Sieci Aptek Magiczna. Rabat nie obejmuje leków refundowanych przez NFZ oraz leków recepturowych (robionych przez aptekę) i nie łączy się z innymi promocjami trwającymi aktualnie w aptekach. Podstawą do udzielenia zniżek jest okazanie ważnej Karty Rodzina Plus.
           Adresy aptek:
  1. ul. Niemcewicza 6b, tel. 71 795 62 20
  2. ul. Bezpieczna 6, tel. 71 341 34 50,
  3. ul. Szybowcowa paw. 3, tel. 71 351 86 19.      
 • 10% zniżki na semestralne kursy grupowe języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego w szkole językowej Global Language Academy, z siedzibą przy ul. Odrzańskiej 24-29/7. Oferta adresowana jest do dzieci i dorosłych. Więcej informacji pod nr tel. 71 347 23 19 lub e-mail: office@globalla.pl  Podstawą do udzielenia zniżek jest okazanie ważnej Karty Rodzina Plus.  
 • 10% zniżki na korepetycje językowe dla dzieci w siedzibie szkoły Global Language Academy przy ul. Odrzańskiej 24-29/7 lub miejscu zamieszkania dziecka. Więcej informacji pod nr tel. 71 347 23 19 lub e-mail: office@globalla.pl  Podstawą do udzielenia zniżek jest okazanie ważnej Karty Rodzina Plus. 
 • Zniżki oferowane przez Firmę piTERN dla Rodzin Plus na zakup i montaż:
 1. kolektorów słonecznych -  15 % zniżki 
 2. zestawu fotowoltaicznego - 5 % zniżki
 3. kotła CO -10 % zniżki 
 4. zmiękczacza wody - 10 % zniżki 
 5. pompy ciepła - 7 % zniżki 
 6. Powyższe rabaty nie łączą się z innymi promocjami. Szczegółowe informacje o tej ofercie znajdują się na stronie www.pitern.pl oraz pod nr telefonu  61 679 14 14, 505 056 853. 
 • Usłogowa Firma Mobilo udostępnia specjalną ofertę, dotyczącą zakupu oprogramowania  kontroli rodzicielskiej. Rodziny Plus mają możliwość zakupu takiej ilości licencji programu kontroli rodzicielskiej ile jest dzieci w rodzinie, w cenie pojedynczej licencji. Powyższy rabat udzielany jest przy zakupie licencji, poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.mobilo24eu/limit".
 • Firma DeaPrint.pl projektująca i drukująca Fotoksiążki przygotowała dla Rodzin Plus specjalną ofertę: 
 • 20% zniżki na Fotoksiążki w twardej, laminowanej oprawie zamawiane w sklepie na www.sklep.deaprint.pl  lub osobiście w biurze firmy przy ul. Robotniczej 72 (bud. Archimedes, II piętro). Zniżka zostanie przyznana przy odbiorze fotoksiążki za okazaniem ważnej Karty Rodzina Plus. Więcej informacji: tel. 882 947 647.
 • 70% zniżki na usługę wykonania Profesjonalnego Projektu Graficznego Fotoksiążki w firmie DeaPrint.pl . Zniżka zostanie przyznana za okazaniem ważnej Karty Rodzina Plus. Więcej informacji na stronie: www.sklep.deaprint.pl  tel. 882 947 647  
 • Sklep www.nadamrota.pl proponuje posiadaczom karty Rodzina Plus szeroki asortyment kosmetyków, suplementów diety oraz wyrobów medycznych. Wszelkie informacje pod numerami telefonów 605656223, 607980180 lub pod adresem e-mail: malrag@wp.pl oraz goldengol@wp.pl 
 • Firma Pulchra - producent ręcznie robionej biżuterii artystycznej z żywicy z zatopionymi w środku dolnośląskimi roślinami oraz trybikami zegarowymi (styl steampunk) oferuje posiadaczom karty Rodzina Plus zniżkę 10% na cały asortyment przy zamówieniach w sklepie internetowym www.pulchra.pl

  Aby uzyskać rabat, należy w koszyku zamówieniowym wpisać kod rabatowy: 2plus3wroc

  Rabat obowiązuje na zamówienia złożone do 31.12.2014 roku i nie łączy się z innymi promocjami". 
 • Biuro Podróży Trendy Travel z siedzibą przy ul. Mickiewicza 5 w Szklarskiej Porębie oferuje dla Rodzin Plus 10% rabatu na wycieczki krajowe i zagraniczne. Rabat udzielany będzie do 20 września 2014 roku w siedzibie biura - zamówienia i zgłoszenia telefonicznie pod numerem telefonu 75 767 72 62 lub e-mailowo: iwona@bptrendytravel.pl." 
 • "Availo Sp. z o. o. proponuje dla Rodzin Plus 10 % zniżki na zakup pakietu Mecenas Direct w ramach, którego można uzyskać pomoc prawną udzielaną przez adwokatów, radców prawnych doradców podatkowych i 10% zniżki na zakup pakietu Mecenas Direct dla Rodziny. Rabat ten będzie udzielany przy zakupie towarów/usług dokonywanych za pośrednictwem infolinii Availo 22 22 80 800" 
 • Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu, prowadzona przez Fundację im. Pauli Ollendorff proponuje dla dzieci z Rodzin Plus 10 bezpłatnych miejsc dla uczniów klas 0-5. Jest to forma stypendium dla ucznia, ktory przez cały okres kształcenia w szkole nie płaci czesnego. Szkoła nie jest szkołą wyznaniową, każdy może do niej uczęszczać. W programie m.in. 5 godzin angielskiego tygodniowo, poszerzone zajęcia z matematyki, międzynarodowe wymiany. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt do 29 sierpnia 2014 r. e-mail: sekretariat@szalomalejchem.pl, tel. 71 332 41 21; 71 332 49 02 w godz. 8.00 - 15.00." 
 • Firma KRA oferuje 10% upustu na wszystkie produkty przy zakupie towarów (gier, zabawek) dokonywanych poprzez sklep internetowy www.sklep@kra-kra.pl lub w siedzibie firmy przy ul. Ostródzkiej 83.
 • Firma Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo Pojazdowe oferuje 20% zniżki na naprawy samochodów osobowych i dostawczych wraz z ulgami na zakup części zamiennych. Rabat udzielany jest w placówkach firmy we Wrocławiu przy ul. Brücknera 24-26, oraz w Mirkowie przy ul. A. Mickiewicza 29 NOWOŚĆ!!!
 • Księgarnia DODO mieszcząca się przy ul. Czarnieckiego 11 C,  oferuje 10% zniżki na całość asortymentu z wyłczeniem towarów promocyjnych. NOWOŚĆ!!!
• bezpłatnego poradnictwa:

 • psychologicznego i pedagogicznego:
Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny MOPS  (poradnictwo indywidualne, warsztaty edukacyjne dla rodziców) - ul. Podwale 75 of., tel. 71 782 35 90,
ul. Dąbrowskiego 11/2, tel. 71 782 35 95

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
ul. Jemiołowa 59, tel. 71 338 00 01


 
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
ul. Katedralna 4/8-9, tel. 71 327 11 01

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna
ul. Jarzębinowa 24/26, tel. 71 783 75 99
Filie:    ul. Borowska 101, ul. Stalowa 6a


 
prawnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (porady z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów, zgodnie z rejonizacją w godz.8.00-15.00, obowiązuje rejestracja telefoniczna):

ul. Oficerska 9a , pok. 109, tel. 71 782 24 49
ul. Nowowiejska 29, pok.7, tel. 71 782 35 56 (czwartek, piątek)
ul. Nowowiejska 102, tel. 71 782 35 62 (poniedziałek, wtorek)
ul. Kniaziewicza 29, tel. 71 776 69 02
pl. św. Macieja 19, tel. 71 782 35 45 (poniedziałek, wtorek)
ul. Braniborska 6/8, tel. 71 772 59 87 (środka, czwartek, piątek),
ul. Zachodnia 3, tel. 71 782 35 98 (czwartek i piątek)


         
Przyparafialne Poradnie Rodzinne (porady z zakresu prawa rodzinnego):

ul. Katedralna 4/8-9, tel. 71 327 11 01
al. Kasprowicza 26, tel. 608 815 235
ul. Pilczycka 25, tel. 511 387 719
ul. Horbaczewskiego 20, tel. 71 352 27 86
ul. Brodzka 163, tel. 71 354 01 07
ul. Oficerska 1-3, p.15, tel. 535 947 795 (dodatkowo prawo cywilne)
ul. Gliniana 16, tel. 784 761 66 (dodatkowo prawo cywilne, spadkowe, karne)


 • zawodowego dla osób bezrobotnych

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

ul. Braniborska 6/8, pok. 13, tel. 71 772 59 90
ul. Oficerska 9 a, pok. 23, tel. 71 782 24 36
ul. Kniaziewicza 29, pok. 7, tel. 71 335 23 89
ul. Rydygiera 43, bud. B, pok. 105, tel. 71 796 40 80
ul. Nowowiejska 102, pok.4, tel. 71 782 35 63


socjalnego 
- pracownicy socjalni MOPS w rejonie zamieszkania (mapa lokalizacji MOPS na www.mops.wroclaw.pl/jednostki)

• pomocy w nauce i rozwoju zainteresowań realizowanej przez wolontariuszy,

• pomocy finansowej świadczonej przez MOPS (rodziny spełniające kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, należy zgłosić się do pracownika socjalnego zgodnie z rejonem zamieszkania).
Do Programu można przystąpić w:
 

Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny
ul. Dąbrowskiego 11/2,

w poniedziałek, środę, czwartek i piątek, w godz. 7.30 – 15.30,
we wtorek  od godz. 10.00 – 15.30, tel./fax (071) 78 23 595, 78 23 594
e-mail:
wieslawa.gdeczyk@mops.wroclaw.pl  (Wiesława Gdeczyk - koordynator programu)
centrum.psr@mops.wroclaw.pl


UWAGA!!!  Wymagane dokumenty :
 
 • dowody osobiste rodziców/opiekunów prawnych,
 • akty urodzenia dzieci do wglądu,
 • PESELE dzieci,
 • zaświadczenie, aktualną legitymację lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia,
 • rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka - stosowny dokument potwierdzający fakt umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. • Realizatorzy:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski Wrocławia, organizacje pozarządowe, inne zainteresowane instytucje, osoby prawne i fizyczne.  Wrocław ZUS Urząd Pracy DWUP EFS Urząd Marszałkowski mcus zaz cirs wcs czas patron eea forum OPS ngo.pl  prom  nadzieja iskierka teatr park wodny 1