zdjęcie dzieci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 6
Informacja:
tel. (71) 78-22-322

13lut
2009

Dwa plus trzy i jeszcze więcejtłumaczenie na język migowy


P r o g r a m   P o m o c y  d l a   R o d z i n 
W i e l o d z i e t n y c h

przyjęty
uchwałą nr XXXV/2333/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 roku 
(Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 4 poz. 41)
baner programuProgram wspierania rodzin wielodzietnych opracowano przede wszystkim z uwagi na :
  • niekorzystną sytuację demograficzną Miasta, o czym świadczy zdecydowanie niski wskaźnik dzietności nie  gwarantujący prostej zastępowalności pokoleń,
  • słabą kondycję materialną wrocławskich rodzin wielodzietnych, spośród których aż ponad 22% wymaga wsparcia pomocy społecznej.Cele Programu:

•    promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku Rodziny Wielodzietnej;
•  umocnienie rodziny i wsparcie jej funkcji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Rodzin Wielodzietnych;
•    poprawa warunków życia i wzmocnienie kondycji Rodzin Wielodzietnych;
•    zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z Rodzin Wielodzietnych.


Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych:

•    posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat lub 24 lat w przypadku dzieci uczących się
•    zamieszkujących wspólnie na terenie miasta Wrocławia
•    samotnych rodziców/opiekunów prawnych, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Ważnym elementem Programu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, przełamanie niekorzystnego stereotypu wiążącego wielodzietność z ubóstwem i patologią. Dlatego, w odniesieniu do rodzin posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci do 18 lat lub 24 lat w przypadku dzieci uczących się, autorzy Programu wprowadzili określenie Rodzina Plus, mające pozytywną konotację.
________________________________________

F o r m y   p o m o c y 

W celu zapewnienia sprawnej realizacji wielopodmiotowych działań w ramach oferty Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych, wprowadzona została Karta Rodzina Plus. Za okazaniem ważnej Karty uczestnicy Programu mogą korzystać z:


•    bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na wszystkich liniach w soboty, niedziele i święta,

•    bezpłatnych przejazdów 2 kl. pociągów osobowych Kolei Dolnośląskich i Przewozów Regionalnych w soboty, niedzielę i święta wyłącznie w granicach miasta Wrocławia (dotyczy stacji z nazwą Wrocław),

•    bezpłatnych badań i zajęć rehabilitacyjnych w Centrach Korekcji Wad Postawy (dzieci od 4 -19 lat):

 
1. Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Wieczysta 105
- Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Bobrza 27
- Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Obornicka 28
- Szkoła Podstawowa nr 72, ul. Trwała 17/19
- Wrocławski Park Wodny S.A., ul. Borowska 99 Rejestracja – Ośrodek „Celmed” tel. 71 342 54 64
2. Wrocławskie Centrum SPA NZOZ, ul. Teatralna 10-12, tel. 71 348 80 57
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Zemska 16c, tel. 71787 9737
- Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Poznańska 26, Tel. 71 355 46 55
3. Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska
ul.Paderewskiego 35, tel. 71 347 33 00
4. Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna „Pulsantis”,
ul. Ostrowskiego 3, tel. 71 339 42 96,

•    bezpłatnych szczepień dla dzieci przeciwko grypie, pneumokokom i meningokokom (ograniczona ilość szczepionek, akcja realizowana w wyznaczonej placówce w okresie jesienno-zimowym),

•    preferencji przy rozpatrywaniu wniosków, na turnusy rehabilitacyjne (dotyczy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności), złożonych  w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych MOPS, ul. Strzegomska 6, 

•    biletu rodzinnego do Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego w każdy dzień tygodnia w cenie 50 zł dla całej rodziny, niezależnie od ilości dzieci,

•    bezpłatnych basenów udostępnionych przez wybrane szkoły podstawowe (zapisy w kolejkę oczekujących na  basen, w Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny ul. Dąbrowskiego 11/2),

•    ulgowego biletu wstępu na kąpieliska: Morskie Oko, Kłokoczyce, Glinianki we wszystkie dni tygodnia, w cenie 1 zł od osoby,

•    biletu rodzinnego do Wrocławskiego Parku Wodnego,  (bilet rodzinny - 2 osoby dorosłe i 1 dziecko lub 1 osoba dorosła i 2 dzieci) bez konieczności dopłat za wstęp kolejnych dzieci w rodzinie. Aktualny cennik na stronie internetowej: www.aquapark.wroc.pl,

•    ulgowego biletu wstępu na Opatowicką Wyspę Przygody, od poniedziałku do piątku w cenie 1 zł od osoby. Ulga obowiązuje do godziny 14.00,

•    bezpłatnego wstępu, we wszystkie dni tygodnia, do oddziałów Muzeum Miejskiego - Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, Rynek – Ratusz, Arsenał Miejski i Muzeum Archeologiczne, ul. Cieszyńskiego 9, Pałacu Królewskiego i Cmentarza Żydowskiego,

•    bezpłatnego wstępu we wszystkie dni tygodnia do Muzeum Architektury,

•    bezpłatnego wstępu do Centrum Poznawczego przysługującego max. 4 osobom z danej Rodziny Plus. Za każdą kolejną osobę będzie pobierana opłata w cenie biletu ulgowego. Aktualny cennik oraz godziny otwarcia: www.centrumpoznawcze.pl ,

•    ulgowych biletów w III i IV strefie, na wybrane spektakle w Teatrze Muzycznym Capitol. Rezerwacja telefoniczna: 71 789 04 52,

•    ulgowych biletów, w cenie 15 lub 20 zł od osoby, na spektakle w Teatrze Lalek.  Rezerwacja telefoniczna: 71 344 76 77, 344 12 16,

•    ulgowych biletów na wybrane spektakle w Teatrze Polskim. Rezerwacja telefoniczna: 71-316-07-77-78,

•    ulgowych biletów na wybrane spektakle w Teatrze Współczesnym. Rezerwacja telefoniczna: 71 358 89 22,

•    pula ulgowych biletów na wybrane spektakle w Operze Wrocławskiej. Rezerwacja telefoniczna: tel. 71 370 88 81 i 71 372 43 57,

•    ulgowych biletów (50% zniżki) na koncerty organizowane w Centrum Sztuki Impart, z wyjątkiem festiwali. Rezerwacja telefoniczna: 71 341 94 32,

•    Filharmonia Wrocławska - pula ulgowych biletów na wybrane koncerty. Rezerwacja telefoniczna:  71  792 10 00 lub 71 342 24 59,

•    ulgowych biletów na rejsy po Odrze (parostatki „Wiktoria” i „Nereida” wypływają z Bulwaru Włostowica na Wyspie Piasek),

•    bezpłatnego wstępu na Wieżę Widokową w BAZYLICE MNIEJSZEJ p.w. św. Elżbiety (KOŚCIÓŁ GARNIZONOWY) przy ul. św. Elżbiety,
w sezonie letnim (maj-wrzesień) od poniedziałku do soboty
w godz. od 10.00 do 19.00, w niedzielę od 12.00 do 19.00,

•    Bilet rodzinny w cenie 36 zł na zwiedzanie wystawy w „Ogrodach Doświadczeń „Humanitarium",

•   bezpłatnych warsztatów teatralnych dla dzieci w wieku od 7-13 lat, organizowanych cyklicznie przez Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka przy ul. Kuźniczej 29 a. Zapisy i szczegółowe informacje
w godzinach pracy biura WCTD: www.wctd.wroclaw.pl; tel. 71 341 71 02, 662 034 338,

•    bezpłatnego poradnictwa:

    psychologicznego i pedagogicznego:


1. Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny MOPS  (poradnictwo indywidualne, warsztaty edukacyjne dla rodziców) - ul. Podwale 75 of.,
tel. 71 782 35 90, ul. Dąbrowskiego 11/2, tel. 71 782 35 95

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
ul. Jemiołowa 59, tel. 71 338 00 01

3. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
ul. Katedralna 4/8-9, tel. 71 327 11 01

4. Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna
ul. Jarzębinowa 24/26, tel. 71 783 75 99
Filie:  ul. Borowska 101, ul. Stalowa 6a

    prawnego

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (porady z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów, zgodnie z rejonizacją w godz.8.00-15.00, obowiązuje rejestracja telefoniczna):


ul. Oficerska 9a , pok. 109, tel. 71 782 24 49
ul. Nowowiejska 29, pok.7, tel. 71 782 35 56 (czwartek, piątek)
ul. Nowowiejska 102, tel. 71 782 35 62 (poniedziałek, wtorek)
ul. Kniaziewicza 29, tel. 71 776 69 02
pl. św. Macieja 19, tel. 71 782 35 45 (poniedziałek, wtorek)
ul. Braniborska 6/8, tel. 71 772 59 87 (środka, czwartek, piątek),
ul. Zachodnia 3, tel. 71 782 35 98 (czwartek i piątek)

         
2. Przyparafialne Poradnie Rodzinne (porady z zakresu prawa rodzinnego):

ul. Katedralna 4/8-9, tel. 71 327 11 01
al. Kasprowicza 26, tel. 608 815 235
ul. Pilczycka 25, tel. 511 387 719
ul. Horbaczewskiego 20, tel. 71 352 27 86
ul. Brodzka 163, tel. 71 354 01 07
ul. Oficerska 1-3, p.15, tel. 535 947 795 (dodatkowo prawo cywilne)
ul. Gliniana 16, tel. 784 761 66 (dodatkowo prawo cywilne, spadkowe, karne)

     zawodowego dla osób bezrobotnych

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
ul. Braniborska 6/8, pok. 13, tel. 71 772 59 90
ul. Oficerska 9 a, pok. 23, tel. 71 782 24 36
ul. Kniaziewicza 29, pok. 7, tel. 71 335 23 89
ul. Rydygiera 43, bud. B, pok. 105, tel. 71 796 40 80
ul. Nowowiejska 102, pok.4, tel. 71 782 35 63

    socjalnego  - pracownicy socjalni MOPS w rejonie zamieszkania
(mapa lokalizacji MOPS na www.mops.wroclaw.pl/jednostki),

•    pomocy w nauce i rozwoju zainteresowań realizowanej przez wolontariuszy,

•   pomocy finansowej świadczonej przez MOPS (rodziny spełniające kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, należy zgłosić się do pracownika socjalnego zgodnie z rejonem zamieszkania),

•    30% rabatu na usługi rehabilitacyjne realizowane w Ośrodkach Profilaktyki i Rehabilitacji Creator Sp. z. o.o. przy ul. Lotniczej 37, Paderewskiego 35  (rabat udzielany jest od cen wyjściowych i nie dotyczy porad lekarskich i badań diagnostycznych). Informacja telefoniczna: 71 362 02 75, 71 362 02 77.
Cennik usług rehabilitacyjnych dostępny jest na stronie internetowej: www.creator.wroc.pl

•    30 % upustu na grę w kręgle w Klubie CREATOR-STREFIE SPOTKAŃ przy ul. Szybowcowej 23. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna: 71 351 97 24, 71 352 25 75 lub mailowa na adres Klub@creatorklub.pl,

•    10 % upustu na usługi gastronomiczne w CREATOR-STREFIE SPOTKAŃ przy ul. Szybowcowej 23,

•    5% zniżki na usługi w Poradniach Ginekologicznych i Położnictwa oraz w Poradniach Specjalistycznych należących do firmy MEDICONCEPT Sp. z o.o.,

•    10% zniżki na leki pełnopłatne, leki wydawane bez recepty, suplementy diety, kosmetyki i inny asortyment dostępny w Sieci Aptek Magiczna. Rabat nie obejmuje leków refundowanych przez NFZ oraz leków recepturowych (robionych przez aptekę) i nie łączy się z innymi promocjami trwającymi aktualnie w aptekach
 Adresy aptek:
    ul. Niemcewicza 6b, tel. 71 795 62 20
    ul. Bezpieczna 6, tel. 71 341 34 50,
    ul. Szybowcowa paw. 3, tel. 71 351 86 19,
     
•    10% zniżki na semestralne kursy grupowe języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego w szkole językowej Global Language Academy, z siedzibą przy ul. Odrzańskiej 24-29/7. Oferta adresowana jest do dzieci i dorosłych.
Więcej informacji pod nr tel. 71 347 23 19 lub e-mail: office@globalla.pl,

•    10% zniżki na korepetycje językowe dla dzieci w siedzibie szkoły Global Language Academy przy ul. Odrzańskiej 24-29/7 lub miejscu zamieszkania dziecka.
Więcej informacji pod nr tel. 71 347 23 19 lub e-mail: office@globalla.pl,
 
•    zniżki oferowane przez Firmę piTERN dla Rodzin Plus na zakup i montaż:
    kolektorów słonecznych -  15 % zniżki
    zestawu fotowoltaicznego - 5 % zniżki
    kotła CO -10 % zniżki
    zmiękczacza wody - 10 % zniżki
    pompy ciepła - 7 % zniżki
Powyższe rabaty nie łączą się z innymi promocjami. Szczegółowe informacje o tej ofercie znajdują się na stronie www.pitern.pl
oraz pod nr telefonu  61 679 14 14, 505 056 853,

•    Sklep www.nadamrota.pl proponuje posiadaczom karty Rodzina Plus szeroki asortyment kosmetyków, suplementów diety oraz wyrobów medycznych. Wszelkie informacje pod numerami telefonów 605656223, 607980180 lub pod adresem e-mail: malrag@wp.pl oraz goldengol@wp.pl 

•    10% zniżki oferowane przez Firma Pulchra - producenta ręcznie robionej biżuterii artystycznej z żywicy z zatopionymi w środku dolnośląskimi roślinami oraz trybikami zegarowymi. Oferta na stronie: www.pulchra.pl , aby uzyskać rabat, należy w koszyku zamówieniowym wpisać kod rabatowy:2plus3wroc
Rabat obowiązuje na zamówienia złożone do 31.12.2014 roku i nie łączy się z innymi promocjami

•    10 % zniżki na zakup pakietu  w firmie Availo Sp. z o. o. w ramach, którego można uzyskać pomoc prawną udzielaną przez adwokatów, radców prawnych doradców podatkowych i 10% zniżki na zakup pakietu Mecenas Direct dla Rodziny. Rabat ten będzie udzielany przy zakupie towarów/usług dokonywanych za pośrednictwem infolinii Availo 22 22 80 800",

•    Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem przy ul. Jastrzębiej 18/20
we Wrocławiu, prowadzona przez Fundację im. Pauli Ollendorff proponuje dla dzieci z Rodzin Plus 10 bezpłatnych miejsc dla uczniów klas 0-5. Jest to forma stypendium dla ucznia, który przez cały okres kształcenia w szkole nie płaci czesnego. Szkoła nie jest szkołą wyznaniową, każdy może do niej uczęszczać. W programie m.in. 5 godzin angielskiego tygodniowo, poszerzone zajęcia
z matematyki, międzynarodowe wymiany.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu  71 332 41 21; 71 332 49 02
w godz. 8.00 - 15.00."  lub e-mail: sekretariat@szalomalejchem.pl,
 
•    10% upustu oferowane przez firmę KRA o na wszystkie produkty przy zakupie towarów (gier, zabawek) dokonywanych poprzez sklep internetowy www.kra-kra.pl lub w siedzibie firmy przy ul. Ostródzkiej 83,

•    20% zniżki oferowane przez Firmę Mechanika, Blacharstwo, Lakiernictwo Pojazdowe, na naprawy samochodów osobowych i dostawczych wraz z ulgami na zakup części zamiennych. Rabat udzielany jest w placówkach firmy we Wrocławiu przy ul. Brücknera 24-26 oraz w Mirkowie przy ul. A. Mickiewicza 29, tel. 503 807 275 i 784 950 313

•    10% zniżki Księgarnia DODO mieszcząca się przy ul. Czarnieckiego 11C,  oferuje na całość asortymentu z wyłączeniem towarów promocyjnych,

•    10 % rabatu na zakupy oferowane przez sklep internetowy www.sportowysklep.com lub www.sklepfitnes  oraz w sklepie stacjonarnym przy ul. Krzemienieckiej 46, NOWOŚĆ

•    zniżki oferowane przez firmę AM-Gruop Prawo Dla Każdego:
    20 % zniżki po odliczeniu należnej prowizji za obsługę dla kancelarii, przy usłudze Szkody Osobowe i Rzeczowe,
    15 % zniżki, po odliczeniu należnej prowizji za obsługę
dla kancelarii, przy usłudze Pomoc Osobom Zadłużonym,
    10 % zniżki, po odliczeniu należnej prowizji za obsługę
dla kancelarii, przy pozostałych usługach, NOWOŚĆ

•    Biuro Rachunkowe AS z siedzibą przy u. Obornickiej 6/12, oferuje skorzystanie  z bezpłatnej pomocy przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz świadczenia usługi księgowej przez pierwszy miesiąc bezpłatnie, NOWOŚĆ

•   Akademia Technik Fryzjerskich Sp. z o. o. proponuje członkom Rodzin Plus bezpłatne strzyżenia z modelowaniem oraz specjalną ofertę cenową na usługi koloryzacji i pielegnacji włosów, w Salonie Szkoleniowym ATF przy ul. Więziennej 21 we Wrocławiu.

Zapisy telefoniczne tel. 513 612 773  NOWOŚĆ

Hipermarket E. Leclerc proponuje Rodzinom Plus
•       10% rabatu na zabawki,
•       15% rabatu na wyroby papiernicze i szkolne,
•       10% rabatu na produkty kosmetyczne dla dzieci,
•       10% rabatu na artykuły spożywcze dla niemowląt,
•       20% rabatu na odzież dziecięcą i niemowlęcą.
Rabat udzielany będzie w Hipermarkecie E. Leclerc przy ul. Zakładowej 2-4 we Wrocławiu. Telefon kontaktowy 71 797 17 00, e-mail: poczta@leclerc.pl
NOWOŚĆ


•  Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN proponuje od 1 stycznia 2015 roku wejście dla Rodzin Plus na lodowisko przy Stadionie Wrocław Al. Śląska 1 w każdy weekend (sobota i niedziela) w godzinach 9.00 – 11.00 z ważną legitymacją Rodzina Plus w cenie: 1 zł bilet wstępu, 1 zł wypożyczenie łyżew, 1 zł wypożyczenie kasku. NOWOŚĆ

  Firma JotBe – Komputer Serwis proponuje Rodzinom Plus;

- 15% rabatu na wypożyczenie akcesoriów dla dzieci,

-   5% rabatu na zakup nosidełek ergonomicznych,

-   5% rabatu na zakup przyczepek rowerowych.

Rabat udzielany będzie za pośrednictwem strony internetowej www.maluchtravel.pl NOWOŚĆ


Delikatesy Familijne” proponują dla Rodzin Plus 10% rabatu w każdy wtorek, na cały asortyment oprócz: alkoholu, wyrobów tytoniowych, doładowań, biletów MPK i artykułów w promocji. Oferta obowiązuje w Delikatesach Familijnych przy ul. Gajowej 41 i przy ul. Chojnowskiej 2 we Wrocławiu. NOWOŚĆ

Właściciel Gospodarstwa Agroturystycznego USŁUGI – HANDEL, proponuje dla Rodzin Plus 25% zniżki na usługi hotelowo – gastronomiczne. Rabat będzie udzielany w Pensjonacie Nowy Gierałtów u Wanata
NOWOŚĆ

________________________________________


Do Programu można przystąpić w:
 
Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny
ul. Dąbrowskiego 11/2,
w poniedziałek, środę, czwartek i piątek, w godz. 7.30 – 15.30,
we wtorek  od godz. 10.00 – 15.30, tel./fax (071) 78 23 595, 78 23 594
e-mail:
Wiesława Gdeczyk - koordynator programu wieslawa.gdeczyk@mops.wroclaw.pl 
centrum.psr@mops.wroclaw.pl

UWAGA!!!  Wymagane dokumenty :
 
•    dowody osobiste rodziców/opiekunów prawnych,
•    akty urodzenia dzieci do wglądu,
•    PESELE dzieci,
•   zaświadczenie, aktualną legitymację lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia,
•    rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka - stosowny dokument potwierdzający fakt umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.


Realizatorzy:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski Wrocławia, organizacje pozarządowe, inne zainteresowane instytucje, osoby prawne i fizyczne.Wrocław ZUS Urząd Pracy DWUP EFS Urząd Marszałkowski mcus zaz cirs wcs czas patron eea forum OPS ngo.pl  prom  nadzieja iskierka teatr park wodny 1